2601 Platinová flotila: Krátké prohlášení pro spojence Rafael Neva

[ Ezoterika ] 2022-05-22

Zdravím vás, přátelé!
Máme tady nějaké informace a radost! Kolo se stále točí a kostky domina padají! Bylo nám dovoleno říci další ʺAhojʺ s krátkou zprávou! Jak dochází k dalším pokusům o útěk nemotorných darebáků, více našich flotil může vstoupit do této říše, protože vážně porušily protokoly Posvátného galaktického kodexu! Vy, drazí spojenečtí přátelé na Zemi, mějte hlavu vzhůru a důvěřujte, protože příštích několik měsíců bude velmi bohatých na události. Naše pozemní jednotky začaly postupovat směrem k povrchu. Je otázkou času, ne příliš dlouhého, než se začnou objevovat první objektivní příznaky. Vy, drazí spojenci, budete mezitím vyzváni k větší disciplíně ve svých lidských povinnostech, jako je větší péče o přírodu jako celek, a to včetně vašich těl, která jsou součástí této říše. Už nikdy nic nebude jako dřív! Doslova!

Nebesa se stále radují z vašeho nepřetržitého pokroku! A samozřejmě i nadále klademe důraz na klid... Bude mír, nepochybujte! V oku hurikánu jsou naši spojenci, kteří vyjednávají o míru. Mimo tuto říši jsou síly v přímém kontaktu s vašimi nejbojovnějšími vůdci a varují je, že neexistuje žádná šance na jaderné výbuchy, které by poškodily národy. Nebojte se falešných vlajek! Připravujeme další zpravodajce! Pro naše zprávy jsme připravili další dva z nich! Aktuálně máme Rafael/Nevu a připravujeme další dva! Jeden v Evropě a jeden v Asii! Další vítězství v tomto království! Budeme mít tři certifikované přímé poskytovatele zpráv. Zatím buďte ve střehu, protože čím více se blíží čas odhalení, tím více se za nás budou snažit vydávat! Až budou naše další dva vysílače připraveny, oznámíme jejich jména a certifikujeme je, autenticky! To zatím stačí! Přichází další informace. Buďte připraveni!

Budeme hlásit stále více, jak to naši starší mistři učitelé povolí! Je to krátká zpráva, ale neméně láskyplná než ty předchozí! Jsme spokojeni s tím, jak se věci vyvíjejí. Podle vašeho lidského počtu zbývá do našeho nejpřímějšího kontaktu už jen málo času! Mezitím nás hledejte v těch nejodlehlejších oblastech! Je to pro nás jednodušší! Každý den padne nové domino a posune další na tah! To je růstový cyklus! Pokračujte v opatřeních, která je třeba učinit, beze strachu, s pochopením, že určité ústupy jsou nutné, ale to neznamená ztrátu, ale strategickou akci! Poznat, kdy zastavit nebo vycouvat! Použijte moudrost! Hranice se ruší! Sjednocení je blízko! Láska zvítězí! Nebe rozhodlo a tak to bude! To není jen naše vůle. Toto je VYHLÁŠKA! Vězte to, přátelé! Nespočet fontán a nekonečná prosperita nebes jsou skutečně vaše! Vrátíme se, když to bude vhodné! Je dobré s vámi znovu mluvit!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/22/platinum-fleet-may-2022-brief-statement-to-allies/

Zpět