2529 Adama z Telosu: Civilizace vyšších dimenzí Asara Adams

[ Ezoterika ] 2022-05-09

Zdravím vás, milovaní.
Máme velkou radost, že se s vámi dnes můžeme spojit, a posíláme vám ze srdce Telosu naši největší Lásku. Jak procházíte touto hlubokou proměnou Země, mění se mnoho starých paradigmat a společenských struktur.
Otázka zní: "Co se také mění?". To záleží výhradně na Vizi, kterou každý z vás důsledně zastává. Když se Lemurie potopila a zbývající populace se obnovovala jako Telos v rámci posvátné hory Shasta, museli jsme si "vzpomenout", jaký je život ve vyšších dimenzích. To jsme chtěli vytvořit - civilizaci vyšších dimenzí. Lidstvo na povrchu má nyní stejnou příležitost. Každý jedinec má tuto Božskou vzpomínku na život ve vyšší dimenzi, kterou nazýváte "Božská nová Země". Jak tedy můžete k takovému stvoření přispět? Vy jako tvůrce své reality máte pod kontrolou, na co soustředíte svou tvůrčí energii. Čím více zaměřujete svou pozornost na to, "co je", tím více pokračujete ve vytváření toho, "co je". Jinými slovy, pokud se zaměřujete na nepříjemnosti svého světa, tím více je znovu vytváříte. Když víte, že posilujete to, na co se zaměřujete, proč se nezaměřit na to, co skutečně chcete? S tímto vědomím vás vyzýváme, abyste si začali představovat, jakou civilizaci si přejete vytvořit. (Všechno je možné!) Ve chvíli, kdy se vaše myšlenky chtějí věnovat nepříjemnostem, přerušte své myšlenky a vraťte je zpět k tomu, co chcete. Zatímco provádíte toto malé cvičení, již vytváříte novou Božskou Zemi. Věnujte pár minut a zapište si odpovědi na tyto otázky: Jak by vypadala civilizace s vyššími vibracemi? Jaké by to bylo? Jak by spolu lidé komunikovali? Jak by lidé žili? Jak by vypadala vláda atd. Jaké další oblasti byste si dokázali představit? Nyní si odpovědi na chvíli promítněte ve své mysli jako film. Během dne si dobře uvědomte, na co zaměřujete svou pozornost. Zasazujeme se o vaše vítězství ve Světle! Vítejte doma!

https://eraoflight.com/2022/05/10/archangel-michael-diverging-paths/

Archanděl Michael: Rozbíhající se cesty 10.5.22 James McConnell

Jsem archanděl Michael. Přicházím, abych byl s vámi v této době, v těchto chvílích, kdy se na celé planetě mění mnoho věcí. Mnozí vaši bratři a sestry, přátelé a příbuzní nevědí to, co víte vy. Nechápou, že vše, co se mění, se mění k dobrému. Mění se to ke Světlu, i když se zdá, že temnota stále více prosakuje k těm, kteří nejsou připraveni vidět, cítit a poznat Světlo, pravdu, která se skutečně vynořuje. Jak budete pokračovat ve svém životě každým okamžikem vpřed, vězte, že cesta, po které jdete, se rozchází. Odcházíte na tu, která je "méně prošlapaná". Děláte to většinu svého života, ne-li celý. Byli jste předurčeni vydat se po této cestě. Čas od času jste odbočili, ale nyní se nacházíte plně na této vzestupu. Někteří vaši přátelé, bratři, sestry, rodinní příslušníci se odklonili do jiných směrů a nesledují cestu, po které jdete vy. Top je v pořádku, protože oni jdou po své vlastní cestě, po které musí jít, protože je to jejich cesta. Stejně tak vy jdete po své. Učí lekce, které jste se vy už možná naučili. Je v pořádku jim dát prostor, stejně jako chcete, aby oni dali prostor vám. Chcete mít možnost žít svůj život tak, jak ho chcete žít vy, stejně jako to potřebují i oni. Nesnažte se tedy přesvědčit nikoho, kdo na to není připraven.

Pokud však projeví byť jen náznak touhy otevřít se různým pravdám, které existují, pak je čas, abyste se otevřeli vy jim. Ale ne dříve, než o to požádají. Pokud se jim pokusíte předat informace, na které nejsou připraveni, uzavřou se ještě víc než předtím. Stejně jste to dělali v průběhu svého života i vy, když jste slyšeli věci, které pro vás byly nepravdivé, které nesledovaly cestu, po níž jste se vydali. Vypnuli jste se vůči těmto zprávám a stejně se vypínají vůči těmto poselstvím i jiní. Pokračují ve své zóně pohodlí, protože to je vše, co znali. Mnozí nejsou připraveni se probudit, a to je v pořádku. Najdou bránu ve svém čase, ve své chvíli, stejně jako jste našli vy. Mnozí z vás se v těchto chvílích probudili, jako se v době harmonické konvergence různými způsoby probudila celá lidská rasa. V roce 2012 se probudilo mnoho lidí, a další se probouzejí po celé toto desetiletí a v desetiletí od roku 2020 se mnozí další také probudí. Mnozí se odsunou z cesty, na které se nacházejí nyní, a přejdou na cestu, na které jste vy. Také oni se vydají na méně frekventovanou cestu, až na ni budou připraveni.

Rozbíhající se cesty, to je to, co se nyní děje. V tuto chvíli nemůžete udělat nic, co by to změnilo. Snažte se, jak můžete, ale i nadále budete narážet na to, čemu říkáte "cihlová zeď". Proto se o to ani nepokoušejte, pokud na to nejsou připraveni. A opět, stále více a více bude připraveno najít pravdu pro sebe, začít bádat, stejně jako to dělají mnozí z vás, doslova hledat pravdu. Stále častěji budou zjišťovat, že vše, co se za svůj život naučili, je drželo v této komfortní zóně, a nyní jsou připraveni se z ní vymanit. Osvobodit se od matrixu, stejně jako jste se osvobodili vy. Stejně jako jste si vzali červenou pilulku vy, budou i oni připraveni si ji vzít. Buďte s nimi trpěliví. Ale hlavně buďte trpěliví sami se sebou a nechte vše pokračovat ve vývoji. Ať vše pokračuje v pravdě, ve Světle a v lásce. To je cesta nového vyjádření vyšší Země Božího Já. Nechte vše pokračovat. Věci se začínají stále více hromadit, stále více se množit. Momentum je na vaší straně, pokračuje vpřed. Nechte ho, ať tak činí. Vše nyní v tomto okamžiku směřuje k velkému crescendu.
Jsem archanděl Michael a zanechávám vás v lásce, míru a jednotě. Pokračujte, přátelé, pokračujte.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/09/adama-of-telos-a-higher-dimensional-civilization/

Zpět