2402 GEOPOLITICKÁ ANALÝZA Cosmic Agency

[ UFO ] 2022-04-06

Swaruu X (Athena)
S každým dalším dnem je méně a méně pravděpodobné, že NATO vstoupí do konfliktu přímo proti Rusku. Cítím, že, že se nejedná o scénář, který se snaží Cabal vytvořit s rusko-ukrajinským konfliktem.
Samozřejmě to nevylučuji a možná je ještě příliš brzy očekávat, že nedojde k falešné vlajce ve stylu vietnamského Tonkinského zálivu. Nicméně jak dny plynou a jak sleduji zprávy a vše, co vydávají ʺmainstreamová médiaʺ MSM, vidím, že za válkou postupně vidíme jiné záměry nebo cíle, které nezahrnují přímý konflikt proti NATO jako cíl.

Obě strany, jak Rusko, tak Západ, vydávají své zmanipulované a falešné zprávy s cílem prosadit svůj vlastní narativ se záměrem manipulovat vnímání mas. Ruská verze nemluví globálně, protože RT, jejich hlavní zdroj MSM ʺmédiíʺ je na západě silně cenzurován. Celá ruská verze války je izolovaná a lokalizovaná v samotném Rusku a jeho okolí, nikoliv západní. Západní narativ, který vysílají BBC, CNN, ABC, FOX atd., má silný globální vliv. O čínských médiích se nezmiňuji, protože CIC (Centrum pro informace a kontrolu) v podstatě neposkytují obyvatelstvu ani jednu z těchto dvou verzí a jejich vyprávění se soustředí pouze na vylepšování obrazu čínských politiků.

Při analýze údajů ze Západu i z ruského bloku můžeme vyvodit několik závěrů:
1. z pohledu obou stran Rusko neuplatňuje na Ukrajině svou plnou vojenskou sílu, jak by mohlo, vzhledem k tomu, že disponuje technikou i prostředky, které by ukrajinskou domobranu prakticky ʺrozdrtilyʺ během několika dní. To se však neděje. V Rusku převládal narativ o pokroku ve válce ve prospěch Ruska až do doby před několika dny, kdy se přestala prosazovat myšlenka či koncept, že vítězí, a místo toho se přešlo k pouhému konstatování pokroku ve válce bez větších podrobností ve jménu národní bezpečnosti, jako záminka pro neposkytnutí více informací.

2. západní narativ prosazuje koncept ruské neschopnosti, že jejich vybavení je archaické a neschopné dosáhnout toho, co Rusové dříve tvrdili, že jsou schopni. Prosazují myšlenku, že ruská armáda je nekompetentní, nedostatečně vycvičená, málo početná, a navíc přímo nesouhlasí a protestuje proti tomu, co jí nařizuje její vrchní velení. Prosazují narativ, že ʺani sama armáda nesouhlasíʺ s válkou s Ukrajinou.

3. neustále také sledujeme videa, údajně skutečná, kde Ukrajinci ničí ruská obrněná vozidla, transportní vrtulníky a letadla, a to ve velkém měřítku, vždy se stejným narativem, že ukrajinská armáda získává půdu pod nohama a dobývá zpět vesnice, které byly dříve v ruských rukou, a v poslední době také západní MSM tlačí zprávy, že ukrajinská armáda a letectvo již útočí na cíle uvnitř Ruska jako formu ʺodvetyʺ za stejnou invazi.

Uznávám, že spekulujeme, ale je to spekulace založená na znalostech a pečlivě zpracovaných údajích.
Nyní vidím, že účelem války není pouze mobilizovat válečnou mašinérii, která je Západu nakloněna, ale také posílit a vycvičit jeho vojska a otestovat jeho nové zbraňové systémy. To zůstává pouze jako výhodné krytí.

To, co vidím nebo k čemu docházím, je, že cabal, která ovládá obě strany, chce, aby Rusko vstoupilo do konfliktu, v němž by bylo poraženo rukou poměrně neškodného nebo skromného nepřítele ve srovnání se Západem nebo USA. To má oslabit dojem světové populace, že Rusko je vojensky silné. Západ by tak byl opět vnímán jako mocná část planety, dominantní spojenec velmocí (NATO).
Může existovat mnoho důvodů, proč by to mohlo být v jejich zájmu. Jeden z nich je ekonomický. V posledních letech byla Rothschildova a Rockefellerova ekonomika, ʺpetrodolarováʺ nebo ʺFIATʺ ekonomika, oslabena vznikem smluv o hospodářské spolupráci Ruska a Číny se skupinou BRICS.
Touto válkou oslabují obraz Ruska v očích veřejnosti a prostřednictvím restrikcí a dalších procesů ekonomické deakreditace stahují zahraniční investice a odklánějí je na Západ a do Číny, čímž znovu aktivují západní petrodolarovou ekonomiku FIAT a oslabí BRICS, možná jej dokonce rozpustí.

Stručně řečeno, touto válkou oslabují Rusko vojensky, ekonomicky i z hlediska vnímání světovou veřejností. Vrací více moci západním frakcím cabal. Všimněte si, že ačkoli jsou obě strany stoprocentně kontrolovány, dochází k hádkám a střetům zájmů a moci ve středních až mělkých vrstvách ovládající cabal.

Proto mohu s jistotou předpovědět, že v nejbližších dnech až týdnech bude oznámena ruská porážka na Ukrajině. Tímto končím svou dnešní geopolitickou analýzu.

Doplňující komentář: To, zda Rusko vyhraje nebo prohraje, se neřídí a nikdy neřídilo jeho schopnostmi vést válku, ale zájmy těch, kteří si to přejí tak či onak a kteří předem rozhodli, kdo má válku vyhrát, aby prosadili své záměry. Jako prakticky ve všech válkách určitého významu je vše falešné a vše je řízeno. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou není nic jiného než promyšlené divadlo k prosazení geoinženýrských plánů.

Poznámka na závěr: Stejně jako v případě dvojčat z 11. září 2001, kdy šlo o zcela falešnou a zinscenovanou událost, i zde trpělo a zemřelo nespočet lidí. To, že je událost a divadlo falešné, uměle řízené, neznamená, že neexistují oběti, postižení a mrtví ve velkém počtu. Lidské utrpení je skutečné, je součástí toho, co vždy chtěli. Ne že by utrpení neexistovalo, ale falešný je důvod, proč, jak, kde a z jakého důvodu se toto utrpení děje.

Robert: Takže Rusko nemůže nic dělat? Stáhnou se po tolika obětech, nebo těmto proruským ʺprovinciímʺ poskytnou nezávislost? Stále to odvádí pozornost od hlavního problému?

Swaruu X (Athéna): Nemohu podrobněji předvídat, co se stane s provinciemi, ale půjde o to vytvořit přesnou verzi v rámci západního příběhu. Uvedla jsem poučený názor, nikoli nostradamovskou předpověď. Poučený názor se může měnit ze dne na den.

Může se stát, že válka bude trvat déle a stane se opotřebovávací, podobně jako v Čečensku, což je také logické, protože by to ještě více oslabilo ruskou armádu a celkově obraz Ruska ve světě. Nebo se již dnes může jednat o válku pod falešnou vlajkou, kterou NATO zahájí proti Rusku. Ale to už nepovažuji za příliš pravděpodobné, protože Západ v MSM tlačí na poskytnutí podpory Ukrajině v podobě zbraňových systémů, včetně protiletadlových, a chlubí se na celé BBC, že poprvé v historii britský protiletadlový tým sestřelil ruské letadlo. Taková akce pomoci Ukrajině by Rusku stačila k tomu, aby ji vzalo jako přímou agresi proti němu a zaútočilo na pozice NATO, které tuto pomoc dodává. Pokud by ovšem šlo o skutečnou válku. Ale protože se tak neděje, mohu z toho vyvodit, že jim jde o diskreditaci Ruska kromě jiných vedlejších výsledků, které se jim hodí pro jejich agendu. Pokud to nezačne eskalovat, je to znamení, že to není záměrem Kabaly. Výrobu této války nemají v plánu. Ukazuje to spíše na to, co jsem dnes řekla. Robert: A co tím získá Čína? Swaruu X (Athena): Co to znamená pro Čínu? Tiše se staví do pozice vedoucí světové mocnosti, přesně jak Kabala chce.
Stále je to rozptýlení od Covidu, stejně jako všechny ostatní senzacechtivé zprávy, které se dějí celosvětově a ve všech velikostech, od skandálů celebrit přes války až po ekonomické problémy a tak dále, a to vše s cílem zaměstnat lidskou populaci a zároveň jí nepozorovaně odebrat práva a snížit její počet.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/analisis-geopolitico-athena-swaruu

Zpět