2540 Co probuzení neví Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2022-05-10

Jsme velmi ohromeni tím, jak se lidstvo vyvíjí a rozšiřuje své vědomí nad rámec toho, co bylo kdy předtím na Zemi. Pro lidstvo nastávají vzrušující časy, protože se stále více přibližujete k frekvenčnímu rozsahu páté dimenze, ve kterém budete brzy neustále existovat. Svým průvodcům to velmi usnadňujete, protože jste bdělí, a kolektivy, jako jsme my, cítí, že od vás všech dostáváme velmi mnoho díky vaší ochotě přijímat energie, které vysíláme. Chceme, abyste věděli, že stejně jako přijímáte pomoc shůry, pomáháte i těm kolem sebe.

Pomáháte jim svou úrovní vědomí, svými laskavými činy a svými vibracemi. Vyrovnáváte tamní energie vysokou vibrací, kterou neustále nabízíte svým bližním. Nabízíte ji, když sedíte a nic neděláte, ale také zesilujete projekci své vysokovibrační energie, když vidíte, že druzí potřebují pomoc. Odpovídáte na volání svým záměrem, aby druzí byli nakrmeni, oblečeni, aby se s nimi zacházelo spravedlivě, aby dostali stejné příležitosti jako všichni ostatní a aby byli respektováni jako bytosti, kterými skutečně jsou.

Všichni jsme bytosti zdrojové energie a snažíme se pomáhat si to navzájem připomínat. Když se nacházíte v prostoru, kde si vzpomínáte na to, kým skutečně jste, nemůžete si pomoci a přidáte to do kolektivního vědomí lidstva. A čím více je venku lidí, kteří hledají něco lepšího, něco jiného, tím více odpovídáte na volání. Ani nevíte, jak moc pomáháte svým bližním už jen tím, že jste, že jste součástí lidského kolektivu, ale skutečně jste tu od toho, abyste udělali obrovskou změnu. A právě proto tak dobře reagujete na pomoc přicházející shůry.

Jsme pro vás takoví, jací jste vy pro své bližní. A tak nás a to, co děláme, poznáváte, protože je vám to tak důvěrně známé. Samozřejmě se budete i nadále probouzet a důsledně si udržovat vědomí toho, kým skutečně jste, a chceme, abyste věděli, že díky tomu, kým jste a co děláte, umožňujete vzestup mnoha dalším lidem. Chceme také, abyste přijímali více pomoci, která přichází shora, protože všude kolem vás bude více lidí, kteří se probouzejí a potřebují někoho v lidské podobě, aby jim byl pomocníkem, kterého hledají. Nakonec nás a ostatní zde nahoře v rovinách vyšších dimenzí najdou, ale po nějakou dobu budou hledat někoho jiného, někoho ve fyzickém těle, kdo se může vztahovat k nim a k tomu, čím procházejí. A to je jeden z důvodů, proč jste všichni potřebovali vstoupit do tohoto života s menším zapomínáním na to, kdo skutečně jste, a s odhodláním poznat sami sebe jako duchovní bytosti, jako Zdrojovou energii v těle. Stále více se ukotvujete v této pravdě a my vidíme, jaký to má vliv na celé lidstvo, a chceme vám poděkovat za vaši službu.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/05/what-those-who-are-awake-do-not-know-9d.html

Zpět