2524 Matthew Ward Suzy Ward

[ Ezoterika ] 2022-05-02

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Úzkost z toho, co se děje ve vašem světě, a zklamání z toho, co se neděje, způsobuje, že i ti nejoddanější pracovníci světla se cítí skleslí. Gaia si je těchto pocitů vědoma a požádala o rozhovor.

GAIA A: Milovaní, já jsem Gaia. Bůh požádal, aby jedno z posledních poselství Matthewa obsahovalo poselství, které jsem před několika lety předala Suzanne. Během těch let jste toho hodně vytrpěli, přesto jste zůstali pevní ve svém poslání. Vím, že život na Zemi nebyl snadný, a chápu, proč jste občas propadali sklíčenosti. I já jsem se dlouhé věky cítila sklíčená a zoufalá, než univerzální rodina vlila do mého těla světlo a než přišli starostliví pracovníci světla, jako jsi ty, ze vzdálené vlasti, aby mě pozvedli z hlubin temnoty.

Díky vaší láskyplné pomoci pevně a vytrvale postupuji na své cestě zpět domů a s radostí sleduji, jak pomáháte mým lidem probudit se, aby mě mohli doprovázet. Cítím se povzbuzena vědomím, že vaše mise, která na Zemi stále probíhá, je již v kontinuu slavným úspěchem! Mé srdce přetéká láskou a vděčností za všechny vás, krásné duše, jejichž pomoc je při projevování mého Zlatého věku neocenitelná!

Děkuji vám, Matthew, že jsi mě nechal promluvit.

MATTHEW: Děkujeme ti, Gaio, za tvá slova lásky a povzbuzení.

A nyní, pokud jde o to, co se neděje - pravda o ʺpandemiiʺ a další vynořující se pravdy - buďte si jisti, že se objeví. Součástí planetárního očistného procesu je vynášení všech klamů na světlo. Prosím, buďte povzbuzeni vědomím, že nejmoudřejší myslitelé na Zemi a jejich pozvaní mimozemští poradci opatrně plánují mnohé složitosti velkých globálních změn tak, aby přišly v pořadí, které vyvolá co nejmenší odpor a způsobí co nejmenší narušení vašich životů.
pokračování:
http://galacticchannelings.com/cesky/index.php

Zdroj: http://galacticchannelings.com/english/matthew02-05-22.php

Zpět