2716 Měsíc - instalován ke stabilizaci Země Cosmic agency

[ UFO ] 2022-06-15

Swaruu X (Athéna)
Gosia: Nedávno jste zmínil, že umístění biosférické lodi ʺLunaʺ zničené bitvou Federace na oběžnou dráhu bylo provedeno ve snaze stabilizovat Zemi a uvést ji do přijatelné rovnováhy po explozi Tiamat. A že elektromagnetický éterický plot, Van Allenovy pásy, byly umístěny jako součást snah energeticky stabilizovat planetu Zemi snížením vnitřní frekvence a omezením její schopnosti spojit se se Zdrojem. Vašimi slovy: ʺMělo to být dočasné opatření pouze do doby, než se sluneční soustava vrátí nebo vytvoří novou homeostázi.ʺ
Jak snížení frekvence z Měsíce stabilizovalo Zemi? Proč by ji nižší frekvence měla stabilizovat?
A: Stabilizace je většinou způsobena přítomností hmoty jako protiváhy, frekvence jde ruku v ruce s hustotou. Změna účinku a množství hmoty Země ve vztahu k Měsíci a zbytku sluneční soustavy.
To znamená, že mírná změna vlastností Země napomáhající vztahu mezi ní a Měsícem ovlivňuje energetický vztah mezi hvězdami sluneční soustavy a s tím související následnou interakci s rovnováhou sluneční soustavy. Frekvence mírně zvyšují hmotnost Země tím, že ji činí hustší, než byla předtím. S následnými důsledky pro všechny, kdo na ní žijí.
Vzhledem k tomu, že vztah mezi rovnovážným poměrem hmotností ve sluneční soustavě je rovnovážný, jsou hmotnost a měrná hmotnost rozhodujícími faktory. Pokud se nepodaří Zemi stabilizovat, dostane se na eliptičtější oběžnou dráhu s větším sklonem, což v jejím nitru rovněž vytvoří téměř neobyvatelné klima. Ovlivní také ostatní planety a jejich složité ekosystémy.

Gosia: Proč to Swaruu 9 neřekla dřív, když o tom mluvila? Copak to nevěděla?

A: Já jsem Swaruu X sjednocená s ostatními, vím víc věcí. Ale rovnováha jako žádoucí efekt ano, to museli vědět, protože to byl plán Federace. Nevím, proč to nebylo zmíněno dříve, předpokládala jsem, že ano.
Mohlo to být řečeno jinými slovy. Mně to prostě připadá samozřejmé. Když umístíš velkou hmotu do blízkosti planety, ovlivníš celou rovnováhu její dráhy a s ní i rovnováhu ostatních planet. Jestliže zničení Tiamatu vyvedlo z rovnováhy celou sluneční soustavu, je jen logické si myslet, že ovlivnění -vyvážení Země vybalancuje i ostatní.
Nominální hustota Měsíce, umělé biosféry, musela být také ovlivněna jako produkt jeho vlastních motorů, které spolu s ním udržují Zemi v těstovité 3D nízké hustotě. S tím je v souladu, že Měsíc má větší hustotu hmoty než stejně velká biosférická loď, ale že zůstává ve vlastním toroidu frekvencí nesprávně pojmenovaných 5D ve srovnání s nízkou měsíční 3D. Vidím také, že dříve uvedené informace se hodně soustředily na důsledky umělého vnucování nízkých 3D frekvencí pro obyvatelstvo a ne na matematickou dynamiku mezi hvězdami.

Gosia: Zmínila ses, že nesouhlasíš s tím, že to bylo provedeno, aby se udržely reptiliáni, protože to je účinek lidské mysli po snížení frekvencí. Ale válka na Tiamatu se odehrála ještě před snížením frekvencí. Reptiliáni tam byli už tehdy.

A: Ano, problém přišel už předtím, dědictví Země. Udržel se na Zemi jako vlastní egregor. Neodráží dynamiku mezi progresivními a regresivními rasami mimo Zemi. Vytváří vlastní dynamiku mezi bytostmi s duší projevujícími se bezduchými egregorskými bytostmi, které jsou závislé na energetickém upírství využívajícím bytosti s duší.

Gosia: Vytvořila svou vlastní dynamiku. Ale začalo to už dříve, že? Aby explodovala planeta jako Tiamat, musel být problém s Plazy velmi vážný.

A: Ano, ale pak se vytvořila vlastní ʺreptiliánskáʺ dynamika uvnitř Země, protože nízké 3D a jeho frekvence umožňují vznik a vývoj regresivních ras, které využívají zdánlivé omezenosti lidské rasy, zejména bez paměti na minulé životy, což je přímý důsledek nedostatečného spojení s Původním zdrojem kvůli nesouladu frekvencí způsobenému samotným 3D uměle vnuceným Měsícem.
Kromě toho, že již dříve existovaly koncepty projevů regresivních egregorů mimo Zemi, egregorů vyráběných duší ras, zejména lyrických, ale později se z toho na Zemi vytvořila vlastní ʺpříchuťʺ či zvláště škodlivá varianta takových lyřanských projevů egregorů.

Gosia: Je to jako snížení imunitního systému těla, kdy je pak napadeno všemi druhy bakterií. Ne že by předtím bakterie neexistovaly, ale ony té situace více využily. A vznikly nové kmeny.

A: Ano, přesně tak. Nízké frekvence ke stabilizaci Země, o nichž se také říká, že mají uzavřít reptiliány (s tím nesouhlasím), vytvořily planetu příznivou a ideální pro tento druh regresivních egregorů, aby se na ní mohli rojit a vzkvétat.

Gosia: Zajímavé, že s touto částí nesouhlasíš. Ale jak by Reptiliáni mohli opustit Zemi s těmito vnucenými frekvencemi? Nemám na mysli portály. Mám na mysli tu dobu.

A: Nemožnost odejít přes Van Allenova pásma stále platí, pokud nemáte elektromagnetickou toroidní technologii úplného ponoření (což standardně zahrnuje i technologii portálů, protože je to totéž, ale obráceně jako obrácená ponožka), bez které Zemi opustit nemůžete, protože z hlediska existenčních vlastností nesprávně pojmenovaného 3D se ukazuje, že Van Allenova pásma vytvářejí zónu vysokého ionizujícího záření, které při kontaktu s nimi doslova ničí všechny organické tkáně v pásmu 3D frekvencí.

Gosia: Ano, takže je to pořád stejné. Nemohli se dostat ven, ok.

A: Za vším vždycky stojí komplexní důvody, ne jen jeden. Také všechna rozhodnutí přinášejí pozitivní i negativní důsledky. Na jedné straně stabilizuješ planetu v nesnázích, na druhé straně způsobíš hnízdo regresivní havěti.

Gosia: Když už mluvíme o tom, že snížením frekvence Země ztěžkla, znamená to, že člověk s vysokou frekvencí by celkově vážil méně? A člověk s nízkou frekvencí by vážil více? Nebo to s tím nemá nic společného?

A: Ano, jde to ruku v ruce. Do té míry, že někdo s velmi vysokou frekvencí přestává být hmotný. Jako mnozí mniši v Tibetu nebo... naše ʺstvořeníʺ (Yazhi). Prostě to není tak jednoduché jako jen čistý hmotnostní index jako v hmotnosti nebo množství hmoty. Ale týká se to také energetické frekvence.

Gosia: Takže můžeš mít nadváhu, ale vysokou frekvenci, a pak budeš vážit méně než jiný člověk s nadváhou a nízkou frekvencí? Vím, že to zjednodušuju, jen si dělám legraci.

A: Jaká frekvence? Objektivně by s tím to, zda má člověk nadváhu, nemělo nic společného. Problém je v tom, že nejde o samotnou tloušťku, ale o mentalitu člověka s vysokou frekvencí. A to, zda má člověk nadváhu, svědčí o vnitřním problému s jídlem, nebo o psychickém. Což svědčí o tom, že ona nebo on nemá dostatečně vysokou frekvenci.
I to je však zjednodušující, protože člověk se v průběhu života vyvíjí. A může v sobě nosit problém s jídlem a váhou kvůli psychickému problému, který už není. Takže je to všechno složité.

Gosia: Když už mluvíme o plazech, pokud Reptiliáni nemohou fungovat na vyšších frekvencích, proč nevysílají z Měsíce nějaké bomby o velmi vysokých frekvencích a nezabíjejí je? Shořeli by, nebo ne?

A: Na tuto otázku, i když možná vyjádřenou jinými slovy, jsme již odpověděli. Nemůžete to udělat, protože:
1.) Znamenalo by to zvýšit hustotu najednou s následnými psychickými a percepčními problémy, které by to obyvatelstvu způsobilo.
2.) Bylo by to vysoce invazivní a nerespektující životní touhy a zkušenosti lidí na Zemi.
3.) Musela by to udělat Federace a je známo, že se na tom všem podílí i opomenutím činu, takže to nedělá pro zachování Země v její současné podobě.
4.) Samotní plazi, jak jsou na Zemi, jsou odrazem egregoru tvořivé síly lidské populace.
Zvýšení frekvence by jen pomohlo tento egregor rychleji projevit. Nebo by to přinejmenším způsobilo, že by lidé byli jen závislí na pomoci zvenčí, nic by se nenaučili a opakovali by své chyby a znovu vytvářeli své egregory.

Robert: Máš naprostou pravdu. Všechno by se projevilo rychleji.

A: Takto nelze vytvářet frekvenční bomby. Kdybychom vysílali vysokofrekvenční energetický paprsek, jen by to Plazy více nakrmilo, cítili by se velmi dobře, zdaleka by je to nezabilo. Byli by šťastní a smáli by se.
To musí přijít z hlediska mentální frekvence těch, kteří je krmí a formují jako egregory: Lidská populace a její úroveň vědomí.

Gosia: Myslím, že ovládat naši mysl, zvláště v prostředí, v jakém se nacházíme, je velmi obtížné, když ji sami Lyřané nedokázali dobře ovládat v předchozích válkách, kdy byli rozptýleni po celé Galaxii. A to neměli Měsíc, ani Matrix - Kabalu. Tak jak to, že měli tolik duševních poruch? Yazhi to kdysi vysvětlila tím, že měli také strachy a vnitřní konflikty, proto se to všechno projevilo. Ale řekla bych, že s tím, co se teď děje na Zemi... by bylo mnohem těžší ovládat naši mysl.

A: Protože mimo Zemi je více matrixu. Jak jsme celou dobu říkali, venku je více lidstva. Výzkumníci to nevidí. Proto tu nosíme náušnice, trička, tenisky a používáme kulmy. Ale problém egregoru, jaký je na Zemi, tam má specifickou a obzvlášť hustou ʺpříchuťʺ. Regresivní varianta je na Zemi obzvlášť zlá. A sama o sobě jako ʺškolaʺ života je Země taková, jaká je, užitečná, protože v jiných hustotách a ve vyšších frekvencích se egregory vytvářejí rychleji a účinněji. Projevujete vše, na co myslíte.

Různé otázky týkající se Měsíce z předchozích rozhovorů:
Robert: Měsíc a jeho Matrix byl vytvořen Federací, bylo to provedeno na jiné planetě? Existuje ve vesmíru nějaká jiná planeta, která je v takové situaci?
Swaruu (9): Ne, pouze na Zemi. Říká se, že je to jako experiment. Ano, byla to Federace, kdo nastavil 3D, a pak to regresoři, většinou Reptiliáni, všechno obrátili ve svůj prospěch. Nezapomeňte, že Reptiliáni jsou dobří v úpravách věcí, které jim vyhovují, ale velmi špatní ve vytváření nových věcí a konceptů.

Gosia: Ale v prvním videu si vzpomínám, že jsi říkal, že existuje 10 dalších planet. A že Země je v nejhorší situaci.

Swaruu (9): Ne stejným způsobem nebo dynamikou. Ne s lunární maticí. Spíše je to projevem nebo vnímáním samotných obyvatel, možná pod negativní kontrolou mysli. Bez přidané technologie Měsíce, pod kterou se Země nachází. Ale můžete mít 3D nebo jakékoliv D jen podle vnímání nebo úrovně vědomí.

Robert: Mám otázku a týká se hologramu Měsíce, na který se možná mnozí také ptají. Pokud hologram nepokrývá celý Měsíc, ale pouze viditelnou tvář Země, odkud se promítá hologram, který pokrývá měsíční povrch?

Swaruu (9): Promítá se z povrchu Měsíce z více bodů. Jedná se o koláž obrazů. Každý projektor pokrývá malou oblast a dohromady pokrývají celý povrch. To také vysvětluje, proč některá místa vypadají jinak a ukazují struktury, které později zmizí, a podobné anomálie. Projektory selhávají, někdy některé z nich, jindy jiné. Kolik jich je? Mluvíme o několika tisících projektorů.

Robert: Je velmi pravděpodobné, že některé z nich přestanou fungovat.

Swaruu (9): Ano. Selhávají samy (to, že některé selhávají, nemá velký vliv, selhávají vždy nebo jich několik nefunguje vždy). Ale je také mnoho takových, které mají tendenci selhávat společně.

Gosia: Když byl na Měsíci instalován Matrix, 3D projekce před 12 500 lety, pocítili to lidé hned, nebo postupně? A Měsíc začal vypadat jinak jen tak ze dne na den?

Yazhi: Byli v tak hanebném stavu se všemi těmi kataklyzmaty a traumaty, které způsobily, že vlastně neměli možnost srovnání s Matrixem nebo bez něj. Nicméně by to okamžitě přičítali všem velmi negativním událostem, které se právě odehrály.
Vždyť si jen představte, jak by se přeživší cítili, kdyby viděli, jak jsou dřívější rozsáhlá lesní rozšíření země zcela zaplavena!

Neměli možnost si změny ani všimnout, protože těch několik málo přeživších přešlo od života ve vysoce technologicky vyspělé a pohodlné společnosti k životu v jeskyních, kde jediným zbožím byl oheň a nějaká ta kýta z uloveného zvířete, a vzpomínali a stýskalo se jim po jejich bývalém životě! Samotná změna se skutečně odehrála zhruba ʺpřes nocʺ, tedy během několika minut.

Gosia: Měsíc začal mít najednou novou podobu?

Yazhi: Stejně náhle jako každá jiná loď, která přiletí a zaparkuje na oběžné dráze Země!

Robert: Anéeko, proč nemůže být na Měsíci voda? Dá se to nějak vysvětlit? Nemohla by to být voda z ʺjadernýchʺ reaktorů?

Anéeka: Anežka: Reaktory nejsou na povrchu, ale uvnitř, nezapomeň, že je to vesmírná stanice. Nepotřebují vodu jako rybník, jako je tomu na Zemi. Jejich povrch je kovová koule, tam žádná voda není. Je, ale uvnitř v nádržích s vodou, ne jak to popisuje NASA, to je čirá lež. Na povrchu Marsu je voda, jako jezera a řeky, tam ano. Na Měsíci ne, stejně jako není voda na povrchu této kosmické lodi, není k tomu důvod, je to kosmická loď, ale uvnitř ano, v nádržích, logicky.

Robert: Děkuji a ještě jedna věc. Reaktory nejsou jaderné. Používáme jen slovo jaderné jako nejbližší shodu, že?

Anéeka: Ne, tentokrát jsou jaderné. Na bázi uranu. Používají obohacený uran, je to téměř identický systém, jaký se používá na Zemi. Bylo tam 12 reaktorů, 8 je nepoužitelných, 2 jsou poškozené a 2 nefungují správně na minimální výkon.

Robert: Jaderné reaktory dodávaly energii té lodi? A jak se vlastně jmenuje Měsíc?

Anéeka: Ne, vypadá to, že jsou nebo byly instalovány později. Reaktory nulového bodu té biosférické lodi poškozené v tiamatských válkách jsou vypnuté, možná poškozené, nebo spíš zničené, už nefungují. A co se týče jména toho měsíce, nemám ty údaje po ruce, ale vím, že se dají poměrně snadno najít.

Robert: Mohl by se Měsíc s těmi reaktory nějak pohybovat?

Anéeka: Ne, jaderné reaktory, dokonce i těch dvanáct, které pracují na maximální výkon, nemají dostatek energie na to, aby Měsícem pohnuly. Kromě toho nejsou instalovány k napájení motorů, pouze k napájení generátorů frekvencí Matrixu a hologramu.

Robert: Ještě jedna otázka ohledně Měsíce. Proč je pro ně zajímavé tvrdit, že je tam voda?

Anéeka: Aha, Roberte, já si kladu stejnou otázku, jen aby odvedli pozornost a předstírali, že zjistili něco ʺnovéhoʺ a že věda postupuje kupředu.

Zdroj: https://tinyurl.com/mr2enf7w

Zpět