2565 PODÍL LIDSTVA Marta

[ Ezoterika ] 2022-05-14

Otec Absolut
Ahoj, mé milované děti!
Dnes bych s vámi rád hovořil o nesrovnalostech, které mnozí z vás pociťují ohledně slibovaných nadcházejících změn na Zemi, o nichž se s vámi dělí Síly Světla z jemnohmotné úrovně, a o tom, co se ve skutečnosti děje na fyzické úrovni. Mnozí z vás si jistě všimli, že tyto rozdíly jsou stále větší, protože situace ve světě se nejen nezlepšuje, ale den ode dne se vyhrocuje. Právě to potvrzuje, že změna k lepšímu je za dveřmi. K tomu je však zapotřebí něco jako sociální exploze, k níž může dojít pouze tehdy, když přeteče trpělivost lidí k jednání úřadů. Přesně to se děje nyní, kdy takové jednání už není jen absurdní, ale pro obyvatele Země zločinné. Hodně jsme mluvili o tom, že Síly světla z jemnohmotné úrovně mohou lidstvu pouze pomoci přejít na nový stupeň evolučního vývoje, ale fyzické kroky k tomuto přechodu by měli provádět sami lidé. To bude nejen projevem jejich svobodné vůle, ale také účastí na společném úsilí o přechod Země do páté dimenze.

Aby bylo osvobození lidstva dokončeno, je nutné, aby vědomá část obyvatel Země začala podnikat konkrétní kroky k odstranění zločinných a zcela zkorumpovaných špiček. Jinými slovy, je třeba ʺpostrčitʺ již napůl zničenou drakoreptskou pyramidu moci, která již sotva drží ʺrovnováhuʺ, protože ztratila výživu shora v důsledku vítězství Sil světla nad silami temnoty na jemné úrovni Země. Nyní nastává jedinečná doba, kdy se záchrana vaší planety odehrává současně na všech úrovních existence, protože plány stínové vlády, propočítávané po desetiletí a korigované na rychle se měnící energetickou situaci na Zemi postavily lidstvo na pokraj záhuby. Síly světla, které si plně uvědomují kritickou situaci pozemšťanů, vyvíjejí nebývalé úsilí o záchranu lidstva a využívají k tomu všechny dostupné prostředky, včetně mimozemské technologie. Tak se vám dostane i materiální pomoci, která je pro vás zatím neviditelná, ale neméně účinná.

Bez tohoto jištění by pro vás byly škody způsobené globalisty, kteří se na vaší planetě chopili moci, nenapravitelné. Samozřejmě nebudou spaseni všichni, ale jen ta část obyvatel Země, která je ochotna takovou pomoc přijmout a která podnikne kroky ke své spáse. Co mám na mysli těmito činnostmi? Především nezlomnost vašeho ducha a schopnost odolávat umělému a lidské přirozenosti cizímu, co je vám ze všech stran vnucováno. Už to je nesmírně důležité a ukazuje to, že si takový člověk dokázal uchovat čistou Duši. Celková energie těchto lidí stonásobně převyšuje energii poslušnosti a bezmoci zbytku obyvatel Země, což již pozitivně přispívá ke spáse lidstva. Vím, že ne každý z vás je schopen otevřeně se postavit autoritám, protože to je často sebevražedné. Ale i váš tichý odpor a neuposlechnutí absurdních příkazů a pokynů je mocnou zbraní, jak znevěrohodnit vládnoucí elitu a její přisluhovače. Každý z vás musí přispět k boji proti Silám temnoty podle svých nejlepších schopností, aniž by je podcenil nebo přehnal. Vše musí být v rozumných mezích - v těch, které vám nyní říká vaše Duše a vaši Nebeští průvodci, kteří vám posílají spoustu znamení a nápověd. Nepřehlédněte tyto rady a postupujte podle nich, jak nejlépe dovedete. A máte k tomu mé požehnání!

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/dolevoe-uchastie-chelovechestva/#ixzz7TaZ9aMfN

Zpět