2421 OWS a Shoshanna James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-04-14

Ukazujete cestu, jak jste slyšeli, a většinou jste i bořiči systému. Právě tím, že se odmítáte podřídit těmto nařízením, mandátům přicházejícím od vaší vlády, šíříte Světlo a otevíráte oči a uši stále více lidem, aby viděli a slyšeli, právě tím, že se nepodřizujete. Je důležité, abyste v tom pokračovali, protože nemůžete být součástí systému a zároveň ho porušovat. To se nestane. Musíte se stále více ocitat mimo systém. Nyní to neznamená opustit systém. Znamená to posunout se mimo něj. Být si vědom systému, jaký je, ale nestát se jeho součástí. Nedovolit připoutanost k němu. A to dělá stále více z vás. Nemluvíme jen k této skupině, která tato slova slyší nyní, ale ke všem, kteří tato slova uslyší a přečtou později. To je důležité, protože jste v tom všichni společně, abyste uskutečnili velkou Změnu, která je zde za rohem.

Q: Před několika lety jsem byl na obřadu v Mexiku a skočil jsem do cenotu, který byl opravdu, ale opravdu temný. Když jsem se spustil dolů a vrátil se zpět na vodní hladinu, začal jsem mít velmi silnou představu slunce, které bylo úplně temné. Viděl jsem dvě slunce: jedno opravdu, opravdu černé vpředu a jedno opravdu jasné za tím tmavým sluncem. Ten obraz jsem si uchoval, ale nikdy jsem o něm dál nepřemýšlel. V poslední době, když praktikuji pozorování Slunce, začínám vidět to za jasným sluncem. Vpředu vidím jasné slunce, ale zároveň vnímám, že za jasným sluncem, které vidím každý den, je malinký kousek temného slunce, kterým jsem byl. Můžete mi to pomoci pochopit?

OWS: Prožíváte slunce páté dimenze, které v některých případech vypadá, jako byste se na něj dívali za vaším fyzickým sluncem třetí dimenze. Měl jste vizi, že vidíte toto druhé slunce, které je zdánlivě za ním. Ve skutečnosti není za ním, je vedle něj ve vyšší dimenzionální frekvenci.
Stále více z vás začne toto slunce páté dimenze zažívat, jak budete nadále stoupat ve vibracích a budete mít stále více očí prostřednictvím vašeho centra třetího oka.

Q: Když jsem skočil do toho cenotu a viděl jsem vpředu černé slunce, černé slunce bylo ve slunci. A vzadu jsem viděl jasné slunce. Teď vidím jasné slunce vpředu, ale stále vidím malou, nepatrnou část černého slunce. Můžete mi vysvětlit to odlišné umístění. Předtím to bylo vpředu černé slunce a teď je to jasné slunce. Ale stále vidím černé slunce.

OWS: Když říkáte ʺčerné slunceʺ, tak to někteří nazývají, když to zažívají, protože je to neznámé. Černá, tmavá je zde také často neznámá, když se vyjadřujete nebo když máte vidění v tomto smyslu. Takže prožíváte neznámou verzi, řekneme slunce. Někteří by to viděli jako bílé slunce, jako to vaše, které vypovídá o vašem volání. Není třeba se zabývat tím, zda je tmavé, nebo světlé, nebo cokoli jiného. Jen vězte, že je to slunce páté dimenze, které se projevuje tím, jak se zde na planetě stále zvyšují vibrační frekvence. A opět, stále více z vás to začne zažívat.

Q: Při velké práci na pokračování čištění, nazval bych to traumaty z minulých životů, alespoň pro mě, se vždy zdá, že Atlantida a doba Atlantidy je hluboce potlačena. Vždycky jsem věděl, tak nějak osobně, alespoň pro mě, že se mi v té době stalo něco dost traumatizujícího duši. Na Lemurii si vzpomínám bez problémů. Ale zdá se, že jsem přes to přehodil závoj. A nyní nastal čas začít odkrývat a tak trochu se šťourat zpět v Atlantidě a vypořádat se s tímto traumatem, ať už jde o fragment duše, který potřebuji získat zpět, nebo o jiné věci tohoto druhu. Doufal jsem, že mi to můžete osvětlit nebo vnést trochu světla. Nedávno jsem četl v jedné knize, která se mnou opravdu rezonovala, že součástí toho traumatu mohlo být jakési extrémní nebo náhlé odloučení od dvojplamene. A pak samozřejmě další trauma, že Atlantida zanikla velmi rychle, protože jsme použili energii k něčemu, k čemu jsme ji použít neměli. Můžete mi osvětlit, možná ne osobně, ale spíše pro skupinu, co je to hluboké trauma? Byl to konec civilizace, ke kterému došlo tak rychle, nebo to bylo spíše odloučení od našeho dvojplamene?

OWS: Spíše pro skupinu než pro vás jako jednotlivce, protože my s vámi tuto zkušenost nemůžeme sdílet, musíte k tomu dospět sami. Ale můžeme vám říci, že mnozí z vás měli své zkušenosti jak v Lemurii, tak v Atlantidě a měli jste mnoho různých vyjádření, která se tam pohybovala. A ano, prošli jste zde pádem Atlantidy, stejně jako předtím pádem Lemurie. Takže jste je měli hluboko ve své duši. Myšlenka, že začínáte být vedeni k tomu, abyste to prožili, abyste si to připomněli, říká, že je čas, abyste to udělali. Takže se tomu nevyhýbejte, protože v tomto okamžiku to zvládnete. Předtím možná ne tolik. Ale jste připraveni na to, abyste byli schopni přijmout to, čím jste tam prošli a jak jste se vyjádřili v tom pádu Atlantidy zde. To je pro vás nápověda.

Q: Podobně jako při čištění karmy chci vyčistit všechna traumata, bloky, programy a konkrétně získat zpět všechny zablokované fragmenty duše, protože je čas, pokud jde o léčení mé duše, léčení všech projevů, které jsem kdy měl na pozemské úrovni, což je hodně. Ale tohle se blíží, protože tohle je, myslím, napůl traumatické, protože neexistuje důvod, proč bych to tak hluboce potlačoval. Ale jak naznačil OWS, cítím, že je čas se tím zabývat. Je to vlastně součást procesu očišťování.

Shoshanna: Milý bratře, k uzdravení dochází skrze přijetí a neodsuzování a skrze pochopení, že vše, co se ve vývoji bytosti, duše, odehrálo, bylo záměrné. Trauma je přidaná hodnota, kterou vám dává programování vědomí třetí dimenze. Žádné trauma neexistuje. Neexistuje žádné skutečné. Existuje trauma způsobené emocemi, které jsou vyjádřeny prostřednictvím bytosti ve třetí dimenzi, že tato bytost, která tyto emoce vyjadřuje, věří, že jsou skutečné. Nejsou. Když řeknete, že si přejete očistit nějakou zkušenost nebo nějakou emoci či trauma, prostě to tak svými slovy učiníte. Můžete se odpoutat nebo odpoutat tím, že nedovolíte existenci emocí, o nichž si myslíte, že zde převládají. To je obtížné.
Nesmíte připustit, aby tyto převládající emoce nebo strach z traumatu, strach z pohledu na něco nebo strach z toho, že se něco hluboce pokazilo. I když tyto věci mohou být pravdivé, byly evolucí, která byla nutná k tomu, aby se vaše duše posunula ve vědomí kupředu. Tak to funguje. Takže ještě jednou musíme říci, že představa traumatu je trojrozměrná představa. Není to myšlenka páté dimenze ani realita vyšších dimenzí. Jedná se pouze o zkušenosti. Vaše duše může být roztříštěná, protože to říkáte vy. Věříte, že je. My vás shledáváme neporušenými. Nacházíme vás zcela neporušené. Nacházíme vaši duši celistvou a úplnou a připravenou jít vpřed. A pohyb vpřed vyžaduje, aby bytost, kterou jste, dovolila a přijala všechny zkušenosti jako nezbytné a nijak je neodsuzovala.
K roztříštěnosti dochází skrze posuzování a strach, nikoli skrze pochopení vaší božské reality, vašeho božského božského já.
Jsi úplný, drahý bratře. Nyní využijte tuto sílu k tomu, aby ses posunul vpřed. Namaste.
(pozn. vám se to říká...)

OWS: Dodal bych: pamatujte: odpusťte, zapomeňte a jděte dál. To je to, co musíte udělat. (pozn. prožili jsme to, abychom nezapomněli, další kolo nechci)

Q: Součástí otázky bylo zjistit, zda mám fragmenty duše nebo věci, které je třeba vrátit zpět do duše, aby byly dokončeny.

Shoshanna: Fragmentace vzniká z odsouzení. Fragmentace, neboli ztráta části sebe sama, vzniká skrze posuzování sebe sama, skrze strach ze sebe sama. Jakmile se toho vzdáte a tyto emoce nebudou ve vašem životě převládat, vaše duše bude celá. Vaše duše je však úplná. Je to myšlenka souzení, která vaši duši fragmentuje. I když to není skutečná realita, je to vnímaná realita. (pozn. to jako si odpustit, a jsem kompletní? Hmmmmmm)

Q: Zdá se, že moje otázka byla do jisté míry zodpovězena prostřednictvím toho, co Shoshanna sdělila k otázce předchozího hosta. Uvědomil jsem si ʺarchetypyʺ. To může platit i pro ostatní, kteří si uvědomují svůj archetyp, osobnost nebo chování. Kromě věcí, na kterých jsem již pracovala, pokud jde o posun za archetyp chaosu, jsem otevřená přijímání jakýchkoli dalších informací, které mohou mě i ostatní podpořit v dalším posunu ke zvládnutí svého archetypu. Prosím tedy o vedení.
Shoshanna: Nemůžeme řídit archetyp. Takto se člověk nepohybuje vpřed. Řízení archetypu znamená říkat, že s tímto archetypem je něco špatně: ʺMusím ho řídit, musím řídit jeho chování, musím řídit jeho myšlení, musím ho řídit.ʺ To je to, co říkáme. To je koncept třetí dimenze, který používají korporace: ʺKdyž se zaměstnanec vymkne z kloubů, budeme tohoto zaměstnance říditʺ. Není to pozitivní.
Nesmíme se tedy pokoušet řídit archetyp. Musíte se pokusit být archetypem bez posuzování. Bez toho, abyste ho soudili. Jakmile archetyp může svobodně být, uspořádá se do dokonalejšího archetypu. Namaste.

Q: Poslední měsíc nebo dva se probouzím, ne každou noc, a v hlavě mi zní píseň, kterou si zpívám: Auld Lang Syne. A nemůžu dýchat. V tu chvíli se nemůžu skoro nadechnout. Text zmiňuje, že by se měli zapomenout staří známí. Nevím a nechápu, proč se to pořád opakuje, a já si to zpívám, ale brečím a nemůžu skoro dýchat. Mohl byste mi třeba pomoct?

OWS: Můžeme vám říct, že jsou tu dvě věci.
Jedna je, že ʺAuld Lang Syneʺ, jak to říkáte, samozřejmě v jiném jazyce, ale s podobným významem, se používala v té době Lemurie, když Lemurie upadala. Je to součástí tohoto zde.
A druhým výrazem je to, jak se člověk cítí ve vašem silvestrovském čase, když se připravujete, když se loučíte s minulým rokem a přivoláváte nový rok, a jak se budete cítit a cítit se spolu, jedno s druhým a šťastní a radostní a to všechno. Aby obojí probíhalo.
Shoshanna: Co si myslíte, že to znamená?

Q: Když mluvil OWS, pochopil jsem to. Byl jsem zpátky v Lemurii, když jsem šel dolů. Když se ten kontinent ničil, byl jsem ve vodě a šel jsem ke dnu s ním a ve skupině jsme zpívali tu píseň, která podle mě také pochází odtamtud, a proto s ní ráno nemůžu dýchat, protože se topím. Tak se cítím.

Shoshanna: Je to vzpomínka?

Q: Ano! Ta vzpomínka se mi vrátila, když ke mně mluvil OWS. Brečím, protože to stále cítím, jak zpívám tu píseň, že umíráme, že se utopíme.

Shoshanna: Musíte si dovolit proces procházení vzpomínkou a procházení pocitem, a pak to musíte nechat jít. Pokud budete vzpomínku nadále vidět, cítit, je to k ničemu. Není to pro váš prospěch. Musíte totiž vzpomínku připustit, nechat ji projít skrze sebe a pak se rozhodnout nechat ji odejít. Je po všem. Teď už nejste tím, kým jste byli. Namaste.

Q: To chápu, ale pořád se mi to zdá. Zdá se, že si s tím nemůžu pomoct. A proto se na to dnes ptám, protože si přeji, aby to přestalo. Jako vím, že mám moc říct si, abych o tom už nesnil, a ono se to nestane, to mi teď říkáš. Takže dobře, udělám to.

Q: Pozdravuji toho, kdo slouží. Měl jsem sen a v něm se mi zdálo něco velmi živého. Při meditacích si vždycky představuji, jak opouštím tělo, a vizualizuji si to atd. atd. Ale v tomto snu jsem byl unášen velmi pěkným prostředím a v tomto snu jsem skutečně cítil, jak opouštím tělo a vznáším se v jakémsi těle. A narazil jsem na zrcadlo. Když jsem se podíval do zrcadla, nic tam nebylo, snad jen skvrnky světla. Přemýšlel jsem, co to bylo za velmi živý pocit, který jsem zažil, když jsem během meditace ve snu opouštěl své tělo. A jestli takhle vypadáme na druhé straně? Jsme jen beztvará energie?

OWS: Zde bychom vám rádi položili otázku. Co jste cítil, když jste se probudil z tohoto snu? Co vám vyjadřoval?

Q: Byl jsem otřesen, protože jsem cítil, že to byl skutečný zážitek, že jsem poprvé skutečně opustil své tělo. Ale stalo se to ve snu. Cítil jsem se velmi dobře a byl jsem schopen vidět a vnímat věci. Ale trochu mě mátlo, proč nemám žádnou podobu. Mohu si jen představovat, že možná takoví skutečně jsme, když nejsme ve 3D nebo když ještě nutně nejsme ve 3D; jsme bez formy nebo můžeme mít jakoukoli formu, nebo... Nevím.

OWS: Zjistili jsme, že ve vaší bdělé zkušenosti, kdykoli provádíte meditaci nebo řízenou meditaci a opouštíte tělo, je ve vás otázka, ʺzda to opravdu děláte, zda opravdu opouštíte své těloʺ. Není to tak správně?

Q: To je velmi přesné, ano. Já si to představuji. Ale nebylo to něco, co bych mohl cítit, jako jsem to cítil ve snu.

OWS: Díky tomu, že jsi to prožíval ve svém snovém stavu, bylo to pro tebe skutečnější. To, co prožíváte ve svém snovém stavu, a to, co prožíváte ve svém meditačním nebo řízeném meditačním stavu, když opouštíte své tělo, je jedno a totéž. Když máte pocit, že si to představujete, představujete si to. Vytváříte to, a tak tím i jste. Jen v tom snovém stavu do toho není vaše vědomé vědomí já tolik zapojeno, takže se vám to proto může jevit a připadat skutečnější. Dobře?
Shoshanna: Milý bratře, to, co uvedl OWS, platí pro všechny lidi, kteří nedokážou tak snadno uvolnit svou analytickou mysl třetí dimenze, a těch je mnoho. V procesu meditace, kdy se pouštíte ze svého těla, se analytická mysl třetí dimenze drží, protože si myslí, že to má dělat. V procesu snění, jak uvedl OWS, je vědomá analytická mysl třetí dimenze náhodná a nemůže zasahovat do toho, co můžete dělat. Proto jste prožili skutečný neboli pravdivý zážitek.
Když nyní procházíte kolem zrcadla a nic nevidíte, je to proto, že tělo je iluze. Tělo je iluzorní. Je to iluze. Je to prostředek. Není tím, kým jsme. Trik v tom, že vaše schopnost dát si podobu je právě taková. Můžete mít znovu sen a dát si podobu. To, co si ve zkušenosti třetí dimenze neuvědomujete, je, že jste si dali tělo, které máme. Vy jste si ho navrhli. Rozhodli jste se, jaké bude. Rozhodli jste, jak bude prožívat život. Rozhodli jste, jak bude doplňovat záznamy duše a jaké je naše poslání. Je to váš dopravní prostředek zde na této planetě. Stejné je to kdekoli jinde.
Jako architekt své zkušenosti můžete v tomto zrcadle navrhnout, cokoli si přejete. Může to být cokoli, co si přejete. A protože vědomí každé bytosti je povznesené, design, který jí můžete dát, je bytostí světla, a to je také pravda. Doufáme, že to není matoucí..

Shoshanna: Předáme poselství, které předává OWS. Buď tím, kým jsi. Buďte tím, čím máte být, a pak tím buďte.
OWS: Velmi dobře. Chtěl bych dodat, abyste začali brát své poslání zde stále více vážně.

Uprostřed všeho toho chaosu a všeho, co se děje, zjistěte, že se stále více posouváte vpřed se svým posláním sdílet Světlo, šířit Světlo, sdílet pravdu, šířit pravdu všude, kde můžete. počínaje tímto poselstvím, které zde bylo předáno energií Vzestupu. Dovolte mu, aby se šířilo všude, kde může. Je to důležité. Zjistíte to, jak se budeme dál postupovat..

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/14/one-who-serves-and-shoshanna-4/

Zpět