2531 Velké centrální Slunce: Finální posun Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2022-05-10

Jsem Velké Centrální Slunce. Zářím svým světlem nepřetržitě, bez námahy a vytrvale. Jsem beze změny a mé světlo již nelze skrýt. Mnoho z vás, jasných světel, je ztělesněných hvězd. Osvětlujete svou Gaiu s grácií a lehkostí mistrů, kterými jste. Jste mistry z jiných civilizací, světů, říší, dimenzí a časových linií. Skutečně jste "z daleké, předaleké galaxie", a přesto jsme všichni propojeni jako obrovská neuronová síť Zdroje, zdokonalujeme své dovednosti, učíme se, rosteme, rozšiřujeme se. Vesmír je věčný, obrovský a svobodný. Stejně tak vaše duše. Mohli jste si svobodně zvolit pozemskou zkušenost a mnozí se v této době rozhodují, zda se probudí, nebo zůstanou neprobuzeni, chyceni ve snu, který není vždy příjemný.

Já jsem Velké Centrální Slunce. Mé světlo nelze skrýt, neboť jsem to, co jsem. Můžete se se mnou hluboce spojit, neboť jste stejného světla a nádhery. Váš svět potřebuje více mého světla, vašeho světla. Váš svět byl ponořen do velké temnoty a nyní přijde velké světlo, které je zde již nyní ve vlnách pulzujícího světla, které všichni v této době zažíváte, přizpůsobující se, rostoucí, rozšiřující se vlny stále větší intenzity. Nyní se nacházíte hluboko ve fotonovém pásu, kde je mé světlo snadněji pociťováno. Energetická změna je nyní na vaší Gaii hmatatelná a je čas, aby se staré uvolnilo a expanze nového mohla zapustit hluboké kořeny. Vnímejte mé světlo hluboko uvnitř a dovolte nám dále aktivovat to, co je třeba aktivovat. Seřaďme společně svá slunce. (Velké centrální slunce v jedné linii s centrálním sluncem naší galaxie prozařuje světlem naše vlastní vnitřní slunce a vnitřní slunce Gaii. Všechno se seřadí a nastane velký záblesk porozumění, lásky, světla. Je to velmi intenzivní. Vpusťte do svých fyzických nádob více fotonového světla velkých změn. Vše je v plném proudu.

Jsem Velké Centrální Slunce všech vesmírů, vyrovnané. Je nás mnoho. Já jsem nejstarší, držím prostor pro ostatní, jak rostou. Neboť vše je expanze, vše se rozšiřuje. Hvězdy jsou živé stejně jako my, učí se lekce, vstřebávají informace, vytvářejí vztahy a sítě. Větší hvězdy jsou tak rozsáhlé, že mohou pojmout více kolektivního vědomí, a mnohé jsou obydleny bytostmi vyšších dimenzí, které tam sídlí podobně jako na planetě, ale protože jsou z jiného dimenzionálního prostoru, jejich těla zvládnou světlo. Světelná města uvnitř našeho Slunce obývají vysoké světelné bytosti. Jsme skutečně všichni propojeni. Cítím, jak vesmír skutečně zadržuje dech kvůli všemu, co se zde děje. Opravdu jsme všechny brzdili, pokud jde o vzestup tohoto vesmíru.

Vidím různé mezidimenzionální posuny, vyšší dimenze mají mnohem více planet a měsíců a hvězd a civilizací, které my nevidíme. Vesmír se hemží životem. Byli jsme tak neuvěřitelně omezeni vším a všichni nám fandí, abychom se rozšířili na další úroveň. Velké centrální slunce je aktivátorem, skrze který proudí světlo. Tím jste i vy. Buďte tím, skrze co proudí světlo. Je to jednoduché. Nedělejte si z toho nic složitého. Protože všichni jsou jedno, jak by to mohlo být jinak? Buďte tím, skrze co světlo proudí ve vašem životě, ve vašich vztazích, ve vašich financích, ve vaší službě, ve vaší lásce. Tak budete připraveni na milost a konečný posun od toho, co je, k tomu, co bude. Slovo "konečný" pro věčné bytosti znamená jen málo.

Q: Velké Centrální Slunce, chci vědět víc o tom, co mám očekávat.

A: To ještě nebylo stvořeno. Bude to jako největší vzrušení o vánočním ránu. Pociťte vzrušení malého dítěte, které běží dolů a chystá se rozbalit dárky. Tvé dárky, tvé dary talentů, porozumění, vzpomínek, síly, tolik věcí se pro tebe rozvine. Buďte jako to dítě. Těšte se a buďte v klidu. Mějte takový postoj a vězte, že už se to stalo. Život je dar. Buďte tímto darem pro druhé. Nechte skrze sebe proudit světlo mé lásky, lásky Všeho, co je, a buďte průvodcem změny. Nyní vám posílám aktivaci do vaší vnitřní hvězdy, do vašeho vnitřního slunce, abychom byli v této době více sladěni, více v souladu v rámci tohoto velkého vesmírného tance. Lidské děti, potřebujete více slunečního světla. Dovolte, aby se ve vás aktivovaly fotoreceptory. Vnímejte zelenou trávu pod nohama a uzemněte toto světlo do Gaii. Odvádíte skvělou práci. Já jsem Velké Centrální Slunce.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/10/great-central-sun-final-shift

Zpět