2616 Vyšší já: Vzestup je váš osud James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-05-29

Aliance pokračuje v pokrocích, ale jako obvykle si své aktivity nechává pro sebe, aby ochránila zúčastněné. Válka s Ruskem bude poslední takového rozsahu, protože nikomu neprospěla. Čas pro diplomacii k urovnání sporů je zjevně cestou, kterou je třeba se v budoucnu ubírat. Přirozeně jsou do toho zapojeni temní, kteří jsou zodpovědní za udržování situace, jež je vypočítána tak, aby udržovala lidstvo v nezdravém stavu a na nižší úrovni vědomí. Je ponecháno na jednotlivcích, aby si sami našli cestu džunglí podvodů a záměrných pokusů zastavit jejich vývoj. Díky duším, které se probudily k pravdě, však existují zdroje informací, které vám ji poskytují.

O to, aby se pravda dostala k lidem, se vede zoufalý boj, ale snadněji se to řekne, než udělá. Dezinformace a falešné zprávy zanechávají mnoho duší zmatených v tom, jaká pravda skutečně je, přesto je tam venku a čeká na nalezení. Temným není všechno po vůli a v poslední době je pro ně obtížné před vámi pravdu utajit. Stoupající vibrace k vám přinášejí více světla a budou v tom pokračovat, dokud negativní energie nepřestanou být schopny existovat. Nestane se to ze dne na den, ale čím více duší se probudí k pravdě, tím dříve se stane známou. S výhodou internetu lze nalézt mnoho zdrojů pravdivých informací a s naší ochranou vám zůstanou k dispozici. Většina z vás je intuitivní a měla by být schopna rozpoznat, kdy se jedná o nepravdivé informace.

Vaším osudem je vzestoupit, ale ty duše, které o takový výsledek usilují, musí udělat svůj díl práce, aby byly úspěšné. Dosažení potřebné úrovně si vyžádá čas a praxi, ale buďte si jisti, že vaši průvodci jsou vám k dispozici, aby vám pomohli. Jakmile se dokážete chovat tak, aby vnější události neovlivňovaly váš život a nezasahovaly do něj, jste jistě na cestě k úspěchu. Jakmile této úrovně ovládání dosáhnete, bude pro vás snadné si ji udržet. Ostatní si všimnou, jak jste klidní, a budou vás proto přitahovat. Budou se divit, jak to děláte, a budou mít zájem poznat vaši schopnost.

Buďte si jisti, že všem duším, které hledají příležitost k vzestupu, je pomáháno, a proto jistě dosáhnou pokroku. Je jasné, že musíte vyvinout vlastní úsilí, abyste se mohli vyvíjet, ale jakmile se pro to rozhodnete, pomoc vám bude k dispozici. Pravděpodobně byste byli překvapeni, jak velké pomoci se vám dostane, včetně ochrany před Temnými, za předpokladu, že nepolevíte ve své ostražitosti. Pokud dovolíte, aby vaše vibrace klesly, pravděpodobně k sobě přitáhnete negativní entity, ale můžete také přitáhnout ty entity, které mají vyšší vibrace, když si udržíte přiměřenou pozitivní úroveň.

Život může být docela příjemný a naplňující, pokud jste na správné cestě, a velmi uspokojující. Zjistíte, že jste poměrně oblíbení a vyhledávaní pro poradenství, protože si lidé uvědomí, že jste plně uvědomělí a schopní pomáhat lidem duchovně postupovat na jejich zvolené cestě. Vaše vyšší vibrace jsou jako magnet pro ty, kteří hledají druhé lidi duchovní povahy. Nejde o náboženskou víru, ale o pouhé pochopení pravdy.

Náboženství má skutečně své místo v životě většiny lidí, ale když pokročíte ve svém chápání, zjistíte, že pravda je univerzální a není výhradním vlastnictvím někoho konkrétního. Když se zbavíte falešných učení, zůstane vám pouze pravda. I tak je pravda schopna vás dovést pouze na další úroveň pochopení, neboť pro žádnou duši není výhodou takříkajíc ʺběžet dřív, než choditʺ. Jednou věcí si můžete být jisti: poté, co jste se naučili lekce, které vám byly předloženy, bude postup uspořádán tak, abyste postupovali spořádaným způsobem. Možná bude dokonce potřeba změnit Průvodce, abyste se dostali na další stupeň svého vývoje.

Drazí, všichni jste prošli velmi dlouhou cestou, během níž jste prožili tolik životů a zažili tolik různých zkušeností, které vám byly dány podle vašich potřeb. Konečným výsledkem je to, kým jste nyní, a vaše duše si zachová rozsah vývoje, kterého jste dosáhli. Další krok je tím největším, který jste udělali a který vás vynese na vyšší úroveň, abyste už nikdy nepotřebovali lekce v nižších vibracích. Můžete se cítit spokojeni sami se sebou, protože jste prošli mnoha zkouškami, abyste dosáhli vyšší úrovně vývoje.

Všichni v současné době procházejí zkouškovým obdobím, a proto je tak důležité, aby nepropadali zoufalství a měli své cíle stále na očích. Je pravděpodobné, že za vámi budou chodit jiné duše, aby zjistily, jak jste dosáhli tak klidného ovzduší kolem sebe, protože si můžete být jisti, že si toho všimnou. Vaše aura bude zářit vyššími vibracemi, které sahají daleko za vaše fyzické tělo. Proto k vám budou ostatní duše přitahovány a budou se ve vaší společnosti cítit dobře.

Jste majákem světla uprostřed temnoty, který je v takových chvílích potřebný, aby pomohl pozvednout vibrace kolem vás. Zachovejte klid a vězte, že ostatní budou díky tomu vyhledávat vaši pomoc a společnost.

Opouštím vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k naplnění. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://tinyurl.com/yc8dt6tf

Zpět