2773 Archanděl Uriel: Vytvořili jste novou Zemi Kerstin Eriksson

[ Ezoterika ] 2022-07-04

Moc tě miluji. Také miluji tuto planetu, Matku Zemi. Ona je můj domov! Ona je největší velkolepý tvůrce. Jsem velmi starý, dokonce jsem podílel na samotném stvoření Země. Evoluce potřebovala čas. Čas je prvek. Váš vývoj jde kupředu, jak jsme očekávali.
Jedna rada ode mě:
Ve své práci bojovníka lásky musíte být zaměření především na sebe. Vše vyzařuje z vás a vašich vibrací, které jste vytvořili během vaší tvrdé práce ve vašem životě zde. Je snadné dívat se mimo sebe, vidět mnoho věcí, v tomto okamžiku je pro vás snadné zapomenout na svou vlastní důležitou jedinečnou energii, která pochází z vás.

Obrázek řekne víc než 1000 slov?
Největší ʺzbraníʺ lásky, kterou máte, jste VY SAMI, to, co nosíte ve svém srdci, těle, duchu a duši. Všechny potíže, všechny záděry, všechna zranění jsou něčím, s čím jste pilně pracovali, a pak jste protáhli červenou nit uchem jehly a vytvořili jste nádhernou proměnu. Přišli jste na zem, abyste byli transformátorem. Jste transformátorem svých vlastních zkušeností, abyste protáhli nit uchem jehly a vyšli zpět do věčné energie lásky. Vytváříte cestu pro všechny ostatní, kteří budou následovat. Stejně tak již ostatní vydláždili cestu vám, abyste se v tomto životě stali transformátorem. V tomto životě jste vytvořili nové cesty nové cesty, které ještě nikdo nikdy neviděl.

Vytvořili jste novou Zemi. Nová země je nová půda, na níž rostou semena. V nové půdě kvetou květiny, které nikdy předtím nekvetly. Vidíme kvést květiny, které byly od počátku času na Zemi věčně zelené. Nyní najednou poprvé rozkvétají. Jsme tak nesmírně šťastní. Jsme tak hrdí na všechny vás, úžasné pracovníky světla na Zemi! Udělali jste tak neuvěřitelné dílo. Skutečně jste vytvořili novou Zemi, kde bude vzkvétat láska a kde mír a úcta k Matce Zemi budou přirozeným způsobem života.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/04/archangel-uriel-you-have-created-a-new-earth/

Zpět