2725 Probuďte se z Matrixu Meg Benedicte

[ Ezoterika ] 2022-06-20

Probudit se z Matrixu během společenského kolapsu může být náročné. Jsme svědky toho, jak svět opouští starý systém moci a přechází do nového pozemského operačního systému. Zatímco starý systém se postupně rozpadá, establishment se zatvrzuje a drží. Řídící Matrix je navržen tak, aby dodával nejvyšší vrstvě elity většinu moci, peněz a zdrojů... ale je zjevně neudržitelný.

Jakmile se probudíte z mocenského systému Matrixu, začnete zažívat posun v mysli, novou perspektivu. Je to jako dívat se novou optikou. Zkreslující filtry Matrixu se začnou rozpadat a rozpouštět. Vaše mysl začne uvolňovat staré programování Matrixu, jako když odstraňujete software z počítače.

Na povrch se ve vás bude vynořovat stále více nesouladných, chaotických energií, které budete muset vyčistit. Vaše mysl bude zažívat zmatek a bude si více uvědomovat vnitřní mentální bloky nebo překážky na cestě k pravdě a poznání Duše. Matrixové membrány (závoje) oddělenosti budou frustrující. Uvědomíte si, že v mysli a ve vašem životě probíhalo zlovolné rušení. Vaši mysl již nebude přitahovat kontrolní vyprávění Matrixu.

Emoce začnou stoupat, budou se spouštět, jakmile si uvědomíte, že jste byli ovládáni a manipulováni. Můžete začít pociťovat paranoiu, protože se ve vás probudí vzpomínky na pronásledování. Lidské ego bude chtít obviňovat druhé. Snažte se tomu vzdorovat, narodili jste se do kontrolního Matrixu. Ego chce spustit program ʺviktimizaceʺ. To je neúspěch. Stále se jedná o simulaci Matrixu, která udržuje pohled na svět řízený elitními mocenskými silami, aby vás poškodila.

Mnozí jsou v této fázi probuzení vtaženi do kultů a konspirací. Jakékoli konspirace o shora řízené hierarchii temných klobouků, deep state, reptiliánských kontrolorů, kteří používají biologické zbraně, berou vám zbraně, otravují vás, zdaňují vaše peníze atd. - to je stále programování Matrixu. Nezapomeňte, že systém ovládá nejvyšší elita, takže jakékoli vyprávění, které tento pohled na svět řídí, je stále součástí programování Matrixu. Většina new agers je stále chycena v této pasti.

Jakmile vyjmete svou energii, své ego, svou mysl, své energetické pole z Matrixu, začnete vidět svět novou optikou, novým vědomím, novou realitou, novým operačním systémem, který existuje ve vědomí jednoty. V novém pozemském systému nemá nikdo veškerou moc, nikdo se vás nesnaží zabít, nikomu není dovoleno dominovat nebo porušovat. Je to kruhový systém míru, harmonie a soužití. Neživí ani nepodněcuje konspirace. Dosáhli jste dimenzionální zkušenosti plynutí, podpory, nekonečných možností, návratu ke kvantovému vědomí.

Když se probouzíte z Matrixu, máte přístup k vyššímu dimenzionálnímu vědomí a zkušenostem. Neopouštíte 3D ani 4D, rozšiřujete se o další přístup do vyšších dimenzí. Nový operační systém Země zahrnuje více dimenzí existence. Může se stát, že se vám reality budou překrývat. Například: když si začnete vytvářet a udržovat větší péči o sebe a zdravé osobní hranice, můžete také léčit základní zranění nebo čistit hustá traumata z biopole. Budete přepínat mezi oběma systémy, dokud se zcela nedokončíte a neodpojíte od Matrixu.

Ve fázi Probuzení začnete podnikat kroky, které zvyšují vaši energetickou vibraci, a to v každé myšlence, činnosti a skutku. Vědomě začnete s duchovní praxí péče o sebe a lásky k sobě samému, s pravidelným uzemňováním, meditací, jógou, ʺživouʺ stravou, modlitbami, hlubokým pránickým dýcháním, tonizací, pobytem v přírodě. Začnete si všímat vnitřních nerovnováh, zkreslení, oslabujících přesvědčení a chování, které vyžadují pozornou léčebnou transformaci. Jakmile se probudíte z Matrixu, zaměříte se na vyčištění a odstranění veškerého umělého programování.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/20/awaken-from-the-matrix/

Zpět