2641 Rozdělení: Čas volby Sharon Lyn Shepard

[ Ezoterika ] 2022-06-04

Rušný čas snění!

S přibývajícím množstvím všech mých rozhořčených expanzivních snů jsem se přestala snažit o jejich výklad nebo o to, aby dávaly nějaký smysl. Zdá se, že NIC už nedává smysl, ani můj snový čas, ani můj každodenní život. Možná je to proto, že ani život, jak jsme ho znali, mi nedává žádný smysl.

Když jsem se dnes ráno probudila, cítila jsem hlubokou ztrátu světa, který jsem znala, a to jak osobně, tak globálně. Světa, který mi přinášel radost a uspokojení. Ale ten svět se mi vytratil. Místo toho vidím všechen chaos a rozvrat ve světě, který se odehrává na jejich jednotlivých scénách válek, masového zabíjení, odnímání lidských práv, politických bojů atd. s lidmi vyzvanými k akci v masových demonstracích. Ale nic z toho mi nepřipadá skutečné. Všechno mi to připadá nepodstatné. Ne že bych neměla soucit s těmi, kdo tyto věci prožívají. Cítím hluboký soucit. Ale už se necítím být součástí tohoto světa, ani nemám potřebu se v něm angažovat a přidávat k němu svou energii. Do světa chaosu už nepatřím.

Musím se zeptat: Prožívá lidstvo prostřednictvím všeho toho rozvratu kolektivní globální uzdravení? Nebo rozdvojení? A jakou roli v tom všem mám hrát já?
Následující odpověď jsem dostal od své vnitřní moudrosti v souladu se svou osobní cestou duše. Možná zde také naleznete nějaká relevantní slova moudrosti:

V mnoha ohledech bychom mohli říci, že se jedná o rozdvojení jako "bod volby" pro každého člověka na této planetě v této době. Tento rok je pro lidstvo rokem velkolepého zjevení. Jak naše světlo září stále jasněji, vše, co bylo po eony času skryto ve stínu, je nyní poprvé odhaleno a spatřeno, přičemž mnohé z toho je velmi šokující a zdrcující.

Nastal čas, aby každý jednotlivec zvážil svým srdcem a rozhodl se: zda bude i nadále žít v kolektivním myšlenkovém matrixu, který se stále rozpadá, nebo vstoupí do svobody své vlastní suverenity.

Pro mnohé je tato volba snadná, ale její uskutečnění je mnohem náročnější. Je tolik propletenců, které nás neustále vtahují zpět do její sítě: rodina, přátelé, kariéra, zdraví, náboženství, politika a skupinové vazby. To jsou věci, které definovaly, za koho se považujeme. Odchodem z kolektivního vědomí máme pocit, že se nám všichni tito lidé a věci ztrácejí.
Cítíme, jak se síť rozpouští a nic už nedrží život na místě. Cítíme se tak odvázaní, vznášíme se v prázdnotě, v propasti neznáma. Nyní si uvědomujete, proč je to pro lidstvo tak těžké!

Jakkoli je to nepříjemné a náročné, je to vhodná fáze transformace. Dočasná fáze, dokud se neaklimatizujeme na tento nový způsob života jako suverénní bytosti, žijící plně v přítomném okamžiku, osvobozené od zastaralé matrice starých časových linií. Zde nás čekají všechny naše nové možnosti. Nemůžeme však plně vstoupit do nového, dokud se zcela neodpoutáme od starého.

Každý z nás má možnost volby a každý z nás se nachází na své osobní časové ose, i když lidstvu bude trvat několik let, než se tímto chaosem odpoutání pohne. Dobře vám poslouží, když se odstraníte od všeho, co vám již neslouží, aniž byste se srovnávali s ostatními. To, co je zapotřebí, je naprostá důvěra ve vlastní cestu duše. Ačkoli tento suverénní posun ve vědomí vyžaduje, aby to každý udělal sám, vězte, že nikdy nejste sami. Jste plně přítomni se svou Duší a svým JÁ JSEM více než kdykoli předtím. V tom spočívá moudrost, abyste mohli plně vstoupit do svých nových možností a nově tvořit.

Na úrovni duše jste si toho vědomi. A přesto váš lidský aspekt ještě neztělesňuje pravé poznání. Dovolte si pocítit prázdnotu jako dar, jako osvobození od nebezpečí starého světa. Vzpomeňte si na své předchozí zkušenosti s přechodem z nicoty do formy během vaší počáteční inkarnace a stvoření této planety. Nyní tento cyklus dokončujeme návratem z hmoty do nicoty, abychom vytvořili novou realitu v kvantovém poli, namísto vytváření prostřednictvím struktury a myšlení skrze dualitu.

Udělejte si čas na pobyt se svým Božským Já. Na určitou dobu, několik hodin, dní nebo dokonce týdnů, se stáhněte ze svého vnějšího světa. Pokračujte v posunu svého bodu vědomí od komplikací, které dříve poskytovaly vašemu lidskému egu obživu. Dejte svému JÁ závazek, že se prostřednictvím vyjádření vlastní Duše ponoříte hlouběji, ať už se jedná o psaní, výtvarnou tvorbu, hudbu, ponoření se do přírody nebo prostě jen pobyt v tichu s vlastní Duší. Zde naleznete pravou podstatu života.

Buďte si jisti, že vše je v pořádku. Pokud jste dočetli až sem, je to proto, že jste si již vybrali. Jste přesně tam, kde potřebujete být. Dosáhli jste bodu, kdy nepotřebujete dělat nic jiného než jednoduché činnosti nutné pro pohodlí vašeho fyzického těla nebo cokoli, co rozšiřuje vaši radost. Energie vám slouží a je vám poskytováno vše, co kdy budete potřebovat. Mějte radost z jednoduchosti každodenního života. Uvolněte se a dovolte své energii, aby vám sloužila. Jednoduše plyňte den po dni, okamžik po okamžiku, dokud se plně nezakotvíte v novém.

Toto poselství se ozývá od mnoha dalších lidí, kteří jsou na podobné cestě. Takže i když vstupujete do své suverenity, nejste sami. A vaše přítomnost jako ukazatele cesty je důležitá pro ty, kteří se nyní probouzejí jednoduše prostřednictvím vaší Přítomnosti. Ačkoli se zdá, že to přichází už dlouho, věci se nyní hýbou velmi rychle. Nechte se unášet proudem. Buďte v klidu a nadále nechte svou Duši, aby vás vedla, protože víte, že je vše v pořádku.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/04/bifurcation-the-time-of-choice/

Zpět