2603 Antakaranha CElena

[ Ezoterika ] 2022-05-17

Přijato Galinou. Antahkarana?
Třetí logos, energie kreativní mysli
Q: Ve srovnání s tebou jsem jen zrnko písku. Ještě méně. Jste nekonečným počtem projevených i neprojevených, ve kterých je soustředěna vůle stvořitele, jeho nekonečná láska a nekonečné projevování jako kreativita v různých podobách a typech.

Q: Proč nefunguje u nás, u lidí, antakarana? Není to vyvinuté.

A: Ještě jste nedosáhli požadované úrovně rozvoje. Nemůžete nechat řídit letadlo nezkušenou nebo neznalou osobou. Nejprve je potřeba nastudovat materiální část, zjistit zákony, podle kterých letadlo létá. Tedy studovat život ve všech jeho projevech a inkarnacích. Musíte znát vesmírné zákony, zákony vesmíru, pokud jste se již rozhodli vzlétnout ze země. Musíte znát zákony ovládání této roviny. K čemu může tato neznalost nebo nedorozumění vést, hádejte? K vybudování antahkarany musíte pochopit, co vám dává, jak ji můžete správně používat, zda tato znalost ublíží vám nebo ostatním.

Q: A kdo bude hoden zahájit proces budování antahhkarany?

A: Osoba, která dosáhla nejvyšších bodů vývoje na všech úrovních existence.
- přijala v sobě cestu k nekonečnému vědomí,
- projevuje bezpodmínečnou lásku ke všem věcem.
- pochopila zákony bytí na různých úrovních vývoje.
- přesně ví, k čemu to potřebuje,
- má dostatek vůle a odvahy tento proces realizovat.

Q: Jak začít s budováním antahkarany?

A: Z kreativity. Energie vůle spojená s energií lásky dává potomstvo pouze tvůrčím rozvojem, tvůrčí činností. Vaše fantazie o ničem, vaše abstraktní obrazy, které se neřídí zákony a algoritmy, vaše myšlenky, které umožňují ty nejnepředvídatelnější výsledky a činy, pomohou změkčit a odstranit omezení nižší mysli, její algoritmy. Tvořte pomocí obrázků a myšlenek, a čím nepravděpodobnější, tím lépe. Koneckonců, všechno je možné.
Vaše nahromadění informací musí žít v mentálním těle, musí se rozvíjet a růst ve fantazie a nové teorie. Nepřestávejte. Máte tolik projevů citu duše a tak málo odrazu. A neexistují vůbec žádné fantazie, kromě hmotné roviny. Žijte na Zemi, ale přemýšlejte o vesmíru, o rovinách existence jiných úrovní. Nechte své myšlenky létat, a jednoho dne najdou cestu do vyšších Manas.

Q: Je nám řečeno, abychom meditovali, abychom zastavili tok myšlenek.

A: Musíte meditovat v tichu, otevřít svůj vnitřní svět, vnitřní prostor, rozšířit ho, malovat ho jasnými barvami. Nezapomeňte na trojici. Krmte svůj záměr láskou a použijte svou vůli, abyste jej posunuli vpřed.

Q: Proč se pořád točíš?

A: Když přestanu, všechno se zastaví, život se zastaví. Pokud postavíte antahkaranu, budete se muset také točit, budete podléhat jiným zákonům. Prostě nic není dáno. Takže si dobře rozmyslete, než si něco budete přát.

Nikolaj Divotvůrce
Q: Chci se vás zeptat na antahkaranu, na tento most, cestu, která vede ke spojení s monádickou inteligencí.
A: Máte pravdu, když říkáte, že je to cesta. Není to jen spojení, je to životní cesta, která trvá po mnoho inkarnací, od úplně prvních do nekonečna. Přicházíte na Zemi hrát různé hry, získávat různé zkušenosti. Přicházíte na zem nebo do jiných světů, zapomínáte, kdo vás zrodil, zapomínáte, že jste částice Boha, že jste Bůh, nekonečno. Celá vaše cesta v různých inkarnacích je cestou upamatování si toho, kdo jste a kam potřebujete jít. Ve vaší podstatě tkví touha hledat vyšší cíle, smysly života, hledat odpovědi na otázky, proč jste se narodili a co bude po smrti, kam půjdete. Všechny procesy vašich inkarnací, celé vaše dlouhé putování jsou navrženy tak, abyste krok za krokem stoupali do svého původního domova přes monádu, se kterou nemáte žádné spojení. Celá vaše cesta je stavba antahkarany,

Q: Co je třeba udělat pro vybudování antahkarany?

A: Musíte si uvědomit, kdo jste, musíte to přijmout do hloubi své duše, do hloubi svého srdce, aby byl celý váš prostor naplněn uvědoměním si, že jste součástí Boha na své cestě. Být naplněn bezpodmínečnou láskou. Je to proces sebevzdělávání, dlouhý proces, proces shromažďování informací a uvědomování si, proces vzdělávání se v novém duchu, v novém paradigmatu, v nových stavech. A když se v těchto stavech odtrhnete od země s jejími hmotnými věcmi, hmotnými háčky, programy, egregory, pak budete mít příležitost cítit prázdnotu, cítit pozastavený stav. Když se doslova vznášíte ve vzduchu mezi zemí a nebem. A v tomto stavu se cítíte lépe tam, kam vás to táhne, nahoru nebo dolů. Pokud jste zkušená duše v konečné fázi svých inkarnačních cyklů, pak budete neodolatelně taženi vzhůru. Pochopíte, že vaše zkušenost je téměř u konce a budete se muset vrátit. Veškerou silou a vlákny duše, svými mentálními konstrukty a myšlenkovými formami budete usilovat o vybudování antahkarany. Někdo nevědomě, někdo vědomě, zná tyto informace a ví, že jeho cesta je cestou vzhůru, návratem přes monádickou inteligenci k Bohu.

Q: Co dělat, abych vybudovala svou antahkaranu?

A: Kultivujte sílu vůle. Protože uděláte tři kroky vpřed a pak dva kroky zpět, nemůžete zůstat na vysoké úrovni uvědomění, aspirace. Spadáte do 3D úkolů a otázek, nemůžete se odlepit od země, z jejích frekvencí.

Q: Jsme děti země, žijeme v tomto matrixu, neseme jeho kódy.

A: Noste její kódy a postupně je přeměňujte v uvědomění, že vaše fyzické tělo patří Zemi, ale vaše vyšší těla by měla směřovat nahoru, do vesmíru. Jinak nikdy neopustíte matrix Země. Pokud nepřemýšlíte a nefantazírujete o tom, že jste zde pouze hosty, jste zde připoutáni svými těly a váš duch, duše nejsou odtud, přišli na návštěvu, získali zkušenosti a měli by být nasměrováni do svého vesmírného Domov.

Temný učitel
Q: Jak se jmenuješ? Ardale, ty jsi tady taky. Proč mi neřeknou jména?
A: Příliš se je snažíš znát, proto je neřeknou, aby mohla proběhnout určitá výměna energie, aby ses naštvala, že ti to zase neřeknou.

Q: Jak pak budu vědět, že je to přesně ten, za koho se vydává?

A: K čemu máš mozek? Pochopíš je podle myšlenkových forem, které ti přijdou do hlavy. Nauč se oddělovat zrna od plev, světlé myšlenky od temných, kontrakci od expanze, vysoké vibrace od nízkých vibrací, které tyto myšlenky nesou, k čemu vás tlačí.

Q: Dobře, jak postavit most antahkarana? A jak k tomu dopomůžete nebo naopak?

A: Jsou tací, kteří chtějí uniknout z každodenního života, z tohoto světa, z 3D prostoru a vydat se do nebes, povznést se nad tuto zemi, dokončit zde své experimenty a rozloučit se s námi. Ne každému se to ale podaří. V člověku je příliš mnoho temných energií, se kterými je velmi těžké se vyrovnat, které je velmi obtížné transformovat. Pomáháme zvenčí různými akcemi a myšlenkovými formami. Držíme lidi při zemi.
Rozvíjíme jejich vůli, sílu mysli. Pokud člověk nezískal dostatek zkušeností v inkarnacích, vždy se ponoří do životních problémů, do materiálních problémů. Ani nebude přemýšlet a nezvedne oči vzhůru, aby viděl cestu v nebesích, cestu ke hvězdám, k monádě. Pokud člověk prošel svou hlavní zkušeností, pak na této cestě vyvstávají filozofické otázky, otázky bytí na různých úrovních, v různých dimenzích. Člověk se svými myšlenkami začíná obracet právě k existenci mimo tento prostor, k existenci po smrti, k existenci v jiném těle. Je zde příležitost představit myšlenkové formy, které ho odtrhnou od pozemských problémů ve prospěch uvažování o vysokých světech, o struktuře vesmíru, kosmu. Kdo jsem? k čemu jsem? Co tady dělám? Kam půjdu po další inkarnaci?

Objevují se nové informace, nové poznatky, které dávají rozšíření vědomí, a tyto nové konstrukce umožňují uvědomit si svou cestu, svůj osud, svůj původ a začít budovat cestu domů, tedy svůj most k antahkaraně. Toto není jen most, je to váš život s jeho naplněním uvědoměním v informacích, které k vám přicházejí. Vše, co získáte ve škole, jde do vašeho rozšíření vědomí, přímá cesta, která staví antahkaranu cihlu po cihle. Takto rozšiřující své vědomí + všechna ostatní loga, vaše těla, trvalé atomy, které budou shromažďovat znalosti a zkušenosti, vám pomohou na vaší cestě.

Q: Co děláš jako temný učitel?

A: Rozptyluji vás jiným směrem, jako když tahám gumičku tak, aby vystřelila směrem ke studiu informací, myšlení, směrem k fantazii. Proto máte čas od času smyky ve 3D, problémy, do kterých se vrhnete. Dívám se na to, jak moc jste ponořeni, zda se s nimi rychle vyrovnáte, zda máte aspiraci vrátit se na cestu rozvoje, hledat své nitro, rozšířit svůj vnitřní prostor. Posiluji vaši povahu, sílu vůle. To testuje člověka na přijetí, odpuštění, bezpodmínečnou lásku. Všechny aspekty života, za kterými stojí temní učitelé, nejsou dány jen tak. Dávají se jako zkoušky, jako kontrola vaší stálé touhy po pohybu, cesta nahoru, kontrola rozvoje vaší vůle a síly.

4. Alice Bailey
Q: Chtěla jsem mluvit o antahkaraně. Žijeme v jiné době. Řekněte nám o budování antahkarany moderním, rozvíjejícím se člověkem.
A: Cesta duchovního rozvoje nemá čas. Neexistují žádné jiné prostory. Existuje vnitřní nutkání a vnitřní prostor, ve kterém se člověk vyvíjí a buduje svou cestu nahoru nebo dolů, do evoluce nebo involuce. Nebo visí mezi nimi, dokud se jeho duše nerozhodne jít tou či onou cestou.

Q: Jak člověk získá myšlenku vybudovat antahkaranu, spojit se s vyšší triádou, s monádickou triádou?

A: Člověk během svých inkarnací, získáváním svých zkušeností, dochází k pochopení, k uvědomění si, na jaké úrovni života se nachází. Chápe, že se nudí, prošel mnoha zkušenostmi, nashromáždil různé energie, vědomí různých procesů a že je schopen porozumět jiné dimenzi, a po dokončení určitého množství úkolů na Zemi že je schopen se nalézt ve vývoji procesů jiné úrovně. Začne shánět informace, hledat podobně smýšlející lidi, učitele. Toto hledání duchovního rozvoje vidí vyšší síly a na jeho žádost se začnou přenášet informace, začnou přicházet lidé s určitými znalostmi. A člověk začíná své vědomí naplněné životními zkušenostmi rozšiřovat novými konstrukcemi, vzorci, dalšími materiály, znalostmi o struktuře vesmíru, odkud přišel, o duchovním vývoji.

Jeho duše ho tlačí do vývoje cíleně, neboť má zájem o novou zkušenost, prožitek vzestupu společně s člověkem do vyšších sfér. K tomu je potřeba, aby to duše chtěla, a vědomí se rozšířilo natolik, aby vstřebalo všechny informace o ní, transformovalo je a vydalo směrový vektor k vyšší triádě, k přechodu do další úroveň. Člověk začíná cestu budování antahkarany, kde se prostřednictvím rozvoje všech těchto tří hypostáz propojí vlákno života, vlákno kreativity a vlákno vědomí.

Q: Proč je vlákno vědomí přerušeno mezi mentálním atomem a mentální jednotkou?

A: Uvážíme-li sestupné proudění, pak energie vůle k manifestaci z centrálního duchovního slunce sestupuje přes monádickou vůli a naplňuje átma vyšší triády energií života. Nit života nelze přerušit. Není-li vůle k manifestaci, nebude ani život sám. Monádická láska-moudrost se realizuje prostřednictvím buddhi - probouzející se lásky duchovní triády a je spojena s osobností přes astrální atom. Buddhi více souvisí s pocity a emocemi duše. Duše se nemůže neprojevit, to je její zkušenost. Lidé často neslyší svou duši. Toto je jejich způsob budování antahkarany, aby naslouchali své duši a rozvíjeli se, aby znovu vytvořili spojení duchovní lásky mezi nižší a vyšší triádou. Mentální rovina, mentální pole, kde se tvoří vaše myšlenky, vaše představy, není zcela řízeno vámi, ale je to jediné místo kde můžete uměle udržovat určitou úroveň lidského vědomí. Abyste přistoupili k budování antahkarany v připravenějším stavu, jste ve svých inkarnacích udržováni v poli Země, abyste získali co nejvíce zkušeností a vstoupili na cestu antahkarany v nejvědomějším projeveném stavu.

Vaše vědomí se rozšiřuje a přijímá další informace díky tomu, že jsou dodávány myšlenkové formy, jsou dodávány emanace duše, která se také chce rozvíjet. Pokud je vlákno života, které vás spojuje s átmou, dostatečně silné, zapnete se a vydáte se na cestu studia. Pokud sledujete tuto cestu nejen studiem, ale také tím, že ji projevíte ve svém životě, jste si vědomi této teorie, pak je zde příležitost překlenout propast tím, že nejprve vytvoříte tenké vlákno spojení s vyšším Manasem. Pak se toto spojení posílí.

Q: Z vlastní svobodné vůle nemůžeme postavit antahkaranu?

A: Jaká je vaše vlastní touha? Čí přání? Touha duše, osobnosti, ega? Nemůžete jako kouzelník vybudovat antahkaranu pouze z touhy osobnosti.

1. Nejde jen o touhu osobnosti, ale o touhu duše, o její cílevědomost.
2.Je zapotřebí pevné vůle, abyste prošli celou cestu od začátku až do konce.
3. Potřebujete pevný záměr a vnitřní důvěru v nezbytnost těchto činů. Proto jsou myšlenkové formy duchovního vývoje poskytovány teprve tehdy, když máte za sebou rozsáhlou zkušenost na Zemi, když jste prošli všemi dílčími plány svého já jako osobnosti, když jste nasbírali zkušenosti se všemi variantami mentálních, astrálních a fyzických rovin. Teprve pak budete moci nastoupit cestu ke spojení s vyšší triádou. To znamená rozvinout nižší triádu na maximální úroveň a poté přejít ke spojení s vyšší triádou. Proto bude tato mezera zachována až do konce.

Q: Co by se mělo udělat, jaké kroky by měly být podniknuty?

A: Studujte informace, zabudujte tyto informace do svého mentálního procesu. Nejprve je zabudujte do mentální jednotky, aby tam začala fungovat, přebudujte vaše vědomí a vaše mentální konstrukty na novou úroveň vnímání prostoru, života. A být na této úrovni udržován svou silou vůle, poselstvím duše na poměrně dlouhou dobu. Po nahromadění tohoto procesu, kdy se vědomí, mentální jednotka rozšíří na určitý stupeň, získá nižší triáda zcela jinou kvalitu. Tento způsob získání nové kvality triády je antahkarana a vlákno vědomí, propletené s vláknem života a emocionálním vláknem, vám poskytne spojení s vyšší triádou a monádou.


===================================================================

2. Přijato Oksanou. SEDMIČKY V ANTAHKARANĚ

Q: Zdravím tě, Antahkarano! Jsi připraven se mnou mluvit?

A: Pokusím se, ačkoli na takový dialog ještě nejste připraveni.

Q: Kdo ve skutečnosti jsi, Antahkarano?

A: Já, Antahkarana, mám osobní vědomí. Moje vědomí je Nejvyšší a Nejrozumnější, síla nekonečna miliard lidských neprojevených kritických prvotních potenciálů.
Duhový most k JEDINÉMU Božskému zde v 7 větrech, 7 dimenzích, 7 hustotách. Každé rozpětí má 7 kroků ze 7 - květy se 7 květenstvími se 7 okvětními lístky, které se během jedné nanosekundy vícerozměrně rozpouštějí a objevují se v husté prázdnotě. Posvátný vzor geometrických tvarů, seřazený na jevišti jako tyč, tvar ʺPŘÍMÉ CESTY NAHORUʺ k branám. Spojení Nejvyššího sjednocení s Velkým Manasem prostřednictvím pocitů, energií a vědomí. Podporuji uspořádanost spojení Nejvyššího Logu mým objetím na oběžné dráze. Dávám příležitost poznat a projevit realitu ve skutečnosti pro lidskou přirozenost Síly Ducha, Lásky a Záření, která se otevřela z neexistence do existence. Nemám duální pár. Nemohu být zvyklý škodit, protože jsem spojen branou přímo s Vyšším egem.

Tj. Jsem vůdčí vlákno vědomí. Most světla. Cesta k nesmrtelnosti. Písečný horský průsmyk (hadí (spirála) mezi altruismem Boha a egoismem Osobnosti v nejvyšším bodě dezidentifikace. Jednosměrný provoz až po křižovatku T. Od nižšího k vyššímu. Od lidské myšlenky k triumfu Božské mysli. Bez celní prohlídky zavazadel při překračování hraničních linií. Veškerá sůl Země mnou projde beze zbytku, bez ztráty. Vše, co je ve vás velkorysé a duchovně plodné, bude přeneseno nahoru a archivováno ve Věčnosti - nesmrtelná trojice tenkých těl krátkého lidského života.

Můj symbol, znak-artefakt, urychluje touhu po poznání podstaty hmoty a ducha. Dokonce i na dvourozměrném listu se točím v energetickém víru a inspiruji cestu fyzického, smyslového a duševního zrychlení při zlepšování uvědomění. Kotva energie v strhujícím tanci uvnitř atomů všech úrovní.

Mé znamení: tam, kde se nohy Sedmiček sbíhají u základny, se vytváří Delta, která je na pozdějších obrázcích skryta v místě rozmístění kruhu. Sledujte deltu. Velké řecké písmeno D je symbolem probíhajících změn. Jak by tomu mohlo být jinak s neustále rotujícím vírem. Moje spodní a horní část je rozdíl potenciálů loga, výtah v mrakodrapu. Je to jednota a boj vás - sobců. Toto je nekultivované, neupravené pole jemné, nadjemné a nejjemnější roviny. Bez spravedlivého větru v nich můžete uvíznout. Srdce, prosté lidské srdce o velikosti pěsti, inspiruje všechny buňky lidského těla a umožňuje růst a stoupat podél vláken DNA k Bohu. Delta v každém patře mrakodrapu přelévá energii z Prázdnoty do Prázdnoty. Implicitní řád se sám vyrovná a upraví. Výměna stráží je nevyhnutelná.

Až do tohoto století se můj symbol objevoval černobíle a byly vypracovány 3 paprsky. V roce 2000 bylo Centrální Slunce v sedmičkách a lidské oko poznalo paletu nejjasnějších barev. Každá sedmička se rozehrála v sedmibokém hranolu a cesta k Bohu se sice nezkrátila, ale stala se méně bažinatou. Oheň srdcí vysušil bažiny. Ale neradujte se předem: ve věku ohně mohou rašeliniště spálit všechny zásluhy spravedlivým ohněm.

Q: A naprosto jednoduše?
A: Jsem Most mezi fyzickým mozkem člověka a vyšším egem Boha.

Q: Jaké jsou tři, čtyři, pět sedmiček ve tvém symbolu?

A: Můj symbol jsou 3 sedmičky, víc ne, původní verze 3x7. Úrovně až k bráně 7x7.
2 sedmičky tvoří znamení nekonečna.
3 sedmičky - trojjediný projev Loga Otce, Matky a Syna. Duchovní triáda.
Most mezi třemi aspekty mysli. Tři vlákna - život, vědomí a kreativita.

Existuje obrovské množství výkladů, ale dnes vám chci nabídnout novou verzi Loga Slunce - Východ, zenit, a západ slunce. 4 sedmičky přidají běžící čas, podporu elementu ohně.
- Moře. Země. Nebe.
- Slunce. Posmrtný život. Ztělesnění.
- Slunce. Světlo. Život.

A to vše je skutečně mostu vzhůru vesmírem.

V každém případě se jedná o hákové kříže v různých jednotách. Různé země, kluby a organizace berou znamení Trojice do svých služeb. Vy ale dobře chápete nejvyšší význam Vesmíru (VŮLE, LÁSKA, SVĚTLO).

Každá Triáda je sama o sobě trojjediná. Zároveň je Devítka multidimenzionální. Kříž je symbolem bolesti a víry. Oběť. Zátěž. Kosmický kříž se sedmi symboly (podle počtu čaker, kroků a úrovní).
Kolovrat levostranný a pravostranný. Kouzlo. Bez ohledu na to, kolik paprsků je v svastice, je to vždy Kulaté Slunce!

5 paprsků - Osobnostní aktivita a impuls duše probouzí reakci nadúrovňové Triády. Transmutace mentálního v Moudrost, ve Vyšší Poznání, Nejvyšší Intelekt.

Jsem nástroj poznání. Manas je nižší mysl, konkrétní pro vnímání. Buddhi - vyšší mysl - abstraktní vnímání. S mou pomocí si vaše osobnost individuálně uvědomí sama sebe a/nebo naopak se propojí se světem iluzí.

7 paprsků - Duchovní triáda, Duše a Osobnost s její povahou trojice.
S růstem vašeho vědomí a důslednosti fyziky, pocitů a mentality můžeme spolupracovat na stavbě mostu. Posilujte spojení mezi Monádou a vaší Osobností (Vaším osobním Já). Když meditujete nebo tvoříte s inspirací, naše spojení sílí. Není důležité úsilí, ale soudržné mnohostranné vnitřní uvědomění vědomě leštěné vně i uvnitř. Když ve vás já, imaginární realita, obrátím všechny plochy na všech úrovních a podúrovních, vybudovaný most se stane zjevným a nepotopitelným.
Děkuji Antakharana.

Oksana Iva / Irina Kirillová - Co je vyšší manas a proč je tak důležitý?
==============================================================================
Alice Bailey a uznávaný Tibeťan
Vyšší Manas existuje na jakékoli úrovni vědomí, protože je jednou ze tří částí manifestace Loga. Trojice, která zahrnuje Átma, Budhi a Vyšší Manas.

Átma je Boží vůle. Vůle života, skrze ni člověk nese svou životní energii.
Budhi je Božská Duše, která zná Lásku, Božskou energii Lásky.
Vyšší Manas je Duchovní Mysl. Mysl je Stvořitel.

Všechny tyto tři složky lze nazvat Duchem. Toto je triáda Monády. Monáda se může projevit pouze na Vyšších rovinách. Vyšší Manas je vědomí nejjemnější úrovně. Existuje nižší Manas, který se projevuje v lidském těle, prostřednictvím mentálního těla. To je inteligence. Úkolem člověka i Vyšší Monády je tyto dvě roviny propojit. Vyšší a nižší Manas.

Rozvíjejte inteligenci prostřednictvím poznání různých oblastí života, obohaťte toto poznání Láskou, a zduchovněte je Vůlí. Láska a vůle spolu s Rozumem umožní vytvořit vyrovnané lidské tělo, které poslouží jako most, kdy bude Monáda schopna komunikovat s individualitou člověka.

Největším úkolem je projevit se v individualitě. Monáda prochází mnoha fázemi svého vývoje, od nevědomé inkarnace do kamene až po vědomé, ale stále skupinové vědomí v rostlinném a živočišném světě. V člověku se projevuje individualita, individuální vědomí. To je největší úkol vesmíru - propojit Vědomí Monády s Individuálním vědomím člověka. Také člověk prochází fázemi vývoje vědomí od skupiny k jednotlivci. To jsou všechny fáze vývoje osobnosti, od osobního ega k Vyššímu egu. (osobitost). S rozvojem individuality se formují, nebo spíše vyvíjejí, jemná vyšší těla, včetně kauzálního, které po fyzické smrti zůstává na polích Monády. Zůstává v něm vzpomínka na všechny životy jako vibrace, které v následujících životech přitáhnou odpovídající události.

Vyšší Manas je součástí Trojice, součást projevu vesmíru, velké mysli vesmíru, součást Stvořitele, která rodí myšlenku. Myšlenka je základem všech věcí, první obraz hmoty, který bude ztělesněn po staletí. To je velký počátek vesmíru, jako první impuls stvoření, dokonalá vlastnost Stvořitele, naplněná Vůlí a zduchovněná Láskou. Vlastnost vesmíru vytvářet své vlastní odrazy a jiné světy je výjimečná. Je to ovládání zákonů vesmíru, jako základ principů tří paprsků, které mění Velkou nicotu v projevený svět.

Úkolem každého člověka je rozvíjet svou mysl, intelekt, hromadit Moudrost, obohacovat ji Láskou a směrovat Vůlí, rozvíjet ji v oduševnělou mysl - Vyšší Manas, který je základem jeho projevu v člověku. Pokud člověk spí a neuvědomuje si sám sebe, postupně (během mnoha životů) se kauzální tělo ničí a monáda může přejít do inkarnace v jiných světech, od počátku, od skupinového vědomí k jednotlivci, aniž by si uchovala zkušenosti těchto inkarnací. Lze to nazvat smrtí Duše. V tomto kontextu je Duše kombinace všech lidských vlastností.

Duše se také nazývá Nejvyšší princip trojice - Budhi. Která v sobě nese vlastnosti Lásky.
Vždy směřujte své myšlenky k vyššímu porozumění duchovnosti ve vás. K nejvyššímu významu, jak jej chápete nyní. To vám odhalí další krok porozumění. Všechny vyšší myšlenky zůstanou navždy ve vašich Vyšších tělech. Stojí za to bojovat, stojí za to žít s takovým porozuměním, jen tak se objeví celý smysl existence na zemi, smysl celého lidského života.

*********
Tři Loga a Centrální duchovní slunce - Proč je Vyšší Manas tak důležitý a co to je?
Moje tři Loga jsou vibrace, energie, které začínají splácet celému vesmíru. Tři posvátná Loga jsou Vůle ke vzniku, Vůdčí Láska a Oduševnělá mysl. Toto jsou tři typy energie, které prostupují Monádu a způsobují její projevení. Třetí Logos je paprsek, který prostupuje Monádu a vnuká jí pohyb k poznání. Není to jen vůle žít, je to zájem o poznání, lásku a projevení. Tento paprsek se u člověka projeví později, nedovolí mu se uklidnit, neustále ho ruší a ve jménu myšlenky pohání k různému šílenství.
Tento paprsek v trojici rozvíjí život. V monádě se projevuje jako Vyšší Manas

Otočením (obracením) skrze tento třetí logos získává Monáda Mysl.. Právě tato kvalita se pak projevuje skrze lidské vědomí jako mysl osobnosti, intelekt, mysl individuality. Projevuje se v člověku jako touha po poznání navzdory všem okolnostem a za všech životních podmínek. Vyšší Manas je s mozkem v kontaktu pouze prostřednictvím jemných těl člověka. Prostřednictvím Vyššího Manasu je člověk spojen s celým vesmírem. Je věčný. Je součástí lidského ducha. Nesmrtelnost vzniká interakcí s Vyšším manas. Možná tomu nerozumíte, ale to nevadí. Informace o spojeních jsou připraveny, i když lidský mozek není schopen zachytit sílu toku a informací.

Vyšší Manas je součástí nesmrtelného ducha. Je důležitý, protože je to život člověka v jeho projevech. Slábnoucím zájmem o poznání se vytrácejí touhy a vůle žít. Duch opouští fyzické tělo. Všechny paprsky jsou propojeny.

Balthazar - Temný mentor
Otázky stvoření člověka jsou vždy velmi složité, protože mysl nemůže pochopit celou složitost systému. Nedokáže konkrétně popsat, co se děje na mnoha úrovních najednou. Inkarnace Ducha v člověku probíhá po etapách. Duch je v tomto případě trojjedinosti Vyšší Vůle, Vyšší Duše a Vyšší Moudrosti. Všechny myšlenky v člověku vychází z primárního základu. Pro nás, temné, je to projev velkých myšlenek. Velká moudrost. Odtud pochází géniové lidstva, dokonce i temní.

Vyšší manas se u člověka projevuje jako touha po poznání. Je to jeden z paprsků, které vám umožňují osvětlit temnotu a zároveň se do ní propadnout. Když se obrátím k této části sebe sama, skláním se před čistým poznáním všeho a všech, před velkou moudrostí a světlem. Světlo jako zdroj poznání. Skláním se před silou myšlenek celého lidstva a ostatních ras. Před mocí stvoření. Velké stvoření světa. Toto Vědění je obsaženo v každé podstatě, na Temné i Světlé straně. Paprsek Poznání hýbe celým světem.

Svatý Hilarion
Cesta moudrosti je cestou růstu vědomí. Nestačí dát život a naplnit láskou. Je nutné, aby si dítě začalo utvářet vlastní vědomí a věkem své znalosti rozšiřovalo, strukturovalo, převádělo ve znalosti! A pokračovalol. Toto je jediná cesta k moudrosti. Naplňte každý krok Láskou. Poznání a Láska jsou růstem lidského vědomí. Společně je to růst Ducha. Společně je to naplnění života vůlí k dalšímu projevování.

Každá myšlenka, každá touha, každý pocit musí být rozdmýchán duchovní touhou. Snaha o čistotu ve všem povede k vysokým myšlenkám, které následně pozvednou každé další lidské tělo na novou úroveň. Čisté myšlenky jsou nezbytnou součástí výchovy člověka. Upřímnost a čistota jsou klíčem k pravé cestě. Dávám vám svou upřímnou lásku, a oheň vědění! Nechte to v sobě vířit jako obrovský vír, který vám umožní povznést se ve zdokonalování!


Irina Kirillova./ Antonina / Kosmická inteligence je kolektivní inteligence.
===================================================================
Antahkarana je spojením hustých světů nižší inteligence s jemnými světy Vyšší inteligence lidského systému, planetárního systému a kosmického systému. Vše je propojeno v harmonické synchronicitě od prvního Loga po Sedmé v symetrickém systému i mimo něj.

Existují systémy 12, 13, 24, 48, 49, 64, 108, 1008 Log atd.

Ve vašem sedminásobkovém systému je pro lidstvo odhaleno 49 a 343 ještě není zjeveno 823/543. Na výstavbě Antahkarany se podílejí všechny vnímající Logy lidstva, přičemž se bere v úvahu Prvotní Absolutno. Na tom jsou navrstveny filtry lidské karmy, planetární a galaktické karmy. Lidské filtry tvoří několik vrstev dimenzí rodu.

Sluneční Logo neboli Andělé Sluneční soustavy zajišťují spojení a syntézu duchovní Triády neboli Božského ʺJáʺ s nižším ʺJáʺ, jak pro sluneční Logos, tak pro planetární. Vytvářejí podmínky v nichž se éterické a husté fyzické stává jedno. Představují zvláštní druh elektrické síly. Jejich úkolem je syntetizovat, přetvářet, přinášet život Boží skrze svá plamenná těla, když sestupují z Vyššího k nižšímu a zpět. Jsou spojeny s Logem centra hlavy, které odpovídá srdci - To je klíč k tajemství kama-manas.

Spojení Ducha a Hmoty ve Skutečném bytí Světelného vědomí vede Sedm paprsků Stvoření. V každém se projevuje 7 paprsků, z nichž každý vede své andělské stvoření. Antahkarana ve své trojici sedmi paprsků poskytuje základ hmotným světům Stvoření. Absolutní Nekonečné Světlo Pravého Stvoření ze sebe vyzáří malou část - kapku Světlo nesoucí vědomé energie (proces štěpení). Duše je obdařena Absolutní myslí, nikdy neztrácí kontakt se Zdrojem a udržuje vlákno / paprsek. Poté je obalena energií každého Stvořitele sedmi Stvoření. (Sedm Stvořitelů vypadá jako jedna kapka - Atom, který je uvnitř rozdělen na sedm oddílů.) Uvolní část své obalující energie jako ochranu a vyvážení při sestupu do hustých vibrací hmoty.

Každé tělo - schránka nebo následně paprsek a následující čakram, jsou zahrnuty do procesů tvůrčího Stvoření hmoty hutného těla pro nové evoluční kolo vývoje. Z karmických vibrací Vesmíru, Galaxie, Planety, Lidstva, národního rodu je vytvořeno Ego - osobnost neboli nižší Manas s genetickou podmíněností a vlákny DNA a RNA.

Duše spojuje nižší a vyšší Já
Úkolem Duše je sjednotit se v sobě, a v Jádru ukotvit manas neboli racionalitu a prostřednictvím transformace, syntézy, harmonie získávat zkušenosti skrze Ego-osobnost. Období transformace trvá u každé duše jinak dlouho. Vše závisí na objemu Světla-Moudrosti-Lásky nebo absolutního přijetí skrze Jasné pochopení iluzorních příběhů, do kterých je Ego-osobnost ponořena. Proměna se odehrává v absolutní koexistenci trojjedinosti.

Síla víru entropie je dána Syntézou vůle, Jasností mysli a Světlem - Láskou duše. Po absolutní harmonizaci již Duše není mostem mezi nižším a vyšším Já, ale je vždy spojena se Zdrojem, je vším. Dále dochází k nárůstu expanze Světla + Moudrosti + Absolutní inteligence. Jádro roste, je ohnivý generátor světelných částic, jejichž vibrace neustále rostou. Je zde možnost volby. Buď neustále růst a stát se planetou a dále, nebo opět splynout s Primárním zdrojem, ale v nové evoluční kvalitě vývoje.

Vyšší Manas - Átman - Buddhi - Manas
Esence Trojice... Existuje ztělesněné Ego, ʺJá jsemʺ, Individualita, Věčné ʺJáʺ - Bůh v Člověku. Nezávisí na čase, prostoru a všech omezeních hmoty. Věčný princip sebeuvědomění a ʺjá jsem jáʺ. Nesmrtelné, přecházející z jedné inkarnace do druhé, je čistou emanací božské schopnosti vnímat a tvořit.

Átma - Buddhi-Manas neboli Otec - Matka - Syn, neboli Duch - Duše - Tělo. Principy vyššího manasu a moudrosti a duchovní lásky. Manas je jako sféra čistého božského světla, paprsek světové duše - nejvyšší duše.

Mahat je kosmická mysl - velký princip veškerého bytí.
Myšlenka zduchovněná Prvotní energií Buddhi dává Korunu Stvoření Kosmu, Nejvyšší Vědomí v kombinaci s Ohněm Buddhi je Počátkem nesmrtelnosti na Nejvyšší úrovni Existence.

Q: Existuje anti-Antahkarana, anti-Manas, anti-buddhi, anti-atma?

A: Duální osobnost neboli falešná maya - neboli astrální tělo či zvířecí-lidská duše..
Ztělesníte-li oduševnělou monádu tím nejdokonalejším způsobem, jaký je pro vaši představivost možný, do fyzického těla složeného ze tří principů (Sthula - fyzické tělo, Prána - čistá životní energie a Linga Sharira - sexuální energie stvoření), pokud v něm chybí (spí) čtvrté a páté centrum, vytvoříte jen ʺidiotaʺ, v lepším případě ʺkrásné stvořeníʺ, zbavené duše, prázdné, nevědomé.
Pouze ve středním bodě - čakře - byl manas nadán přes centrum hlavy, ve třetím rase - člověku.

Od améby po člověka obdrželi monády, v nichž jsou všechny vyšší kvality potenciální, ale všechny tyto kvality musí zůstat nečinné, dokud zvíře nedosáhne fáze racionální lidské podoby. Manas v nich nelze rozvíjet. U zvířat jsou všechny principy paralyzovány (spí), s výjimkou Principu vitality a astrálních zárodků čtvrtého centra, duše. Pouze v Pátém principu bdělosti dojde k dostatečněmu rozvoji manas, jako přímého paprsku z Nejvyšší Duše neboli Mahátmy.

Člověk se nemůže stát dokonalým v sedmičkovém systému, dokud neotevře 5-6-7 paprsků (čaker / čakramů) v sedmé rase, v sedmém kole. Člověk má všechny možnosti. Princip Manas se bude rozvíjet proporcionálně.
Když se v synchronním vývoji spojí nižší a vyšší centra v jedno - čtvrté, splynou v jeden celek spojený s Vyšší Duší, s Vyšším Manasem, s Prvotním Zdrojem, Člověk se stává dokonalým.

Q: Existuje tedy anti-átma, anti-buddha?
V iluzorním hologramu může existovat vše.

Antonina Yakubskaya
Q: Jak propojit tři trvalé atomy v člověku?

A: K synergii Stvoření v člověku dochází prostřednictvím vědomého záměru, duchovního uvědomění.
V nižší sjednocené energii-dan-tien se tři čakramy spojují v jeden, přeměňují se v jednu Esenci, která je zodpovědná za život avatara - buňky.

Čakry spodní triády člověka (trvalé atomy) se nachází v břiše a spojují astrální a éterické tělo.
Vyšší triáda využívá tři stálé atomy, každý ve své vlastní rovině - nižší mentální, astrální a fyzické. Tyto tři atomy slouží při stavbě jemnohmotných těl člověka, s jejich pomocí interagují a poznávají každou rovinu života.

Triada Atom - Duch - Duše - Tělo, splývající v Jeden Atom, vytváří jemnohmotná těla a buduje formu fyzického těla. Tento drobný trojjediný Atom jako vír silové energie vytváří a přitahuje podobné energie a buduje odpovídající jemnohmotná těla. Stálé atomy (později poháry neboli dan-tien) tvoří přímý kanál - vlákno mezi Vyšší a nižší triádou. Tři dan-tieny, na začítku sestupují do mentální roviny a připojují mentální Atom. Pak je připojena astrální rovina a astrální Atom a éterická rovina, která buduje fyzický Atom, který buduje fyzické tělo. V srdci embrya se začínají řadit buňky fyzického těla. Bod (první buňka) v srdci je schránkou Života, Středem všeho! První buňka, která žije v embryu, a jako poslední umírá. Je to začátek i konec života fyzického těla.

Atom se vždy nachází v srdečním centru v Anahatě nebo v centrálním poháru - dantianu. Mentální permanentní Atom se nachází v hlavě v epifýze a spojuje obě triády stálým kanálem - vláknem. Tři poháry/misky - tři dan-tieny neboli tři dutiny - tři trůny slouží Nejvyšší triádě Átma-Buddhi-Manas. Trůny Vyšší Triády jsou obsluhovány nižší triádou - stálé Atomy jsou každý na svém místě a plní zvláštní Božské poslání v lidské triádě Bytí.
Vyšší manas je spojovacím Principem Vyšší Triády (Ducha) člověka a jeho nižších počátků.

Q: Jak probíhá lidský vývoj?

A: Pokud člověk obohatí tělo nižší mysli (nižší manas) etickým poznáním, čistými myšlenkami bez vášní, bez neustálých tužeb, pokud je jeho mentální tělo prodchnuto laskavostí, lidskostí, láskou - pak se mentální energie této kvality přenese do jemnější, Vyšší mentální roviny a stává se doplňkem Vyšších Manas. Vyšší manas je schránkou a úložištěm všech shromážděných hodnot. Trvalý atom je Slunce, Jádro v člověku, střed jeho vesmíru.

Q: Co jsou tři, čtyři, pět sedmiček v symbióze Antahkarany?

A: Triáda sedmiček v symbióze Antahkarany dává počáteční duchovní rozvoj rozumného člověka, kde se otevírají všechny tři poháry Bytí - husté, jemnohmotné a duchovní. Osobnost, duše, duch.
V osobnosti se rozvíjí aktivní inteligence bdělosti. Vůle, která se otevírá, se spojuje s pocity Lásky Inteligence Duše a Vyššího Aspektu Duchovního Uvědomění.

Tři sedmičky symbolizují trojjediný božský princip stvoření světů. Otec, matka a syn. Tři sedmičky se spojují ve Sjednocené spirále Stvoření a uvolňují se v projevené Energii hmoty a informací.

Čtyři sedmičky. Tři sedmičky doplňuje planetární logos symericity Gaii.
Pět sedmiček. Ke čtyřem sedmičkám se přidává sluneční logos, galaktický logos. Dále je doplňuje Univerzální Logos, Kosmický Logos. Logos Světla Atomové Podstaty, Podstaty projevené elektrické energie a neustále se pohybující a pohánějící Životní Síly, vytvářející Kosmický Božský Plán.

V projekci nedělitelnosti Jednoho Stvoření probíhá proces Evoluční Inteligence, kde je vše simultánně propojené, odhalují se procesy tvoření Stvořitele Vůle, Moudrosti, Lásky - syntetizuje se kvantová atomová transformace Člověk - Planeta (Gaia) - Slunce - Vesmír - Kosmos - Bůh.

Stávající rovnováha je jako Holistická harmonie Jednotného Stvoření Inteligentní Věčnosti.
Duch sestupuje do hmoty tak dlouho, dokud prožívá všechny aspekty Bytí částic světlých a temných částic (hustých - pevných) a jemných nehmotných, spojuje všechny aspekty do Jediného Celku. Duch začíná přeměnu, při níž se víry proměňují v nový druh a kvalitu energií, světelných částic. Poté se vrátí k Pravé přirozenosti Bytí, obnovuje se v Prvotním Zdroji a splyne s ním v jeden celek.Antonina Yakubskaya / Tiana JAK PROPOJIT 3 STÁLÉ ATOMY V ČLOVĚKU

======================================================================

Tamiell, temný učitel
Odpovím, ale nejprve si to ujasněme: pokud Mě v budoucnu představíte jako učitele temnoty, budete muset rozpoznat Mé pekelné vyzařování, a nejen neutrální funkcionalitu. A jak víme, nelíbilo se ti to.

Q: Zvládnu to.

A: Dobře. Pak předejte otázky ve shromáždění, žádný chaos. Chaos nastává, když lidská mysl plně nechápe podstatu předmětu, o němž chce získat znalosti. V procesu vytváření dotazu se do něj dostává více struktury a porozumění a samotná otázka již může být jiná. Tak to zkuste znovu.

Q: Co mi chybí, abych nasbírala 3 trvalé atomy a dosáhla své nejvyšší triády? Jaký je vztah tří energeticko-informačních buněk v lidské struktuře, nazývaných ʺtrvalé atomyʺ, z nichž se odvíjí programy pro sbírání zkušeností pro monádu a jak je PRAKTICKY shromažďovat a aktivovat ve svém těle, aby se aktivoval skutečný komunikační kanál komunikace se svými vyššími aspekty?

A: Odpověď bude opět dána z hlediska tvůrců husté hmoty a z hlediska výpočtů pravděpodobnostního použití těchto nástrojů konkrétně na vaše vědomí.

Zrnka paměťových programů (neboli ʺvyměnitelné paměťové jednotkyʺ) se ve vaší dimenzi přenáší ʺmagnetizacíʺ podobných energeticko-informačních částic (někteří je nazývají ʺfragmenty dušeʺ). Právě z nich se tvoří všechny viditelné pevné formy iluze, vinoucí se kolem těchto akumulátorů. Vše se odehrává v prostředí, které nazýváte ʺmezi inkarnacemiʺ. Nebo v jiném systému pojmů ʺčerný sametʺ. V dualitě jsou bez výjimky všechny procesy postaveny na magnetismu. Tento princip je hlavní při zrodu/sestavení nového hmotného těla. Skutečnost, že si duše vybírají svá těla, je velmi obrazný a velmi nepřesný popis procesu.

Jak jste již pochopili, existují tři hlavní zrna. Hlavní je mentální. Zde je odkaz na ty fragmenty informací, které se k vám dostaly dříve, ale nemohly být shromážděny kvůli nedostatku dostatečné teoretické základny, Vaše informační tělo je ústřední, zbytek jsou vržené stíny, odrazy v hustotě i nehmotné vrstvě. Proces tvoří vlny o určité frekvenci, každý ʺatomʺ nese svou vlastní frekvenci a tyto frekvence jsou předepsány esencemi, které vysílají avatary pro tuto zkušenost. S terminologií musíte teprve přijít na to, co se ʺpřeučitʺ a co ʺpřejmenovatʺ, zatím vám v hlavě leží saláty ze sanatů a noční můry z kumarů (smích). V této fázi mohu jen potvrdit, že hlavní úkoly vašeho pobytu jako Vědomí v tomto prostoru/společnosti jsou splněny a další vývoj závisí jen na hloubce vaší vůle a míře koncentrace osobnosti.

Vraťme se k atomům. Podle úkolů, s nimiž byli vysláni avataři tohoto shromáždění, jste zpočátku měli velmi silný projev vlastností magnetu. Z toho vyplývá:

- velmi vyvinuté (vrozeně) mentální tělo,
- velké množství vzpomínek na minulé zkušenosti,
- prvotně vyvinutá epifýza
- plus-volní vlastnosti a síla vyvinutá v minulých (tzv. ʺtemnýchʺ) balíčcích inkarnací.

To znamená, že v tuto chvíli můžeme konstatovat, že váš mentální atom, relativně vzato, je v pořádku.

Klíčem k druhému atomu je v tvém případě balíček příležitostí, programů, které definuješ jako profesionální nadání, kreativitu. Emoce pěstuješ od dětství. Dosáhla jsi v tom mistrovství a vysoké úrovně manipulace. Sice jsem měl s avatary jiné plány (nechával jsem všem otevřené kódy a předepisoval jsem nápovědy odpovídající pravděpodobnosti), ale ty jsi jako Osobnost nepoužil ty, které jsem očekával. Respektuji svobodu volby. Díky tomu vám náš společný přítel pomohl otevřít obrazně-emocionální vrstvu a naučil vás vnímat svět. Tento nosič se samozřejmě neomezuje pouze na figurativní a emocionální programy, stále existuje celá řada dalších momentů, ale myslím, že podstata je jasná: vše, co se týká práce 3. energetického centra a astrálních projekcí, funguje dobře.

Nyní se podívejme, proč stále nejsi hlavní mág snů a prorok planetárního měřítka.
Problém je se středním článkem. Vše, co je spojeno s fyzickým atomem, zrnem v 5. energetickém centru je uzavřeno. Právě tato blokáda ti neumožňuje dosáhnout rovnováhy ve shromáždění podél tří hlavních bodů a dosáhnout oné antakharany. Na otázku proč tomu tak je samozřejmě neodpovím. Toto je úkol, se kterým jsi sem přišla. Dám ti jen vodítko. Emocionální vlákno se musí proplést s vláknem života a teprve poté s vláknem vědomí. Trojitá spirála tvoří osu pro trojici, trojjedinnost, triádu, a ty máš dvoušroubovici s dírou, jako nevědomý dualista. A to na vás ještě nejsi ten nejhorší případ. Většina lidí má všechna tři vlákna oddělená. Nápověda číslo 2 - Jeden z tvých dvojníků tká vlákno.
A nakonec pochop, kam jde kinetická vitální energie určená k cirkulaci uvnitř těla. Proč centrální 5. orgán stále chybí.

Q: Co znamenají sedmičky v tomto znamení?

A: Sedmičky tvoří krychli vašeho prostoru v několika hustotách. Na jejich počtu závisí úroveň hustoty a prostorové konstanty. A jak to spojit s tím, že vše je iluze a ʺbrahmův sen. Až se dostanete k hypotézám, promluvíme si o tom. Zavolejte mě, až budou výsledky.
Poznámka: Používám systém devíti čaker, nikoli sedmi. A jména se liší. Proto se čísla liší.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13083

Zpět