2513 St.Germain: Úplné probuzení James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-05-05

Jsem Saint Germain. Přicházím, abych byl v této době s vámi a pokračoval ve věcech, na kterých jsme společně pracovali. Ne pracovat na vás, ale pracovat na tom společně jako jeden. My všichni, kteří pracujeme s touto skupinou, kteří pracujeme s každým z vás, všichni vaši průvodci, všichni ti, kteří mají tendenci vám na této cestě a v tomto procesu pomáhat. Všichni je máte. Máte tým. Každý z vás má tým, který s vámi již nějakou dobu pracuje a bude pracovat i nadále. Až přijde čas, a ten se blíží, až budete připraveni přejít k další části svého poslání, budou tu ti, kteří vám pomohou a provedou vás tímto procesem. Stejně jako vás nyní provázejí procesem vzestupu a přechodem, který nyní probíhá na celé planetě. Ano, skutečně, v tomto přechodu se právě nacházíte. Nenechte se mýlit. Toto je ten přechod, který byl předpovídán po mnoho tisíc let. Nacházíte se na vrcholu, v bodě, z něhož není návratu, protože temnota na celé planetě stále více ustupuje. A Světlo nadále září a osvětluje všechny další ohniska temnoty. Ano, mnohým se zdá, že temnota zde stále přebývá. Ale ti z temnoty se ocitají stále více zatlačeni do kouta. Do kouta, kde se začínají zoufale bránit.

Právě to teď vidíte, jak se to všechno děje na celé planetě. Stále více a více a více lidí se probouzí k těmto procesům, k tomuto starému naprogramování, k této staré příručce, které se ti ze sil temnoty tak dlouho drželi. Ale tento návod už nefunguje. Ti ze Sil světla jsou si nyní tohoto návodu plně vědomi a dělají vše, co mohou, aby čelili každému kroku, který temnota učiní. To je proces, který nyní vidíte. I když se zdá, že temnota, temní, vítězí, rozhodně tomu tak není. Je to totiž iluze, která se nyní kolem nich hroutí. Iluze oddělenosti nachází konečný konec celého tohoto procesu. Blížíte se stále blíž a blíž a blíž k Velké změně-obratu, o které jste slyšeli, o které jste mluvili. Ta je nyní v procesu. Ale závěrečné okamžiky se skutečně blíží. Můžeme říci, mohu říci kdy? Ne, samozřejmě že ne. Neboť vše závisí na lidském vědomí, protože se jich na celé planetě probouzí stále více. Ale bude ještě zapotřebí, aby se široké veřejnosti probudilo vše, co se děje, takže stále více a více lidí, kteří jsou stále v tomto spánkovém režimu, až se začnou více probouzet, tehdy uvidíte hlavní změny. Zatím však tyto změny skutečně probíhají. Vidíte to na různých členech temných sil, kteří jsou shromažďováni, jsou postaveni před soud.

I když se to neukazuje široké veřejnosti, ukazuje se to těm, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení. Tak si to uvědomte. Jte v procesu plného probuzení na celé planetě a v tuto chvíli neexistuje nic a nikdo, kdo by mohl zastavit hybnost, kterou získali ti ze Sil světla, vy, kteří jste samozřejmě součástí těchto Sil světla známých jako Boty na zemi. Vy všichni, kteří spolupracujete s těmi z Aliance, s těmi, kteří se připojili z mnoha různých planet a galaxií, jste zde, abyste tento proces posunuli kupředu. Nelze ho zastavit, nebude zastaven a skutečně nyní postupuje velmi rychle vpřed, protože změny se budou nadále projevovat. A dokonce i ti, kteří hledají důkazy, budou mít své důkazy.
Jsem Saint Germain a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. Abyste všichni pokračovali v této Velké změně, která právě probíhá. A abyste v průběhu tohoto procesu nalezli svobodu a pochopení toho, kým jste.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/05/saint-germain-full-awakening/

Zpět