2416 Jak je svět řízen Peter B. Meyer

[ Ezoterika ] 2022-04-05

Vatikán je jediným vlastníkem všech národních států na světě.
Stejně jako se nezpochybňuje šílený sen, mnoho lidí nezpochybňuje svůj šílený život. Důsledky masové náměsíčnosti jsou zřejmé, s miliardami spících lidí mají bdělí vládci Deep State výhodu. Spící lidi lze snadno ovládat. Jejich vědomé duše jsou v mentálním vězení, kde je jim přidělován čas, práce a energie. Tito lidé mají jen malou nebo žádnou svobodnou vůli. ʺMohu vás ujistit, že jsme nyní jen několik metrů od našeho cíle. Jakmile se kruh uzavře, budou všechny státy Evropy sevřeny jako v bankovním šroubu.ʺ Dr. Richard Day Lidé se chovají jako ovce a nikdy se z tohoto šílenství nevymaní. Probuďte se a zůstaňte oběma nohama na zemi, abyste bojovali za svou svobodu a svobodný svět bez diktatury. Neexistuje jediný spasitel tohoto světa. Spasitelů je mnoho, pokud se alespoň lidstvo hromadně probudí a povstane.

Více pozitivní než negativní energie
Když se podíváte na dnešní svět, je lákavé si myslet, že se globální mafie rozpadá. Nyní jsme dospěli k tomu, že jsme v procesu přechodu. Lidstvo přechází na vyšší úroveň vědomí. Na naší planetě je nyní více pozitivní než negativní energie. Po staletí člověk fungoval na základě starého, negativního vědomí války, násilí a krutosti, s potřebou moci a peněz. To se nyní mění. Změna se může zdát pomalá, ale lidstvo se posouvá směrem k míru, spolupráci, respektu, lásce a náklonnosti. Příliš mnoho lidí stále každý večer sleduje televizní zprávy a nechává se indoktrinovat lžemi tvůrců médií, kterým poskytují zavádějící obrazy. Tito diváci nevědomky přijímají realitu mainstreamových médií založenou na lžích, které mají vyvolat hněv, strach a úzkost. Mějte oči a mysl otevřené a uvědomte si, že svět je manipulován zkorumpovanými politiky a vůdci, kteří jsou zase manipulováni a ovládáni pány ze zločinecké kabaly Deep State. Mezi ně patří i tolik ʺobdivovanáʺ královská rodina v každé zemi s monarchií. Pamatujte, jazyk probuzeného vědomí se zdá být jazykem, kterému masy spící v kolektivní hypnóze nerozumí. Neexistují již žádná témata ani argumenty, které by mohly společně působit na to, aby někoho probudily. Tento jazyk je zajímavý pouze pro ty, kteří jsou probuzeni. Mnozí si mohou myslet, že jsou docela dobře informováni o všech klíčových hráčích ʺkonspirační hryʺ, týkající se různých prvků ve společnosti, které ovládají náš svět ze zákulisí. Přesto bude mnoho čtenářů ohromeno, až se brzy dozví pravdu.

Jezuité jsou skutečnými mocnáři
Jako hlava jezuitského řádu v Argentině v 70. letech minulého století papež František mlčel, když byli jezuitští kněží zatýkáni a mučeni zločinci pracujícími pro tehdejší diktaturu podporovanou Spojenými státy. Byl ovšem mužem víry - pravděpodobně příliš velké víry. Jezuité a římskokatolická církev změnili dějiny a zbytek zatajili tím, že si vymysleli pohádky o skutečné historii Země. Jednou z takových lží byla lež o Máří Magdaléně, která byla ve skutečnosti Ježíšovou manželkou a která mu porodila dva syny jménem Ježíš II Justus a Josef a dceru jménem Tamara. Tyto poznatky byly římskokatolickou církví potlačeny. Církev zahájila svůj modus operandi vraždami vědců v roce 1600, aby změnila běh skutečných dějin a posloužila tak svým záměrům. Anglická královna, všechny evropské královské rody, papež, londýnský starosta, banky, úřadující vlády a řada dalších účastníků, jako jsou mimo jiné CIA, Mossad, MI6, jsou kolektivně zodpovědní za dnešní teroristické a kriminální činy. Tuto zločinnou nespravedlnost je třeba ukázat celému světu. To znamená nasazení každého bdělého člověka, jinak se nic nezmění k lepšímu. Kabalistická mafie jsou tvrdí luciferiánští globalisté a jdou čelně proti lidem.

Achillova pata kabaly
Kabala má však také Achillovu patu, nachází se na dně pyramidové struktury. Tam žije 99 % obyvatelstva a díky velkému počtu, který tato skupina představuje, mají společně obrovskou moc. Kabala přijímá zoufalá opatření, aby ovládla masy a zabránila jim v probuzení. Fragmentací a rozdělením skupiny 99 % se hraje politika ʺRozděl a panujʺ. Této fragmentace obyvatelstva se dosahuje vytvářením fiktivních skupin s tím, že se tyto skupiny navzájem považují za protivníky, a proto se cítí ohroženy. Covid-19 je další vytvořený strach z úmrtí na neexistující virus, který pracuje ve prospěch Deep State, aby mohl snadněji zlikvidovat 99 % populace prostřednictvím bezplatných jedovatých injekčních stříkaček, na které stojí spáči fronty. Technologický cíl je jiný, než je prezentováno, každý, kdo obdržel bezplatnou injekci, je označen za dobytek. Bez ohledu na to, zda očkování provedla společnost Pfizer, Astra Zeneca, Janssen nebo Moderna, se každé očkované tělo zobrazí jako bod v online síti, která je viditelná prostřednictvím technologie Bluetooth. Injekce s mikrotechnologií a grafitem je základem této diktatury. Pokud vám to připadá šokující, počkejte, až zažijete dalekosáhlé důsledky toho, že budete po zbytek života označeni jako dobytek. Rozhodně se nejedná o podvod. Každý člověk, kterému byla tato mikrotechnologie a grafen - grafit - aplikována, byl zviditelněn a ověřen. Tato mikrotechnologie byla použita ve všech analyzovaných značkových vakcínách ze všech částí světa. Nyní se ukazuje, že tato neuromodulace je konečným cílem této globální vakcinační operace, na kterou je napojena vysoce pokročilá vojenská technologie pro úplnou kontrolu populace na planetě Zemi. Bohužel nejméně 80 % lidí stále věří, že se jedná o vakcínu, která chrání lidstvo před neexistujícím virem. Od každého člověka jsou tak shromažďovány specifické biomedicínské údaje, jejichž důsledky přesahují hranice toho, co si lze dnes představit.

MSM toto zvěrstvo proti lidstvu tají. Navíc prostřednictvím teroru zkorumpovaných politiků a zdravotníků ovládají zbytek světa. Všichni neprobuzení lidé jsou vyděšeni a poslušně je následují, přičemž cílem je totální tyranská moc a kontrola nad kdysi svobodným Světem. Falešný Covid-19 neboli Corona změnil svět, ačkoli to vše není nic jiného než Sci-fi. Jde o manipulaci ze strany Deep State, který využívá Coronu jako záminku ke změně našeho světa v předposlední fázi před konečným zavedením Nového světového řádu. Nyní zjistili, že zdravotní statistiky mají pro jejich despotismus a podvod větší sílu než všechny ekonomické ukazatele a statistiky dohromady. Jedná se o obvyklé schéma kontrolního mechanismu Problém - Reakce - Řešení. Očekávají, že obyvatelstvo pak automaticky požádá svou vládu o ochranu. Výsledkem je, že tito tyrani získají větší slovo prostřednictvím vlády, která byla těmito vládci podplacena. Děje se tak na úkor osobní svobody každého člověka, za účelem totálního útlaku. Špehují veřejnost všemi dostupnými technologiemi, aby získali větší potřebnou kontrolu a vliv a řídili vnímání lidí. Za tímto účelem je důležité, aby obyvatelstvo bylo co nejchudší, aby se odvedla jeho pozornost, která je plně zaměstnána prací, starostmi o peníze a bojem o přežití. Plody práce lidí nesmí skončit v jejich rukou, což by vedlo k finanční, fyzické a duchovní nezávislosti. Pokud totiž tato svoboda nebude omezena, bude podkopána fiktivní potřeba a legitimita kontroly a ʺzvolenéʺ vládní politiky. Obyvatelstvo musí neustále pracovat mnohem tvrději, než je ve skutečnosti třeba. Samozřejmě se vyrábí mnohem více, než je potřeba. Tato dodatečná produkce je rychle zničena válkami a vyššími daněmi. Lidé, probuďte se, tato Covidova tyranie byla vytvořena záměrně. Hromadně protestujte, abyste dali najevo, že s touto politikou nesouhlasíte. My, lidé, jsme ve vedení a u moci. Tato zkorumpovaná individua jsou v našich službách již příliš dlouho.

Duchovní potentáti
Satanský luciferiánský jezuitský řád je neodmyslitelně spjat s válkou a genocidou a byl formálně odstraněn z mnoha zemí, včetně Francie a Anglie, ale je stále široce přítomen ve Španělsku a Itálii. Badatelé tvrdí, že jezuité jsou skutečnými duchovními potentáty Nového světového řádu. Jejich volbou na prezidenta USA je Paul Ryan, a proto papež v říjnu 2015 požadoval, aby byl Ryan jmenován předsedou parlamentu, protože Vatikán vlastní Spojené státy americké INC. Všechny národní společnosti byly vytvořeny římskou kurií, není problém tuto vědu vystopovat až k papeži. Stejně tak, prakticky všechny vlády a veřejné instituce, ve světě korporace jsou v konečném důsledku propojeny a jsou pod kontrolou Svatého stolce v Římě. Papež František je jezuita a byl vybrán Rothschildovou kabalou - papež je v podstatě majitelem a řídí celosvětové ʺvládyʺ a dílčí podniky, je generálním ředitelem zodpovědným za současnou prašivou Augiášovu stáj. Anglická královna, všechny ostatní královské rody, papež, londýnský starosta, banky, zasedající vlády a řada přidružených účastníků, jako jsou, CIA, Mossad, MI6 a další, jsou kolektivně zodpovědní za dnešní teroristické činy a zločiny.

Většina daňových příjmů není vybírána v zájmu občanů a jejich země, jak se nám tvrdí, ale je používána na splácení úroků z úvěrů poskytovaných centrálními bankami. Tyto peníze putují přímo do trezorů Vatikánské banky, kde se za ně nakupuje zlato a stříbro za stlačené ceny. Veškeré zlato ukradené kabalou bylo přemístěno na planetu Venuši, kde bylo uskladněno. Bílé klobouky nyní přijímají opatření, aby ukradené zlato přivezly zpět na Zemi a zavedly zlatý standard. To vše dohromady musí být skutečným ʺprobuzením do peklaʺ! Neboť tito kabalisté jsou Peklo, vedené luciferiánským Bohem a Satanem z planety Saturn. Nyní jsou tito zločinci na cestě k vám, aby vás pomocí podvodu vyhnali z vašeho domova, podvedli vás, vyhnali z vaší země, a dokonce vám vzali vaše děti. Tito zločinci jsou tak tlustí a vymaštění, že jsou připraveni nás lidi z 90 % zabít a zavést na vašem území nacistické Německo.Fyzický mozek má úroveň vědomí asi miliontinu naší monády. A v případě některých lidí i mnohem méně!
Sergej Kozlovski https://absolutera.ru/article12800

Zdroj: https://finalwakeupcall.info/en/2022/04/05/how-the-world-is-controlled/

Zpět