2790 Ekonomie noosféry ClifF High

[ Ezoterika ] 2022-07-09

Je to dlouhá cesta. Proberme si některé zajímavosti u cesty.
Slunce, ta velká děsivá koule na obloze, je hlavním zdrojem veškeré energie v naší sluneční soustavě. Žádná jiná forma energie k Zemi ani k žádné jiné planetě nepřichází, s výjimkou kosmického záření z jiných hvězd v opravdu nepatrném množství. Naprostá většina energie v naší sluneční soustavě pochází z našeho Slunce. Na Zemi se dostane pouze polovina miliardtiny sluneční energie, zbytek se vyzáří do vesmíru, aby se stal vzdáleným kosmickým zářením pro ostatní planety v naší galaxii. Přibližně polovina veškeré sluneční energie, která se dostane na Zemi, je pohlcena naší atmosférou. Z energie, která dosáhne skutečného povrchu Země, je pouze asi polovina procenta pohlcena pevnou vrstvou planety, tj. horninami a dalšími anorganickými látkami. Zbytek, 99,5 %, je zachycen a přeměněn životem existujícím zde na Zemi. Kdyby zde nebyl život, pak by se 99,5 % sluneční energie odráželo nebo vyzařovalo zpět do vesmíru. Vyzářená energie přicházející na Zemi ze Slunce tvoří základ pro činnost biosféry a jejím prostřednictvím i pro ekonomiku noosféry.

Měnovou jednotkou ekonomiky Biosféry je kalorie, která je základní jednotkou práce v rámci biosféry každé planety. Práce v biosféře je přeměna kosmické energie. Cílem práce biosféry jsou následné efekty vytvořené v Matérii. V jádru podstaty je práce vykonaná v rámci biosféry změnou stavů hmoty v této biosféře. Země přijímá od Slunce 1,66 x 10^21 kilokalorií za rok, zatímco Slunce vyzařuje do heliosféry 4 x 10^30. To je zásadní rozdíl, protože zatímco biosféra je omezena na planetární těleso včetně atmosféry, noosféra nikoli. Schopnost lidí myslet následně vede k vynalézání, které vede k rozšiřování kapacit, což znamená, že noosféra bude a je rozšiřována do vesmíru. To zase znamená, že zatímco základní kilokalorická ekonomika biosféry je omezená, ekonomika noosféry omezená není, protože lidstvo se může vydat za hranice atmosféry Země a sbírat kosmické záření z Vesmíru. Kosmické kalorie sklizené noosférou planety se mohou vrátit zpět do pozemské biosféry, nebo mohou být transformovány ve Vesmíru, čímž noosféra může posílit biosféru, ale nemusí tak nutně učinit. Biosféra kterékoli planety musí nutně ovlivňovat noosféru této planety, protože podporuje rozumný Život, který vytváří toto místní spojení noosféry. Jak se každý vnímající druh objevuje ve své kolébající biosféře, bude rozvíjet místní noosféru, protože jeho kolektivní poznání vytváří znalostní základnu přesných dat, umožňující vědeckou analýzu, poskytující potenciál pro přesné závěry, které by na oplátku zvýšily využití kilokalorií v jejich biosféře, což zvyšuje její účinnost, a vytváří tak vznikající noosféru v jejich místním prostředí. I bez kontaktu mezi vnímajícími druhy je každý místní noosférický nexus po svém vzniku okamžitě a neodvolatelně spojen s univerzální noosférou.

Sentientní druhy vznikají z biosférické ekonomiky, jejímž prostřednictvím se kalorie z místního prostoru mění na základní měnu noosféry, kterou je ʺmyšleníʺ. Myšlení je v tomto Matériu proces, při němž se kalorie z biosféry mění na měnu noosféry. Myšlenky jsou základní měnou místní noosféry, a jakmile se rozumný Život pozvedne ze své místní biosféry, vynoří se díky svým myšlenkám do univerzální noosféry.

I bez přímého kontaktu mezi biosférami by pozorování činnosti ve vzdálené biosféře vyvolalo nové myšlenky, které by místní noosféru poháněly k novým interakcím v rámci její vlastní noosféry, čímž by posílily její místní biosféru a přispěly k Univerzální noosféře. I absence pozorování vzdálených biosfér ovlivňuje místní noosféru. Zde na Zemi se značné množství transformace sluneční energie věnuje vytváření myšlenek na kontakt se vzdálenými biosférami, které dosud nebyly pozorovány, ale o jejichž existenci se spekuluje. Tyto spekulativní myšlenky změnily naši biosféru a přispěly k růstu naší místní noosféry. Myšlenka je základní měnou vesmírné i naší vlastní noosféry. Myšlenka je zaměnitelná, redukovatelná, směnitelná. Myšlenku lze uchovávat, získávat, znovu používat, přetvářet, reformovat a rozšiřovat. S myšlenkou lze obchodovat nebo ji darovat. Myšlenka může být zničena, ztracena a zmenšena (prostřednictvím izolace). Myšlenku lze analyzovat, kvalifikovat a kvantifikovat. Myšlenky mohou být uloženy v bance, jako například v kolektivním úložišti, jako je databáze nebo knihovna. Myšlenku lze posílit. Ve skutečnosti je klíčovým prvkem sdělované myšlenky to, že vždy vytváří další myšlenku. Myšlenky jsou měnou, kterou si vytváříme sami. Jděte se ještě dnes obohatit do noosféry. Mějte myšlenku.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/09/the-noosphere-economy/

Zpět