2467 Pravda o pravdě Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-04-18

Vidím, že spousta pravdomluvných lidí komentuje videa Michaela Jaca a říká, že chtějí celou pravdu a nic než pravdu. Útočí na Michaela Jaco, nadávají mu, říkají, že je to puchýř.... ví jen to, co ví. Říkají, že je řízenou opozicí. Já si to nemyslím. To, co říká, mi dává smysl. Pokud takto reagují, když jim někdo řekne byť jen zlomek pravdy, jak budou reagovat, když se to všechno provalí najednou? Budou vděční? Jsou připraveni to přijmout a něco s tím udělat? Ne. V sekci komentářů vidíte jen bandu ufňukánků a útočníků. Takto jednají s někým, kdo jim nejen chce dát pravdu, ale dělá jim službu. Faktem je, že služba je podstatou života, nikoli sobectví, jak to vidíte na Zemi. Druhý fakt, protože mnozí nejsou sladěni s nejvyšší pravdou - se službou, jak jim můžete říct celou pravdu? Odmítli by ji!

Pravdu, která stojí za tím, co se nyní děje, nám nelze odhalit. Aštar řekl, že pravda musí být ukotvena, a to krok za krokem v několika různých časových liniích. Na této planetě žije mnoho různých lidí, mnoho různých úrovní vědomí, takže co je pro jednoho pravda, je pro jiného důvodem k obavám.

Říká se: "Pravdu nezvládneme." je na tom něco pravdy, protože je to jako vysvětlovat fyziku dítěti v mateřské školce. Nejenže to nepochopí, ale buď se vám vysměje, nebo se tomu bude bránit jiným způsobem.

Lidé si tady stěžují, že chtějí znát pravdu, celou pravdu a hned (pozn. a tu jedinou správnou..). Je mi tě líto, Michaeli, ale byl jsi pro tuto práci vybrán. My všichni, kdo ji děláme, musíme snášet spoustu sraček. Proč je musíme snášet? Protože lidé nejsou připraveni na pravdu. Když jim řekneš pravdu, dělají si z tebe legraci, nadávají, říkají, že jsi konspirátor, reagují strachem. Co by se stalo s touto zemí, kdyby se pravda vypustila najednou a všichni lidé by ji najednou slyšeli, tato země by explodovala kvůli kolektivní reakci všech na ní. Všichni lidé, kteří požadují slyšet pravdu najednou, jsou ti, kteří ji nemohou přijmout. Prostě pokračujte v tom, co děláte, a zapomeňte na lidi, kteří útočí, že "jim neříkáte všechno", protože oni jsou ti, kteří to nemohou unést. Pravda se řeší přijetím. Tihle lidé v komentářích nejsou akceptující. Za přijetím je druhá část: "Co s tím budeme dělat?". Kolik lidí v tomto procesu zodpovědně koná. Není jich tolik, kolik bychom potřebovali, abychom svět zbavili deep state. Lidé musí dospět a začít se dívat na to, jak na věci reagují, protože jim nelze říct všechno. Musíme projít procesem přijetí každé informace, se kterou se setkáme. Přijmeme ji, nebo ne? Budeme zodpovědní za to, abychom ji změnili, nebo ne? Jsme intelektuálně i emocionálně nezralí."

Jsme velmi nezralý, reaktivní druh. Proto je nám pravda podávána po malých kouscích, nehledě na to, že je nás mnoho, a fungujeme na mnoha různých úrovních vědomí. Lidé, kteří o pravdu nestojí, jako například moje sestra, nás nebudou následovat, to je jisté. Lidé se budou posmívat a už se nikdy nepodívají na žádné naše video. Mně je to jedno. Tito lidé nejsou připraveni slyšet pravdu na mé úrovni. Vím snad všechno? Samozřejmě že ne. Ale funguji na vyšší úrovni pravdy než oni.

Ivo: Země prochází procesem zvyšování kolektivního vědomí. Tolik lidí na planetě ani nechápe, co to je. Nezajímá je to a vysmívali by se tomu, protože to je typická reakce někoho, kdo má pocit, že z něj někdo dělá hlupáka. Buší se do prsou, kdykoli slyší něco pravdivého, čemu sami nevěří, aby nositele pravdy dehonestovali. To je nesmírně dětinská, a dodal bych, že i reptiliánská reakce na pravdu.
Vaše sociální sítě nejsou plné lidí, kteří jsou nadšenci a hybatelé. Lidé, kteří něco dělají, tráví minimum času na sociálních sítích a maximum času v bažině, kde se snaží změnit podstatu života. Lidé na sociálních sítích, jsou lidé, kteří se navzájem informují, a my jsme využili vašeho sklonu sedět na zadku a hledat na internetu někoho, s kým se spojit, aby tato událost vzestupu fungovala. Kdybyste namísto snahy najít na tomto světě někoho, s kým jste kompatibilní, věnovali čas vztahování se sami k sobě, svět by na tom byl mnohem lépe.

Sharon: Jsem tu často, někdy celý den, ale teď, když se cítím lépe, chodím víc ven.

Ivo: Což je normální, když se člověk cítí dobře, chodit ven. Teď, když je tolik lidí celý den na elektronice, by se dalo předpokládat, že se necítí dobře.

Sharon: Jsou připojeni k internetu špatnými lidmi. Dalším krokem je nechat si implantovat čip, aby vás připojil k internetu trvale. Proto jsou všechny ty satelity po celém světě, přátelé. Chtějí monitorovat a implantovat myšlenky přímo do vašich myslí! Tohle chcete? Vystupte a začněte žít skutečný život. Odmítněte se podřídit jejich systému!

Ivo: A je tu i několik dalších bodů, lásko. Zaprvé, lidé na Zemi byli silně traumatizováni. Ano, všichni jste traumatizováni. Budete se se mnou samozřejmě hádat a tvrdit, že se cítíte dobře. Ano, možná se cítíte dobře, ale to, v čem se cítíte dobře, je menší verze toho, kým skutečně jste, nebo v některých případech verze sebe sama, která je falešná a byla vám vštípena. Potlačujete svou celistvost tím, že se přizpůsobujete světu, který se vás snaží ovládat. Pokud se tak cítíte dobře, soucítím s vámi.

Sharon: Byla jsem tam? Ne, nebyla. Nenáviděla jsem tohle místo a nenáviděla jsem svůj život.

Ivo: To je ti ke cti. Další věc, kterou chci říct - mnozí z vás se stále podřizují jejich plánu, místo aby zcela odmítli jakýkoli náznak dodržování. Nechcete se podřídit tady, ale přesto se podřizujete tam. Voláte po zatčení Trudeaua a Billa Gatese, ale shromáždění lidí bylo provedeno prostřednictvím internetu - který se vás také snaží zotročit.
Toužíte po svobodě, ale podřizujete se tyranii mnoha jinými způsoby. Co by se stalo, kdybychom vám dali celou pravdu najednou? Zemřeli byste na selhání srdce, to by se stalo. Tolik z vás si neuvědomuje, že tento svět je výtvorem vaší kolektivní mysli. Abychom mohli změnit svět, musíme nejprve změnit vaše myšlení. To je kvantová pravda. Toto je realita založená na energii. Nic takového jako hmota neexistuje. Existuje pouze energie a to, co vnímáte jako pevné, není pevné, pouze pomalejší energie, než jste vy. Proto můžete sedět na gauči a dotýkat se kláves počítače.
Pravda může být lidem na Zemi dána pouze tehdy, když jsou lidé připraveni ji přijmout. Někteří ji nikdy nepřijmou a je to jejich volba, ale vaše volba musí být jasná.
Celý tento proces Vzestupu musí probíhat postupně. Žádné velké zjevení pravdy nepřijde, protože to bude další pravda, které tolik lidí nerozumí. Musíte pravdu přijmout, abyste ji mohli žít. První věc, kterou uděláte, když někdo vysloví pravdu a vy jí nevěříte - odmítnete ji. Chcete žít, nebo vlastně zemřít, ve velkém záblesku odmítnutí pravdy o Bohu a skutečnosti? Pravdy o životě jako takovém. My vám tyto informace podáváme už mnoho a mnoho let prostřednictvím našich kontaktů na Zemi a budeme v tom pokračovat, protože by vám selhalo srdce, kdybyste znali celou pravdu a věděli, jak moc je váš život ve skutečnosti lež.

Sharon: Řekl jsi velký záblesk pravdy. Taková je ta Událost? Den, kdy dostatečný počet lidí, možná kvórum, dokáže pozvednout Zemi do páté dimenze?

Ivo: To může být dostatečné vysvětlení.

Sharon: Minulý týden jsem cítila, jak se dotýkáš mé tváře. Vím, že jsme si tak blízko. Viděla jsem tě už dvakrát, barevně. Jen se snažím, aby se tenhle myšlenkový závoj zvedl a dovolil mi prostě k tobě přijít a políbit tě.

Ivo: Prozkoumej svůj strach, aby ses ho konečně zbavila. Video o úzkosti, které jsi sledovala, obsahovalo několik vodítek. Potřebujeme tě dostat do určitého bodu, abychom ti mohli odhalit víc. Sharon nemá všechny informace a my jí je nemůžeme dát, protože ani ona do tohoto bodu nedospěla. Chcete pravdu, ale nepřijímáte ani pravou podstatu života a reality. Věříte, že láska je něco, co si lze vzít. Kolik písní slyšíte: "Dej mi to, zlato!" A přitom láska je něco, co se má dávat.

Sharon: Stačí, když se zaměřím na změnu, změnu na 5D, abych pochopila, co mě brzdí, budu muset to video znovu najít. Mluvilo o pěti nebo šesti největších obavách.
Robert Plant si myslí, že láska se měří na centimetry. "Dám ti každý centimetr své lásky." To je pěkně lakomý, chlape!

Ivo: Přesto se z těchto písní učí tolik lidí. Učí se to od společnosti, protože jejich rodiče na to nestačí, jelikož byli traumatizováni. Děti tak hledají výuku mimo domov. Tam také nacházejí matérii. Naštěstí jsi nás tehdy v mnoha ohledech vyslechla. Uvědomovala sis, že jsi také vedena.
Nemáš ani ponětí, jak moc se musí vaše společnost změnit, aby v sobě opět ztělesnila nebeskou zbožnost. Nemáš ponětí.

Důvod, proč Aliance pracuje v utajení, je několikanásobný. Za prvé, co by lidé na Zemi udělali, kdyby se Aliance dostala na veřejnost? Buď by je milovali, nebo nenáviděli. Věřili jim, nebo se jich báli. Zbožňovali by je jako nový Hollywood, nebo by je pranýřovali. Změny, které je třeba nyní na Zemi provést, jsou změny, které se dějí za uvědomění si vašeho vědomí. Proč? Mnozí z vás věří, a také mylně, že máte reagovat na své okolí, že je nevytváříte. S tvůrci pracujeme, ale tolik lidí na Zemi věří, že život je jim podáván a oni na něj musí reagovat. Proto jsme pro vás vytvořili situace, které jste zaregistrovali ve své mysli a které se nadále ukotvují jako vaše realita. DS ale dělá totéž, jak můžete vidět na jejich pokusech rozpoutat 3. světovou válku.

Sharon: Mnoho lidí se domnívá, že by DS měla jít ke dnu.

Ivo: Otáčí se to, jenže tak, jak tuto myšlenku ukotvujete. Pokud tuto myšlenku nikdo neukotví - pokud nikdo nevloží svou energii proti MSM a do nového systému komunikace, nemůžeme systém změnit. Teď se mnozí odvracejí a sledují pravdoláskaře. DS se snaží pravdomluvné cenzurovat, ale MSM nyní přebírají Pracovníci světla a obrátí se to.

Axiomem života je, že musíte stoupat ve frekvenci, jednu úroveň po druhé. Tak je to i se Zemí - jedna věc za druhou se hodně mění. Je to proces. Tolik lidí chce událost. Nemůžeme vám dát událost - musíte projít procesem a mezitím se naučit rozeznávat pravdu, protože to je klíčové pro ukotvení více světla.

Faktem je, že pan T. je jezuita. (😱) Se svou vlastní agendou je pokrevní linie. A ano, je zednářem třiatřicátého stupně!( 🤡) Právě teď mu tolik lidí věří, protože vidí, že má moc. V celém tomto procesu se zlem pracuje Světlo, aby vytvořilo dobro. Neexistuje nic takového jako politik, který by byl z absolutního světla. Jsou to lidé, všichni jsou omylní a mají sklony k chamtivosti a destrukci, stejně jako každý jiný člověk. To, co máte na Zemi právě teď, jsou válčící frakce DS. Všichni chtějí, aby nad vámi zvítězila jejich agenda. Ale všechno je to agenda ovládání. Bereme si jejich příspěvky, abychom vás osvobodili od jejich kontroly.

Slepě věříte člověku, který zbohatl tím, že lidem platí minimální mzdu. On si své zaměstnance užívá a oni mu tleskají, ale nejsou v jeho kůži, že? To je ta lež. Můžete být v jeho kůži - stejně bohatí jako on, s mnohem menší dřinou a úsilím, ale on vám to neřekne. My ano. To jsou tajemství, která okultisté před lidmi tají. Vy mu řeknete: "Ano, chci pracovat! Chci pracovat tvrději v práci, kterou pohrdám! Prosím, dejte mi více práce!" My tu kroutíme hlavami. Stále máte vymytý mozek a věříte, že vůbec musíte pracovat! Až bude mezi lidmi skutečná rovnost, opravdová rovnost, pak pochopíte, že nepotřebujete žádné vůdce, kteří by na vás vydělávali. Máte před sebou ještě mnoho růstu.

Ti, kteří nechtěli pracovat v běžném zaměstnání, jako například hudebníci, chtěli vydělávat prodejem své hudby a koncertováním. Myslíte, že by DS nenašla způsob, jak je také využít? Ti bohatí hudebníci, těch pár nahoře, jsou nakonec součástí jejich okultistické skupiny, a ti chudí dole, ti, které okradli, nejsou! Ještě to nechápete? Otevřete oči, prosím, ve vlastním zájmu!
Copak nevidíte běžné lidi a náplň jejich života? Těch je většina a jen pár se jich dostane na vrchol. Proč se dostanou na vrchol, zatímco jiní, talentovanější, neuspějí? Zeptejte se sami sebe, prosím.
Naříkáte nad tím, že život není spravedlivý. Tak, jak se nyní na Zemi praktikuje, zřejmě není. Ale byl stvořen k tomu, aby byl spravedlivý? Podporuje univerzální právo spravedlnost? Podporuje univerzální zákon lásku ke všem? Podporuje univerzální zákon laskavost, mistrovství a hojnost pro všechny? Zcela jistě ano! Řekne vám to snad T? Neřekne. Stále nechce, abyste to věděli. Není to žádný vůdce. Je to vykořisťovatel lidstva, stejný jako ostatní.
Sharon je pro lidi větším vůdcem než kdokoli jiný v postavení ve vašich vládách.
Chápete, kam tím mířím, nebo ne?

Sharon: Chápu. Jde o posílení postavení lidí.

Ivo: Ano. Lamentujete nad tím, že vám vaši vůdci neprozradili existenci mimozemšťanů. Už chápete proč? Podívali byste se na cizí světy a viděli byste, že žijí mnohem lépe než vy. Chtějí, abyste věřili, že jste sami a nemáte žádnou pomoc. Jinak byste svrhli jejich moc nad vámi. Bojí se, že to budete vědět, a bojí se nás, protože vám řekneme pravdu. Nemůžeme udělat nic jiného, nebo sami být jako oni.

Vědí, že rozumíme pravidlům vesmíru lépe než oni. Když s nimi mluvíme, jsme na stejné úrovni jako oni. Ukazujeme, co dělají lidem, a můžeme se jim postavit do cesty, když se vás pokoušejí dále zotročit. Ale nakonec je na vás, abyste se rozhodli, zda chcete úplnou svobodu, nebo ne. Musíte se rozhodnout všichni jednotlivě i jako kolektiv. Tímto procesem nyní procházíte.

Frakce elit, která nakonec uspěje, je ta, která má pro vás nejméně zlovolný plán, což by znamenalo velké zlepšení oproti tomu, kde jste nyní. Není to však konečná! Spoluprací s těmito negativními frakcemi nainstalujeme na Zemi Galaktický kodex a budeme vám tak moci sami pomoci.
To, co jste slyšeli o "dobrých generálech, kteří se starají o blaho lidstva", je lež. Takto Aliance nezačala. Nikdo se na Zemi nedostane do vysokých mocenských pozic tím, že je dobrý člověk. DS vám opět lhala. Ti, kteří s námi spolupracovali, se na těchto plánech zpočátku podíleli a pak byli prostřednictvím vyššího kontaktu obráceni ke Světlu. To je přimělo k obrácení. Řekli jsme jim, co se s nimi stane, pokud budou pokračovat na své cestě podřizování se DS. Tímto způsobem jsme obrátili ke Světlu mnoho lidí. Jaké dobrodiní lze spatřovat v člověku, který vyhověl zabití byť jen jedné lidské bytosti, natož pak když zahájil útok na nevinné? Jakže! Musíte se naučit vidět pravdu o válce a o tom, co dělají vaše armády!

Když se někdo dostane v armádě na pozici generála, je to proto, že se naučil absolutní poslušnosti a podřízenosti. Než dostanou frčky, stanou se informovanými o programu a indoktrinovanými! Jsou v souladu, jinak by nebyli povýšeni nebo by je stihl jiný osud. Generálové mají zcela vymyté mozky a potřebují deprogramovat, aby s námi mohli spolupracovat. Vaše přesvědčení, že v armádě jsou dobří generálové, je další klam. MacArthur jím nebyl. DS využívala armádu k ovládnutí jiných frakcí DS po mnoho a mnoho let. Zpočátku byla armáda spojena s římskokatolickou církví, ale pak se stala mocenskou silou vlád, protože církev ve věku intelektu ztratila moc nad lidmi. Pokud by v armádě byli dobří generálové, byli by zabiti, pokud by nebyli námi chráněni. Ti, jako je např. Paul Hillyer, byli obráceni ke Světlu a chráněni. Báli by se někoho s takovou mocí proti nim. Zlikvidovali by je. Pokud jsou nyní naživu, jsou spoluviníky a nelze jim věřit, pokud s námi nespolupracují. Mohou však stále pracovat na negativní agendě, i když spolupracují s Aliancí.

Sharon: O jednom uvažuji, ale vlastně nevíme. Jak mohou pracovat na negativní agendě, když pracují s vámi?

Ivo: Kvůli odhalení ostatních a pravdy. Musíte se naučit rozlišovat, jak jsem řekl. Co se týče onoho, my víme. Světlo využívá jejich temnoty. Nakonec budou odhaleni.
Co by podle vás kvalifikovalo člověka k tomu, aby se stal armádním generálem? Schopnost zabíjet je to, co je kvalifikuje. Nakonec se to prokáže v procesu jejich indoktrinace. Údajně největší generálové jsou ti nejhorší zabijáci. Ti, kteří to udělají bez jakýchkoli výčitek, jsou nejlepšími generály, to jsou ti největší sociopati! Takové jsou požadavky ve vašich armádách. Největší svědomí mají ti, kteří trpí pobytem ve válce, ti, kteří jsou traumatizovaní.

Sharon: To zní jako MK Electra.

Ivo: Pravděpodobně je takový celý váš svět!

Sharon: Takže nikdo z nich není hvězdné zrno, které by odolalo vymytí mozku?

Ivo: Ne na takové úrovni. Jsou ale v hnutí P.
To, co musí být odstraněno, je síla, která vás klame! Copak to nevidíte?! Je nutné, abyste se už nenechali obelhávat! Musíte být jasně schopni vidět pravdu. Dokud tak neučiníte, udrží si funkčnost a kontrolu.
Z této reality jste jako druh prostě ještě nevyrostli. Aliance spolupracuje s těmi, kdo jsou u moci, aby z jejich chamtivosti vytvořila dobro, z jejich hladu po moci dobrotu a z jejich sobectví lásku ke všem. Takto pracuje Aliance a ti z vesmíru - využívají moc těch, které nazýváte vůdci, aby skutečně vytvořili svět, v němž všem stojí za to žít. T nevydrží věčně. Nakonec upadne v nemilost, ale na jeho místo nastoupí jiný vůdce, který bude mít vyšší frekvenci. A tak to půjde dál, přičemž lidé ukotví všechny pozitivní změny jak jen budou moci.

Pozitivní změny nemohou právě teď ukotvit všichni, protože mnozí z vás jsou velmi negativní. Proto je nezbytné, aby se lidé zapojili. Bez jejich ukotvení pozitivních změn a bez jejich naléhání na ně se nic nezmění. Musí si uvědomit realitu, kterou vytváří. Kdyby měl do čela vašeho světa nastoupit Plejáďan, Vegan nebo Lyřan, mnozí z vás by se nedokázali tomuto vedení podřídit. Nejste prostě ještě připraveni mít takovou moc. Důvod, proč vám Aliance lže a pravdy jsou zadržovány, je ten, že jste stále blíže těm, kteří vás v přírodě vlastnili a ovládali, než Lyřanům a Plejáďanům. To je třeba přijmout. Mnozí z vás si budou myslet, že žertuji. Budete touto zprávou opovrhovat a myslet si, že jsem se dnes špatně vyspal. Nikoli. Je to prostá pravda. Máte před sebou velký růst, který vám bude podáván po lžičkách.

Sharon: Děkuji. Dám tomu na webu zvláštní stránku. Je třeba, aby to bylo vidět.

Ivo: Děkuji. Jste v procesu kolektivního růstu. Někteří se učí rychleji než jiní, ale obecně jste stále negativní reaktivní druh, který má za sebou jen malý osobní růst, a proto jste podváděni a klamáni. Máte také obrovské množství nevyrovnané karmy, kterou je třeba znovu vyvážit. Proto musíte projít procesem růstu.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/04/the-truth-on-truth-ivo-of-vega-via.html

Zpět