2693 Probuzení do pravdy Michail Avakov

[ Ezoterika ] 2022-06-13

Nikdo na Zemi není oprávněn a nemůže tvrdit, že stávající způsob života, principy státnosti a existující zákony jsou bezpodmínečně správné, nesporné a závazné. To vše je tisíc let starý výplod něčí fantazie, který je mrtvý, aniž bychom v něj věřili. Pravda je taková. Nemělo by docházet k podřizování zájmů menšiny většině a naopak. Jakákoli konfrontace je stagnace nebo návrat. Živí chaos. Hlavně se bojí, že začneme ignorovat jejich vynálezy a budeme budovat svou paralelní realitu, která, postavena na principech harmonie s vnějším světem, snadno vytlačí tu stávající, důkladně prohnilou.
Dokud se nenajde kritická masa, která tento záměr realizovala, přijala a realizovala, nedojde ke změnám. Jen tak a nic jiného. Pravda je taková.

Každý může svobodně přijmout nebo nepřijmout podmínky, které mu byly nabídnuty. A pokud nepřijme některou z existujících podmínek, má právo odmítnout všechny najednou, přičemž má možnost samostatně rozvíjet svou vlastní suverénní autonomii podle zásad, které přijímá. K oznámení vzniku nového suverénního státu stačí projev vůle, neboť na Zemi neexistuje žádný kompetentní orgán, který by byl schopen takové prohlášení přijmout, tedy není potřeba. Populace, budoucí občané jsou přitahováni nebo odpuzováni hodnotami této autonomie, v důsledku čehož se autonomie rozšiřuje nebo ztrácí potenciální občany.

Pokud na Zemi nezůstane jediný člověk, který by s tím druhým souhlasil, pak si každý z nich musí žít, jak se mu zlíbí, přijímat výsledek svého přesvědčení a dodržovat jediný zákon - ˮNeubližovat ničemu živémuˮ. Jakákoli komunikace je založena na principech spolutvoření a tvorby. Jakýkoli destruktivní prvek ztrácí potenciál existovat jako cizí těleso. (pozn. to zní jako utopie)

Zdroj: https://absolutera.ru/article13229

Zpět