2491 Otec Absolut Marta

[ Ezoterika ] 2022-05-05

Otec Absolut
Dnes vám chci říci, co vás čeká v nadcházejících dnech, abyste mohli novou fázi Přechodu přivítat ʺplně vyzbrojeniʺ - energeticky i morálně. Začátek tohoto měsíce již naplno spouští dva paralelní procesy: transformaci vědomí lidí a odraz tohoto procesu ve fyzické rovině v podobě ještě dynamičtějšího vývoje událostí spojených s vojenskou operací na Ukrajině. Dění na vaší planetě do značné míry závisí na stavu kolektivního vědomí jejích obyvatel. Nyní nastal okamžik, kdy se postoj několika kolektivních vědomí, včetně reptiloidního, k tomu, co se děje, shoduje, protože šikana Ruska organizovaná globalisty už zasáhla i jejich vlastní zájmy.

Jak vidíte, v dnešní době se ʺbumerangʺ z jakékoli akce velmi rychle vrátí jak jednotlivým lidem, tak celým komunitám. V současné situaci na vaší planetě se stalo následující. Společné úsilí stínové vlády a jejich zástupců u moci v předních zemích světa vedlo k tomu, že sami dostali to, co se snažili vnutit ostatním. Ve skutečnosti netrpěli ti, kdo přímo vyvolali hospodářský a finanční kolaps, ale lidé v zemích, které reprezentují. Došlo k paradoxní situaci, kdy se lidé, kteří byli postiženi sankcemi uvalenými jejich vládou na jinou zemi, začínají cítit podvedeni a uvědomují si, že to byli oni, kdo se ʺprovinil bez vinyʺ v důsledku neuvážených kroků svých úřadů. Nyní ʺbumerangʺ jejich nespokojenosti zasáhne ty, kteří tuto zlověstnou a nepředvídatelnou situaci na Zemi vytvořili.

Ukázalo se, že globalisté ve snaze vyhnout se úderu Ruska nastrčili nevinné lidi, kteří nyní sklízejí ʺplodyʺ jejich práce. Situace na Zemi je proto skutečně výbušná, založená na lžích, pokrytectví a násilí na lidech - fyzickém i morálním. Na území Ukrajiny tak umírají tisíce nevinných lidí jako rukojmí válečného konfliktu vyprovokovaného globalisty, zatímco v desítkách zemí světa trpí ekonomickou krizí miliony nevinných lidí, kteří jsou kvůli finančním potížím a morálnímu utrpení vlastně stejnými rukojmími stínové vlády. ʺPastʺ, do níž se loutky globalistů samy dostaly, by nakonec měla být sražena ze dvou stran: z Ruska, proti němuž vedou válku, a od jeho vlastního obyvatelstva, které je v důsledku hospodářské krize rovněž postiženou stranou. Tento ʺvýbuchʺ může nastat každou chvíli.

Abyste zmírnili jeho úder, snažte se co nejčastěji provádět sezení pro harmonizaci situace na Zemi, využívejte Oheň Univerzální Lásky pro rozpuštění negativních energií a třídimenzionálních programů a také Energii Vzestupu pro transformaci vědomí lidí, což přispěje k jejich probuzení. Tímto způsobem pomůžete své planetě a jejím obyvatelům projít nejužším místem ʺhrdlaʺ na cestě Vzestupu a zmírníte vojenskou a finanční a ekonomickou krizi, kterou uměle vytvořili Drakoreptíci, aby zpomalili přechod Země do Páté dimenze, v níž oni sami již nebudou schopni za žádných okolností přežít.

https://vozrojdeniesveta.com/rastvorenie-pravednogo-gneva/
Rozpuštění ʺspravedlivéhoʺ hněvu 7.5.22

V návaznosti na své předchozí poselství vás chci upozornit na další důležitý bod, který je v této době pro každého z vás rozhodující. Jde o vaše reakce na zjevné lži o událostech na Ukrajině, které se na nás valí odevšad a které zvláště usilovně šíří média těch zemí, jejichž představitelé jsou loutkami stínové vlády.

Jaké máte pocity, když to slyšíte? Nejspíše je to odpor, odsouzení, bezmoc něco změnit - zkrátka pocit nespravedlnosti a ʺspravedlivýʺ hněv vůči těm, kdo Rusko zneužívají. Jaké energie a vibrace nesou? Samozřejmě negativní energie a nízké vibrace. A to je přesně to, čeho se z celého srdce chcete zbavit. Jak tedy, moji drazí, spojíte své nejjasnější sny a myšlenky s tím hněvem, který vás zahrnuje ve vztahu ke globalistům se všemi jejich lžemi a pokrytectvím? Není to snadné, ale je to možné.

Cvičení, které vám pomůže vyrovnat tyto energie, jež k sobě nepasují. Nejprve se podívejme na jejich ʺnesouladʺ z fyzikálního hlediska. Jelikož stále žijete v duálním světě, v němž vládne jednota protikladů: zlo-dobro, dobro-zlo, kat-oběť, spravedlnost-nespravedlnost atd., každá energie, ať už pozitivní nebo negativní, již a priori předpokládá existenci svého antipodu. Dualita byla v trojrozměrném světě zafixována po staletí, v důsledku čehož se protikladné energie začaly vzájemně přitahovat, ale nikoli podle zákona podobnosti, nýbrž podle zákona ʺdualityʺ. Každý z vás jistě najde mnoho příkladů ze svého života. Proto je nyní jen na vás, abyste se zbavili negativních energií ve svém životě, ale také abyste prolomili bludný kruh duality, který je vlastní trojrozměrnému světu.

Uvědomte si nevyhnutelnost a zákonitost své reakce na jakoukoli nespravedlnost. Není třeba si to vyčítat, protože stále žijete v duálním světě se všemi jeho atributy.

Cvičení spočívá v ʺRozpuštění ʺspravedlivéhoʺ hněvuʺ. Pokaždé, když uslyšíte nebo přečtete něco nelichotivého, co zjevně obsahuje lež, pokrytectví a nespravedlnost, představte si tyto informace v podobě temných sraženin energie, které jste schopni zachytit a neutralizovat. Za tímto účelem zavolejte Oheň univerzální Lásky, aby rozpustil tuto koncentraci lží - aby je ʺspálilʺ vaším Božským Světlem. Představte si tento obraz co nejživěji.

Pro někoho může být jednodušší představit si, jak vysoce vibrující energie jako silný liják rozbíjí ʺhrudkyʺ informační špíny, které se mění na malé částečky a beze stopy mizí, zachyceny proudem energie. Drobné částice jsou nyní zcela neškodné, protože jejich vliv na vás a ostatní lidi je nulový. Je docela možné, že mnozí z vás najdou ještě nápaditější a účinnější způsob, jak neutralizovat falešné informace, a vymyslí si vlastní praxi. Hlavní je zachovat si její podstatu, tedy uvědomit si nevyhnutelnost opačné energie, přijmout její význam v duálním světě, ale zároveň se snažit co nejdříve neutralizovat její vliv na sebe a udržet si tak vysoké vibrace.

Kéž je uvědomění si a přijetí této lekce další neocenitelnou zkušeností pro vaši Duši a novým krokem na vaší cestě ke Vzestupu.

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-edinstvo-uma-i-dushi/#ixzz7ScmipbJJ
Jednota mysli a duše 5.5.22

Otec Absolut
Hraniční stav člověka, jehož vibrace se ʺpohybujíʺ mezi třetí a čtvrtou dimenzí, je nutné udržovat na dostatečně vysoké úrovni. Většina z vás je ale stále na stejném místě z mnoha důvodů, především vnějších. Existuje ještě jeden důvod, o kterém málokdo přemýšlí. Důvodem je, že vaše vědomí není dostatečně ʺsvázánoʺ s vaší Duší. Jestliže ve světě vysokých vibrací člověk žije - cítí a myslí - Duší, ve světě třetí dimenze téměř u každého převládá Mysl, která se používá k posuzování, srovnávání, uvažování, rozdělování všeho na části. Je tak zaneprázdněna touto prací, že zapomíná naslouchat Duši - božskému ʺnástrojiʺ, který byl člověku dán, aby mu pomohl přežít v duálním světě.

Pouze nalezením dokonalé rovnováhy mezi hmotným a duchovním je člověk schopen šťastně a harmonicky existovat v tomto světě a udržovat si vysoké vibrace alespoň po většinu času, ne-li trvale. Čtvrtá dimenze otevírá dveře do páté, kde bez neustálého udržování svých vibrací na vysoké úrovni prostě nemůžete existovat.

Cvičení, které vám pomůže navázat silný a nepřerušitelný kontakt mezi vaší Myslí a Duší, vytvořit jednotu mysli a duše. Předchozí cvičení zahrnovalo váš krystal lásky, z něhož jste kladli most k sedmé čakře, tentokrát bude důraz kladen na vaši třetí čakru, která je u člověka trojrozměrného světa nejvíce zapojena. Právě tato čakra je zodpovědná za přežití v něm, protože jsou v ní soustředěny všechny kvality, které jsou k tomu nezbytné: sebepotvrzení, sebeúcta, sebeovládání, sebeurčení, sebevyjádření... Toto ʺjáʺ neboli Ego je velmi úzce spojeno s vaší Myslí, která se rozhoduje na základě pochopení aktuální situace a vašeho místa v ní. Dosud byl takový stav zcela normální a přijatelný, protože člověku skutečně pomáhal přežít v trojrozměrném světě. Nyní se však situace drasticky změnila a vaše dřívější pravidla a zvyky vám nyní jen brání v pokroku na cestě ke Vzestupu. Je čas změnit vektor vašeho myšlení z duálního na unipolární, v němž hlavní roli hraje vaše Duše. Nyní se dostává do popředí a stává se vaším ʺprůvodcemʺ v nové realitě.

Aby se tak stalo co nejdříve, zkuste mentálně přesunout své Mysl-Ego, které sídlí ve třetí čakře, o něco výš - do čtvrté čakry, kde se nachází váš krystal lásky. Spojte je v jeden celek. Věřte mi, že vaše třetí čakra tím neutrpí, naopak jí to prospěje. Nyní bude zodpovědná za vaše přežití s obnovenou a ʺzesílenouʺ Bezpodmínečnou láskou, kterou neustále vyzařuje váš Krystal lásky již aktivovaný novými vysoce vibračními energiemi. Energií Vzestupu vytvořte společný energetický prostor kolem vaší třetí a čtvrté čakry, aby se vzájemně obohacovaly a byly v dokonalé harmonii, splynuli v jednotný vibrační rytmus. Dobře si tento stav zapamatujte a co nejčastěji se snažte jej udržet, případně jej ʺdoplňujteʺ energií Vzestupu.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/smyagchit-udar/#ixzz7ScifElGJ

Zpět