2459 Starseed Natalia Glasson

[ Ezoterika ] 2022-04-23

Arkturiáni
Přicházíme jako kolektivní energie, abychom vám přinesli energie, vibrace a kódy, které v tuto chvíli potřebujete a vyžadujete. Chceme přinést Pozvání Hvězdného semínka, abychom aktivovali posvátnou a starobylou moudrost na Zemi a v bytostech. Naším cílem je pomoci více bytostem v přístupu k moudrosti, kterou hledají a po které pátrají. Možná máte pocit, že zcela nerozumíte tomu, co hledáte, jak to objevit, nebo to objevit se vám zdá náročné, či dokonce nemožné. Přístupem k této energii můžete dokončit tuto etapu svého Vzestupu a posunout se k novému vzpomínání a pochopení. Mnoho duší, které se rozšířily z planet, hvězd a civilizací vnitřní úrovně a jsou ukotveny na Zemi jako Hvězdná semínka. Tyto duše jsou prastaré, nesou moudrost, která je posvátná a nezbytná pro vzpomínku na Stvořitele a pro cestu Vzestupu. Mnoho Hvězdných semen může na Zemi dřímat. Nevědí, že jsou Hvězdnými semínky a že nesou tak cennou moudrost nebo informace. Možná nevědí, že nastal čas šířit informace a moudrost vhodným způsobem. I když Hvězdné semínko ví, že je Hvězdným semínkem a že má moudrost, o kterou se může podělit, může pro ně být náročné to udělat. My, Arkturiáni, přinášíme Pozvání a sdílíme specifickou krystalickou energii, abychom podpořili a vyzvali duše Hvězdných semínek, zejména těch na Zemi, aby začaly aktivovat svou původní energii Hvězdného semínka.

Jakmile začnou aktivovat svou původní energii Hvězdného semínka, na povrch jejich mysli, bytosti a vědomí lidstva vystoupí potřebná a vhodná moudrost. Informace a moudrost jsou tak dostupné všem. Ti, kteří aktivují moudrost a vědění ve svém bytí, původní energii Hvězdných semínek, budou mít sílu, pravdu a spojení, aby mohli tuto moudrost sdílet prostřednictvím svého vlastního bytí, ať už slovy, hudbou, uměním, pohybem, energetickým přenosem nebo léčením. Hvězdná semínka na Zemi se začnou aktivovat a jsou vyzývána, aby se s touto energií znovu spojila, aby ji vtělila do svého bytí a reality, a tak ji sdílela se světem a vědomím lidstva. Každá bytost na Zemi něco hledá. Moudrost, která přichází, tento proces hledání dokončí. Důležité bude rozpoznat, co hledáte, a to dokončit. Někdy jsou věci dokončeny pouze na energetické úrovni, nikoli na fyzické.

Příkladem může být posvátný prostor, v němž byste mohli vyjádřit svou pravdu, a možná cítíte, že je to pro vás nový domov. Když tento nový domov hledáte a nemůžete ho najít, možná si uvědomíte, že dokončení tohoto procesu je vlastně vaše přijetí nebo aktivace posvátné energie a vytvoření tohoto posvátného prostoru tam, kde se nyní nacházíte. Může se stát, že domov, který hledáte nebo cítíte, že je potřebný, nemusí být nutný, nebo může přijít později. Důležitá je možná energetická realita. Manifestace probíhá na energetické a fyzické úrovni, a někdy se na fyzické neprojeví tak, jak si představujete. Je důležité rozpoznat, co hledáte vy a co vaše duše. Duše může nadále hledat jiné energie a zkušenosti. Pokud to pochopíte, obdržíte energii k dokončení tohoto hledání. Nemusí se to projevit ve vaší realitě, a nejprve to bude třeba prožít ve vašem nitru. Z této aktivace můžete mít prospěch, ať už jste Hvězdným semínkem, nebo ne. Energii k dokončení hledání obdrží každý od těch, kteří jsou Hvězdnými semínky. Uvědomte si, co vaše bytost v tuto chvíli hledá, a pak nás přivolejte, abychom s vámi zahájili aktivaci Pozvání Hvězdných semínek. Vystoupíme a předáme vám svou energii.

Zdroj: https://tinyurl.com/cu7se6bx

Zpět