2502 Sirius - Metamorfóza Thea Grace Sirius

[ Ezoterika ] 2022-05-02

Drazí, za poslední zhruba dva roky jste toho všichni hodně prožili a zažili jste mnoho osobních výzev, které vás přivedly až k tomuto okamžiku. Kdybyste se ohlédli do doby před třemi lety, nepoznali byste se, protože jste od té doby všichni vyrostli ve fyzickém, emocionálním i duchovním poznání a postavě. Važte si tohoto růstu, protože velká část lidské populace nepokročila tak jako vy, ale tak to mělo být. V každé generaci se vždy objevují Nositelé Cesty a ti z vás, kteří čtou tato slova, jsou takovými superhrdiny a hrdinkami, abych tak řekl. Možná jste toho hodně prožili a stále prožíváte, protože všichni procházíte tímto Kosmickým vzestupem. Jak jsme již mnohokrát řekli, vaše těla se mění z uhlíkových na krystalická a vše, co s tím souvisí. Je to, jako byste se nyní všichni měnili z housenky třetí dimenze v kuklu, než se vynoříte jako motýl a vyletíte do páté dimenze.

Nyní je čas, aby si těla odpočinula, protože se mění a vstřebávají různé frekvence, které jsou na Zemi vysílány z Velkého Centrálního Slunce. Je čas starat se o sebe a příliš se nezajímat o to, jak vidí svět ostatní. Nyní je čas být s přírodou a odpočívat s jistotou, že vám nyní může pomoci. Všichni si nyní můžete dopřát potřebný odpočinek a jít do svého nitra, abyste komunikovali se svou duší a zjistili, co je potřeba, aby došlo ke změně. Mnozí z vás již propustili své známé, kteří neodpovídali vašim frekvencím, jak jste vzestupovali. V některých případech se to týkalo blízkých přátel a členů rodiny. Časem se tito lidé mohou vrátit do vaší sféry, ale pokud ne, je čas je s láskou propustit. Vy prostě poznáte, kdy nastane ten správný čas, aby se tak stalo. Jak jsme již řekli, mnozí z vás budou při této metamorfóze pociťovat zvláštní tělesné příznaky. Většinu těchto příznaků budete pociťovat v oblasti hlavy, krku ramen a páteře, ale mohou se týkat i jiných částí těla. Vezměte si k srdci, že toto období nebude trvat dlouho. Až se kukla vynoří jako motýl, celá vaše osobnost se změní, ale budete mnohem silnější po fyzické, emocionální i duchovní stránce. Tento nový Světelný člověk bude tím, kdo se vynoří do Nového světa, a bude se velmi lišit od Homosapiens.

I když se někteří z vás v této době necítí na sto procent, je to pro lidi skutečně magický čas a všichni jste požehnaní, že jste nyní na planetě Zemi. Můžeme vás ujistit, že vaše těla se časem přizpůsobí a vy všichni si budete moci tento nový kouzelný svět užívat. Často meditujte o tomto novém světě a o tom, jaký byste ho chtěli mít, protože vy jste budoucnost a nikdo jiný než vy nemůže tento svět změnit. Vyjděte ven do přírody, položte nohy na zem a napojte se na nové energie přicházející z Velkého centrálního slunce a představte si tyto energie jako stavební kameny nového života. Často odpočívejte, spěte, jak jen můžete, a naslouchejte všemu, co vaše tělo potřebuje, aby se o sebe postaralo. To, co potřebuje vaše vlastní tělo, nemusí být stejné jako u jiného, proto se vraťte do svého nitra a komunikujte s vlastními buňkami a ptejte se jich, co potřebují. Pijte tolik vody, kolik vaše tělo cítí, že potřebuje, a jezte co nejvíce čerstvých místních biopotravin. Jak se mění vaše tělo, budou se měnit i vaše chutě. Vaše tělo ví, co je pro něj dobré, a určitě vám řekne, když budete jíst něco nepříznivého. Velká část vzduchu, který dýcháte, byla kontaminována a vaše plíce neúnavně pracují na tom, aby to překonaly. Vyjděte si do přírody a buďte mezi stromy, abyste s touto kontaminací bojovali. Jezděte často k moři nebo k vnitrozemským vodním tokům, abyste dýchali čerstvější vzduch v okolí těchto míst, dokud se ozonová vrstva neuzdraví. Jako vždy nás požádejte o pomoc při zvládání těchto časů, než všichni vstoupíte do ráje na Zemi, na jehož dosažení jste všichni tak tvrdě pracovali. Jsme tu pro vás, abychom vás vedli a chránili, a přejeme vám všem, abyste se dostali do bezpečného přístavu na vaší nové planetě Lásky pro všechny. Posíláme vám mnoho Lásky a požehnání.

Zdroj: https://theagracesirius.wordpress.com/2022/05/02/metamorphosis/

Zpět