2784 Těžké období? Don Spectacularis

[ Ezoterika ] 2022-07-10

Prožíváte v poslední době velmi náročné období? Cítíte se jako loď ztracená uprostřed rozbouřeného moře? Nedokážete vůbec zakotvit v této realitě? Cítíte se vystrašení, osamělí, úzkostní, neklidní, netrpěliví nebo bezradní? Nejste schopni najít žádnou skutečnou pomoc nebo funkční řešení věcí, ať už hledáte nebo prohledáváte celý internet jakkoli? Jste na správném místě. Stejně jako vy, i já jsem světelný dříč. Což znamená, že tím, čím si právě teď procházíte VY, si právě teď procházím i JÁ. ÚPLNĚ STEJNÝMI typy emocí, pocitů, těžkostí, výzev atd. To je skvělá zpráva, protože když se byť JEDINÉMU z nás podaří najít řešení (jakéhokoli problému), které skutečně FUNGUJE, můžeme se o něj všichni hned podělit. Což následně pozvedne celý kolektiv pracovníků světla a s ním i celou lidskou rasu (a samotné planetární vědomí). Takže bez dalších řečí, zde je SKUTEČNÉ FUNGUJÍCÍ ŘEŠENÍ tohoto našeho specifického problému, jak jsem ho našel já. Začíná (a končí) tím, že si jednoduše položíte otázku: ʺJak mohu právě teď nejlépe posloužit?ʺ. A to je VŠE, co zde vůbec POTŘEBUJETE UDĚLAT. Opravdu. Vážně. Naprosto. ZCELA. Budete překvapeni, jak velmi BRILANTNĚ to FUNGUJE!!!

Co mě k tomuto poznání DOVEDLO? Na začátku jsem si kladl samé špatné OTÁZKY. V duchovní komunitě (obecně) jsme neustále bombardováni myšlenkou, že nejdříve musíme objevit svou vlastní radost, své vlastní štěstí. A tak vyjmenováváme stovky různých věcí, které (si MYSLÍME, že) nás učiní šťastnými, abychom nakonec skončili s jedním (smutným) zjištěním za druhým, že nic z toho vlastně nefunguje. Nechápejte mě špatně, hledání štěstí nebo radostí není problém. Problém spočívá v tom, jak jsme si samotnou IDEU a KONCEPCI (objevování štěstí) ZPRACOVALI. Kdykoli se sami sebe zeptáte: ʺJak mohu právě teď prokázat tu nejvyšší SLUŽBU (VŠEM)?ʺ, vlastně překračujete své ego a napojujete se (přímo) na své SRDCE, a neméně na svou DUŠI. A jak se ukazuje, přestože základní cíl vaší duše (neboli vašeho srdce) a vaší mysli je JEDEN A TENTÝŽ, tj. objevovat stále VĚTŠÍ úrovně lásky, radosti a míru - pouze JEDEN Z NICH SKUTEČNĚ zná řešení, které může uspokojit vaše mysli i vaše srdce najednou. Věci, které slouží nejen VÁM, ale zároveň s nimi i KOLEKTIVU - VŠEM - SIMULTÁNNĚ.

Kdyby jediné, co by vaše DUŠE chtěla tady (na planetě Zemi) dělat, bylo prostě se jen veselit a trhat třešně, tak by tady na této planetě právě teď ani nebyla. Chci tím říct, že domovem duše je již to, čemu se obecně říká nebe - neboli nefyzické sféry - sféry, kde nedostatek ani NEEXISTUJE. A říše, kde si užíváte života plnými doušky s okamžitým projevem, božským spojením, láskou, světlem a vílami zubatkami unášenými jednorožci neméně. Jelikož vaše duše přišly na ZEMI ze všech míst a v tomto čase ze všech časů, je logické, že má větší ÚČEL, větší CÍL. A tímto cílem je být prospěšný VŠEM.

A teď - a tady je to nejlepší. Bez ohledu na to, jakou odpověď na tuto konkrétní otázku dostanete, pro vás z ní vždy vyplyne neuvěřitelné štěstí. Odpověď na tuto otázku může být naprosto jakákoliv. Někdy budete vedeni k tomu, abyste vyjádřili svou nejopravdovější a nejhlubší vášeň, ať už je to hra na kytaru nebo čtení knihy. Může to být upečení čokoládového dortu a podělení se o něj se všemi svými blízkými (nebo si ho dokonce necháte celý pro sebe, na tom vlastně nezáleží). Může to být jízda po městě na kole nebo zdřímnutí. Může to být prostě meditace nebo samoléčba. Může to být i bruslení nebo paragliding. Možností je zde opravdu nekonečně mnoho. Mohla by to být také výrazná služba ʺdruhýmʺ, ať už tím, že budete lidem s něčím pomáhat, pracovat jako dobrovolník, pracovat pro dobrou věc, modlit se a žehnat světu, meditovat a vizualizovat novou zemi nebo pomáhat babičce přejít přes cestu (pokud bude chtít). Může to být tak prosté, jako strávit nějaký čas sebeláskou, sebeuzdravováním, péčí o sebe a oceněním sebe sama; nebo to může být čas strávený konáním dobrých věcí pro druhé. Nezávisle na tom, zda svou největší radost naleznete v pomoci druhým, nebo v pomoci svému já - nakonec budete mít prospěch všichni. Jste jedno se vším a všemi. Neexistuje žádné oddělení. Neexistuje žádné odloučení. Neboť vy i já jsme jedno.

Jediné, co zde děláme jinak, je to, že žádáme své srdce / duši, aby nás vedla k našim nejvyšším radostem, a ne rozum / ego. A to je všechno. Protože jakmile jednou obdržíte odpověď na tuto otázku, pak bez ohledu na to, co děláte nebo komu sloužíte (alespoň na povrchní úrovni), budete nakonec stejně sloužit všem. To, že si pochutnáte na obyčejné misce horké polévky (pokud vás k tomu vede vaše duše) a pocítíte a vyzařujete z takového činu velkou radost do celé planety - není o nic menší a o nic menší čin služby než třeba sázení stromů ve vašem okolí (opět, pokud vás k tomu vede vaše duše, a to zcela konkrétně). Jediné, co děláme jinak, je, že žádáme svou duši - své srdce - namísto své mysli nebo svého ega, aby nás vedlo k naší největší radosti. Vaše duše zná vaši nejvyšší radost a váš nejvyšší cíl (obojí je jedno a totéž). Vaše mysl ne. Proto je snaha dělat jen věci, které vám podle vaší mysli přinesou štěstí, velmi neefektivní. Jistě, někdy se stane, že touhy vaší mysli i vašeho srdce jsou (shodou okolností) úplně stejné. Ale není to jisté a ve skutečnosti metoda důvěry ve svou mysl vás většinou naprosto zneužívá (zejména když nejvíce potřebujete najít své štěstí).

Proto vždy požádejte svou duši, aby vás vedla k vašemu nejvyššímu štěstí otázkou: ʺjak mohu právě teď prokázat tu nejvyšší službu?ʺ. Tuto otázku pokládejte a pokládejte znovu a znovu, dokud neuvidíte, neuslyšíte nebo neucítíte, že na ni dostáváte konkrétní odpověď. Což se také stane (a rychleji, než byste kdy čekali). Mezi otázkami si dopřejte hluboké ticho, aby zmíněná odpověď mohla proniknout dovnitř, být vyslyšena a odpovídajícím způsobem se do vás stáhnout. Chvíli u toho vytrvejte a nevzdávejte se, dokud nedostanete odpověď. (čím více to budete praktikovat, tím to bude snazší a snazší a rychlejší a rychlejší). A pak podle odpovědi, kterou dostanete, konejte, ať už se vám zdá jakkoli hloupá, jednoduchá nebo šílená. A nebojte se, vaše duše vám nikdy nedoporučí, abyste udělali něco škodlivého (sobě nebo druhému) nebo cokoli jiného. Takže této části můžete s radostí důvěřovat. A v těch vzácných případech, kdy (si myslíte), že dostáváte odpovědi, abyste udělali něco negativního sobě nebo druhému, si můžete být jisti, že k vám nepromlouvá vaše duše.. Co se týče zbytku, užívejte si, že volání své duše slyšíte nepřetržitě, a (blaženě!) Podnikejte tento skok víry až do bezbřehé svobody a radosti, každý den!!! Udělejte to a uvidíte, jak vaše těžké časy zmizí rychleji než Epstein z vězeňské cely.

Jste milováni.

Mnozí v této době opravdu velmi bojují s hledáním radosti, rovnováhy, lásky a míru a určitě by se jim hodila malá vzpruha (nebo dvě). A když už jste u toho, nezapomeňte prosím také poslat nějaké mocné modlitby a požehnání lásky, světla, moudrosti, inspirace, síly, povznesení a míru pro všechny naše bližní a bratry, a především pro celou komunitu pracovníků světla a bojovníků světla na naší planetě v této době. Všichni bychom totiž potřebovali trochu šťastné láskyplné energie právě teď! A užijte si show.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/10/having-a-rough-time-lately-this-message-is-for-you/

Zpět