2571 Poselství planety Hathor: Altruinova jeskyně Tom Kenyon

[ Ezoterika ] 2022-05-17

Vy i vaše Země procházíte spolu se všemi jejími vnímajícími bytostmi rozsáhlými proměnami. Jednoznačně jste vstoupili do šestého masového vymírání. Relativní stabilita éry holocénu ustoupila antropocénu (tj. člověkem způsobeným změnám ekosystému). Rostoucí nestabilita ekosystému bude i nadále generovat abnormální výkyvy počasí. Zvýšené globální oteplování bude nepřiměřeně zatěžovat veškerý biologický život. Samotné základy života, rozsáhlé složité sítě botanických forem života, jsou a budou nadále namáhány až k bodu zlomu. To bude mít samozřejmě zlověstné dopady na zemědělství. Botanický stres však nezahrnuje pouze rostlinné formy, které jíte nebo jimi krmíte svá zvířata, ale také další suchozemské a vodní rostliny, které jsou nepostradatelné pro přežití většiny živočišných druhů.

K vymírání forem života na vaší planetě docházelo již dříve, ale v tomto případě jej předznamenala lidská činnost. Masovým vymíráním nemyslíme vyhubení všech forem života. Spíše máme na mysli vysokou pravděpodobnost, že všechny druhy budou škodlivě zasaženy a mnohé z nich (ale ne všechny) vyhynou. Podíváme-li se na pravděpodobnou časovou osu vaší planety z naší perspektivy, předpovídáme, že lidstvo jako celek přežije, ale masivní ztráty lidských životů budou nevyhnutelné (pokud nevznikne zázrak mezinárodní spolupráce rychlým a účinným způsobem).

Z pohledu vyšších dimenzí a rozhodně z naší zaujatosti jakožto světelných bytostí není smyslem lidského života biologické přežití. Lidský život nabízí jedinečnou niku v rámci multiverza k rychlému duchovnímu rozvoji prostřednictvím prožívání křížení času a prostoru, při němž člověk přímo vnímá dynamický tok vesmíru. Tento hyperstav neustálé změny v rámci kosmu není nic menšího než věčné proměny energie ve světlo ve hmotu a pak zase zpět jako nekonečný Möbiův pás, který se obrací sám k sobě jako had polykající svůj ocas.

Z dálky je na tento tanec existence úžasný pohled. Pokud se však ocitnete uprostřed něj, může to být něco úplně jiného - vlastně docela strašidelného, pokud jste se nenaučili pobývat ve stavu vědomí, který všechny jevy přesahuje. Tlak na ztělesněnou bytost (zejména nyní) je obrovský. Lidská bytost se podobá hroudě uhlí. A stejně jako uhlí, když je na psychiku člověka vyvíjen tlak, buď se roztříští, nebo se promění v diamant. Jak se posouváte hlouběji do 21. století se všemi jeho technologickými vymoženostmi, jste zároveň konfrontováni s rostoucími důkazy o masovém vymírání.

Jak zvláštní a ironické!
Je jistě možné (a dokonce pravděpodobné), že vysoce kreativní jedinci a skupiny myšlenkových kmenů (soubor osob, které sdílejí podobné názory a vášně) vytvoří nové technologie, které pomohou zmírnit mnohé z ničivých důsledků šestého masového vymírání. Z praktického hlediska je právě to potřeba. Vidíme, že se to rozvíjí překvapivým způsobem, jak se lidstvo probouzí ke svému existenciálnímu dilematu. Toto období lidských dějin, ačkoli je plné strašlivých potíží, nemusí znamenat konec lidských dějin, spíše může nastolit novou renesanci tvořivosti a spolupráce, protože lidstvo se vzchopí a postaví se výzvám čelem. Navzdory sobě samému má lidstvo obrovské rezervy tvořivosti a přizpůsobivosti ve stresu.

Jedním z klíčů k tomu, aby se vám dařilo i pod tlakem, je umění zvyšovat jak své vnější uvědomění (co se kolem vás skutečně děje), tak své vnitřní uvědomění (toho, co držíte ve vědomí - tj. své myšlenkové vzorce, emoční vzorce, které v sobě vytváříte, a jak je promítáte do svého ʺvnějšího prostředíʺ). Slova vnější prostředí dáváme do uvozovek, protože z našeho pohledu neexistuje skutečné vnitřní versus vnější prostředí. Vaše vnímaná vnější realita je ve skutečnosti projekcí a magickým projevem energie-světla-hmoty, která pochází z nejhlubších úrovní vašeho vlastního vědomí. Existuje nespočet způsobů, jak posílit vědomí. Se zvýšeným uvědoměním (vnějším i vnitřním) můžete dosáhnout velkých věcí.

Mnohé způsoby, jak dosáhnout vnitřního uvědomění zahrnují použití zvuku. Jsme zvukoví řemeslníci, kteří používají zvuk a vibrace za účelem ovlivnění pozitivních výsledků. Svou uvolněnou pozornost zaměřte na zvuky měnící se architektury zvukových vzorců znějící v Altruinově jeskyni, kterou si vytvoříte v imaginárních sférách své mysli. Prostorná jeskyně má stěny z lapis lazuli tmavě modré barvy. Po stěnách, stropě a podlaze jeskyně je rozmístěno nespočet drahokamů a polodrahokamů plnících přání. Drahokamy splněných přání pochází z jemných říší světla. Jejich vyzařování přináší vaše vyšší vlastnosti a kvality, které je třeba vyzdvihnout pro vaše vlastní dobro a pro dobro všech bytostí, včetně velké bytosti - bohyně Gaii - která nyní potřebuje vaši pomoc stejně jako vy potřebujete její, abyste přežili a prosperovali. Altruinova jeskyně : https://www.dropbox.com/s/vghsmgq4qr7hfgw/TCA%2011min.mp3?dl=0
Všechny tyto šperky, polodrahokamy a drahokamy pocházejí z jiné časové linie, než je ta vaše. Pocházejí z daleké budoucnosti Země, která prošla Velkým zmatkem a její ekologie byla uzdravena a obnovena pomocí nových vibračních realit v říši minerálů.

Když spojíte svou pozornost se zvuky a uvolníte se do vlastního smyslového prožitku jeskyně, vstoupíte do silného transformačního pole jemné energie. Minerály usazené ve stěnách lapis lazuli Jeskyně vám pak spontánně, bez jakéhokoli vašeho úsilí, promítnou své mimořádné léčivé a transformační síly. Osvoboďte se od neduhů snažení a chápání. Nesnažte se o to, aby se něco stalo. Nesnažte se usměrňovat jemné energie, které k vám proudí ze světelných říší. Nechte je, aby do vás přicházely samy od sebe. Odevzdejte se dětské nevinnosti uvolněné zvědavosti.

Altruinova jeskyně je multidimenzionální oázou pro obnovu a útočištěm pro přijímání vysokovibračních energií. Energie, které z jeskyně vyzařují, vás mohou fyzicky, mentálně, emocionálně i duchovně oživit. Odpočívejte v Jeskyni, kdykoli pocítíte potřebu hluboké obnovy a magické transformace. Z nejhlubšího prostoru našich kolektivních srdcí a myslí vám - našim v současnosti na Zemi žijícím bratrům a sestrám - posíláme mnohotvárný drahokam čistě bílého zářivého světla. Tento drahokam není nic menšího než vrozené jasné vědomí, které, ačkoli je často skryto uchopováním a snahou, je vždy přítomno v srdci/mysli všech bytostí v celém Multivesmíru.

Je čas probudit se a přijmout mimořádné příležitosti, které na vaší planetě existují, protože Velká bohyně Gaia se posouvá do nových vibračních realit. A nechť je pro vás Jeskyně Altruin skutečným útočištěm.

Hathorové 15. května 2022
MYŠLENKY A POSTŘEHY
Tato zvuková meditace vznikla zcela nečekaným způsobem. Kolem půlnoci mi moji učitelé Hathor řekli, že si přejí, abych šel do studia a nahrál zvukové kódy Cave of Altruin. V té době jsme byli uprostřed velké geomagnetické bouře ze Slunce. Nastavil jsem nahrávací systém a zavtipkoval jsem, že se mohou vyskytnout technické problémy. Hned mi odpověděli, že žádné technické problémy nebudou a ať se nebojím slunečních erupcí, CME ani geomagnetických bouří. Dále řekli, že ʺjediný důvod, proč se takových kosmických událostí bát, je ten, že se člověk snaží bránit radikální expanzi vědomíʺ.

Existují tři základní prvky, díky nimž tato meditace funguje.
Prvním prvkem jsou samotné zvukové kódy, které vytvářejí rotující akustický vír. To samo o sobě mění vědomí a určitě byste mohli zvuky jen poslouchat a cestovat mezidimenzionálně. Zjistil jsem, že tato tónová matrice je skutečně velmi příznivá pro psychonavigaci... výjimečně.

Druhým prvkem, díky němuž tato meditace funguje, je vytvoření světelné jeskyně v imaginární sféře vašeho vlastního vědomí. Hathorové se o atributech této jeskyně vyjadřují velmi jasně. Musí být prostorná podle vašich osobních preferencí. Stěny z lapis lazuli, tmavě modré... podobné okraji stratosféry, za nímž se naše atmosféra setkává s hlubokým vesmírem. Stěny jeskyně jsou osázeny třpytivými drahokamy, které vyzařují světlo a zvuk. Tyto drahokamy a šperky pocházejí z jiné časové linie, než je ta, v níž se nachází naše současná Země. Pocházejí z daleké budoucnosti, kde Země konečně prošla současnými otřesy a její ekosystém byl uzdraven. V této nové vibrační realitě byla oživena zemská říše minerálů a na naší planetě se objevily nové drahokamy. Mají pozoruhodné léčivé a regenerační schopnosti. To vše je vám k dispozici, když vstoupíte do jeskyně. Vzhledem k tomu, že se Altruinova jeskyně nachází v imaginárním světě, můžete si ji zařídit tak, jak si přejete. Pokud je příliš malá, udělejte ji prostornější. Pokud je pro vás příliš velká, zmenšete ji. A pokud je podlaha jeskyně příliš drsná, udělejte ji měkčí nebo si dokonce představte, že se nad ní vznášíte.

Jedna z poznámek Hator.
ʺOsvoboďte se od malátnosti snažení a uchopování. Nesnažte se o to, aby se něco stalo. Nesnažte se usměrňovat jemné energie, které k vám proudí ze světelných sfér. Nechte je, aby do vás přicházely samy od sebe. Odevzdejte se dětské nevinnosti uvolněné zvědavosti.ʺ Opravdu pomáhá, když se dokážetže v jeskyni uvolnit a nesnažíte se, aby se něco dělo. Jinými slovy, nehrajte si s proudy světla a nesnažte se je nasměrovat do svého těla tam, kam si myslíte, že by měly jít... nijak je neovlivňujte. Prostě je nechte být a buďte zvědaví.

Hathorové také používali termín drahokamy plnící přání, což je myšlenka, která může být pro některé čtenáře nová. Odkazuje na určité druhy drahých kamenů, které mají vysoce metafyzickou povahu a nelze je nalézt v pozemské rovině existence. Spíše sídlí v nejjemnějších sférách světla a jsou vyjádřením čistého vědomí. Neplní vaše světská přání. Spíše oživují vznešené aspekty vaší vlastní povahy a pomáhají projevit vaše pozitivní vlastnosti jak ve váš vlastní prospěch, tak ve prospěch ostatních bytostí. S emanacemi z drahokamů plnících přání nemají samy o sobě nic společného. Proudí do vašeho těla a mysli stejně jako všechny blahodárné emanace, které k vám budou proudit z jeskyně lapis lazuli.

Třetím a posledním prvkem, který činí tuto meditaci skutečně účinnou, je naslouchání zvukovým kódům tělem, nejen ušima. To jednoduše znamená, že si dovolíte vnímat energetické emanace vycházející z jeskyně, jak obklopují a prostupují vaším tělem. Když se vaše mysl zatoulá, jednoduše přiveďte pozornost zpět ke svému tělu a uvolněte se ve výdechu. Pokud jste jako já, vaše mysl bude bloudit často. To není problém, pokud jemně vrátíte svou pozornost zpět k úkolu - uvolníte se do vibračních energií zvukových kódů a dovolíte jim, aby obklopily a pronikly do vašeho těla a mysli.

Všechny tři prvky jsou nutné, pokud se rozhodnete používat meditaci z hlavního důvodu, proč ji Hathoři vytvořili - aby vám pomohla vibračně se povznést k tomu, co se od vás požaduje, když Země prochází probíhající transformací. Zvolil jsem tuto metaforu kroucení, protože tak hadi svlékají svou kůži. A právě to se zdá, že Země z mnoha úhlů pohledu dělá. Problém je v tom, že pokud se ztotožníme se starými realitami (starou kůží), budeme pod mnohem větším stresem a tlakem, než když se ztotožníme s novými vibračními realitami (novou kůží)... i když upřímně řečeno, mnohým z nás ještě není jasné, jaké tyto nové vibrační reality budou.

Ježíš se k této problematice nových vibračních energií vyjádřil v jednom ze svých podobenství, když řekl, že nelze nalévat nové víno do kůží. Staré kůže (fyzické reality našich těl) nejsou vybaveny na to, aby se vypořádaly s intenzivním přílivem nových kosmických energií, které zaplavují naši planetu. Mnozí z nás praskají pod náporem příliš velkého množství příliš rychle. Tato meditace je prostředkem k tomu, abyste k sobě přivedli množství příznivých a život podporujících energií z vyšších světelných sfér vědomí. Je to druh vibrační oázy, do které můžete znovu a znovu přicházet, když pocítíte potřebu hluboké obnovy.

Ti, kdo znají mé další nahrávky, možná poznají základní skladbu The Cave of Altruin z CD The Aethos, což je souhrnný název pro duchovní učitele Hathory, kteří vyzařují neduální zvukové kódy. I když vám dronový zvuk může připomínat syntezátor, ve skutečnosti vznikl vrstvením několika stop zvukových vibrací A ethos, které jsem před několika lety channeloval. Při tvorbě The Cave of Altruin tedy nebyly použity žádné elektronické nástroje.

Při poslechu této zvukové meditace důrazně doporučujeme používat stereofonní sluchátka. Reproduktory počítačů a mobilních telefonů tomuto úkolu jednoduše nevyhovují. Zvukové kódy pro vyzařování světla byly umístěny na různých prostorových místech. Toto stereofonní oddělení vám výrazně usnadní prožitek uvnitř jeskyně. A jediným způsobem, jak toto oddělení slyšet, je poslouchat nahrávku s plným stereofonním oddělením. Velmi důležité také je, abyste tuto zvukovou meditaci neposlouchali v situacích vyžadujících bdělost, například při řízení auta. V závislosti na úrovni vaší vnímavosti by se mohl objevit Einsteinův-Rosenův most (tj. červí díra) a vy byste se mohli ocitnout v jiném světě vnímání... což není dobré, pokud řídíte!

Pokud se rozhodnete, že se vám zvuková meditace zalíbí natolik, že ji budete často používat, prosíme vás, abyste si ji stáhli do svého zařízení a nespoléhali se na náš server. Nejste omezeni 11minutovou délkou nahrané zvukové meditace. Pokud s ní chcete pracovat delší dobu, stačí stisknout tlačítko opakování. Osobně dávám při zkoumání přednost delšímu trvání, proto jsem vytvořil i prodlouženou verzi.

Nebeská sangha je nelokalizovaný experiment ve vědomí, jehož prostřednictvím můžete na Zemi posílat koherentní energie podporující život. Pro ty, kteří cítí touhu chránit Zemi a její vnímající život, je to jedinečná příležitost zapojit se do planetární služby. Více informací na domovské stránce.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/17/a-hathor-planetary-message-the-cave-of-altrun/

Zpět