2462 Ummitští mimozemšťané a CIA Cosmic agency

[ UFO ] 2022-04-08

Athena Swaruu - Taygeta

Swaruu X (Athena): CIA vytvořila UMMO. CIA ovládá Hollywood. Tohle mi předala CIC (IT) neboli Taygetské zpravodajské oddělení lodi, která je součástí IT, což už je součást civilizace. https://www.youtube.com/watch?v=I0iNzFXaljA

Robert: Je to pravda? CIA vytvořila UMMO.

YSwaruu X (Athena): Popsal jsi mi, co je na videu Ummo, viděl jsi ho v CIC a popsal jsi mi i to hollywoodské, které jsem osobně viděla.
CIA se tím nezastaví a je iluzorní, dokonce naivní věřit, že se zastaví. Kontrolují vše, co se masově dostává na veřejnost, všechny sociální, duchovní, politické, náboženské a ekonomické směry a hnutí. Každá třípísmenná zpravodajská služba slouží tak či onak jezuitům, kteří nejsou nikým jiným než ilumináty. Konkrétně CIA slouží korporacím a jejich zájmům, nikoli zemi, které patří.
Každé hnutí může skutečně začít spontánně, ale rychle se do něj infiltrují agenti, kteří upraví povahu hnutí směrem, který vyhovuje jim, vládnoucí kabale. To je na první pohled patrné na pouličních protestech, kdy se do nich zapojí infiltrátoři, aby pokojný protest změnili v násilný, nebo aby vyprovokovali věci či události v rámci protestu, které by nasměrovaly vnímání širší veřejnosti jimi požadovaným směrem. Jinými slovy, může to začít jako opravdová věc a pak se to může změnit v řízenou agendu.

Co se týče Ummo, to, co se objevuje na videu a ve zprávách CIC, je pro mě zjednodušené, ale mají údaje, důvody a body, které je třeba zvážit. Z toho, co víme, Ummo existuje a vždy existovalo. Je známo, že používají něco, čemu se říká "Ummo protokol", což je dobře známá diskreditace, aby mohli sledovat jinou agendu nebo vymazat své vlastní chyby. Konkrétně o tomto videu vám tedy sděluji, že kontakt Ummo začal jako skutečná událost, do které se pak infiltrovaly tři agentury, které kontakt kontaminovaly a nasměrovaly ho jiným směrem, který se jim hodil.

Tento proces byl zahájen i současným kontaktem s Taygetou za přítomnosti kontaktérů a novinářů, kteří, jak vám stoprocentně říkám, jsou agenty CIA nasazenými speciálně proto, aby od tohoto kontaktu odvedli pozornost. Jejich povaha, to, co říkají, je přesně to, co je nezbytné k tomu, aby se vypořádali s našimi informacemi. Je to šité na míru a to nemůže být náhoda. Využívají psychology, kteří jsou specialisty na řízení masové mentality. Proto jsou informace těchto lidí mezi všemi dalšími new age tak přitažlivé. Odvádí od pravdy tím, že jim dávají to, co podvědomě potřebují, tedy útěchu, naději a nedělat nic pro sebe.
Dávají jim víc, než dřív dávali, víru, že jim přijdou na pomoc zachránci mocnější, než jsou oni sami. Modlitby lásky a míru, které znějí pro slabé mysli s malými duševními zdroji velmi pokrokově. Vše s cílem ovládnout mysl a lidský kolektiv.

Pokud jde o druhé video, je velmi kompletní a doporučuji ho, protože přesně odhaluje na příkladech konkrétních filmů jak CIA manipuluje s tím, co se dostává do povědomí veřejnosti. Nic, co se objevuje v médiích, není nikdy jen prázdná zábava, všechno je to programování lidských myslí. Jde to ruku v ruce se všemi ostatními zájmovými směry lidské populace, jako jsou všechny ty mysteriózní a New Age kanály, Alanisos, Aštarové atd. , seznam by mohl pokračovat dál a dál.
Z toho všeho vyplývá obrovská potřeba vynakládat nejrůznější prostředky a obrovské úsilí na kontrolu lidského vnímání, individuálního i kolektivního. To naznačuje, že těmi, kdo mají skutečnou kontrolu nad realitou, jsou lidé, a nikoli Kabala. Svědčí to také o zoufalství a strachu samotné Kabaly, která musí tímto způsobem ovládat obyvatelstvo. To potvrzuje to, co jsme vždy říkali, že vše pochází z lidské mysli.

Robert: O CIA se říká totéž, co někteří vědci říkají o vládní organizaci, která stojí za vámi. Velmi zjednodušený a ignorantský přístup k čemukoli. Jako ti kontaktéři a novináři, kteří nabízejí jen útěchu a plané naděje. A já to říkám ad nauseam, že se nechali svézt. Je to celý parthenon vesmírných božstev, za kterým stojí CIA. Ano. Děkuji, Atheno.

A: Pokud jde o nás, nemáme žádnou možnost jim poskytnout důkaz o tom, co jsme, a že nejsme CIA ani žádná jiná agentura, jednoduše proto, že samotný jimi zavedený systém nám tuto možnost upírá. Celková analýza trendů v našem materiálu však ukazuje jiným směrem. Analýzu tito komentátoři neprovedli, pouze ji přešli, aniž by do hloubky prozkoumali, co se za tím skrývá.

Robert: "Pokud jde o nás, nemáme možnost jim poskytnout důkaz o tom, co jsme." Důkazem jsou stejné informace, Athéno.

A: Ano, to jsem právě řekla.

Robert: Ano. Pokud se chcete dozvědět něco o "mimozemšťanech", sledujte nás, sledujte naše videa a přestaňte kecat.

YSwaruu X (Athena): A ještě jedna věc: skutečně akceptujeme, že jsme ovlivněni věcmi na Zemi, a proto můžeme upadnout do stejné manipulace agentur, jak se stalo u Anéeky. Ale to jsou omyly vnímání odtud, že média jsou jediným pravdivým zdrojem pozemských informací, protože přímé pozorování přináší jen velmi omezené výsledky, jak jsme se právě přesvědčili při mém několikadenním letu nad Ukrajinou.

Robert: Ano, a totéž platí pro Rusko. Na to všechno si dávejte pozor.

YSwaruu X (Athena): To, co jsem dnes uvedla, je poučený názor, nikoliv předpověď jako od Nostradama. A jako poučený názor se mění ze dne na den. Může se stát, že válka bude trvat déle a stane se opotřebovávací, podobně jako v Čečensku, což je také logické, protože by to dále oslabilo ruskou armádu a celkový obraz Ruska ve světě.
Nebo by se již dnes mohla konat akce pod falešnou vlajkou, která by obrátila NATO proti Rusku. I když si nemyslím, že je to příliš pravděpodobné, protože Západ tlačí v mainstreamových médiích "MSM" podporu Ukrajině v podobě zbraňových systémů, včetně protiletadlových, a chlubí se po celé BBC, že poprvé v historii anglický protiletadlový tým sestřelil ruské letadlo. Tato akce pomoci Ukrajině by Rusku stačila k tomu, aby ji považovalo za přímou agresi proti sobě a zaútočilo na pozice NATO, které tuto pomoc poskytlo.
Ale protože se tak neděje, mohu z toho vyvodit, že jim jde o diskreditaci Ruska, kromě jiných vedlejších výsledků, které se jim hodí.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/los-extraterrestres-ummitas-y-la-cia-athena-swaruu-taygeta

Zpět