2381 Ješua: Strach posiluje vaše ego John Smallman

[ Ezoterika ] 2022-04-06

Život je o Lásce a o ničem jiném! Je nekonečně rozsáhlá, obklopuje všechen vnímající život, celé stvoření, a tím uspokojuje všechny potřeby a touhy, a samozřejmě vše, co existuje, je živé. Každý z nekonečného množství Božích výtvorů je živý, je vnímavý, ačkoli se lidstvo rozhodlo věřit, že většina zdánlivě neživé hmoty či základních prvků, které tvoří svět formy - vlastně celý vesmír -, je bez života, vědomí či jakéhokoli vnímání.

Váš hlavní vědecký proud stále věří a nadále šíří zprávu, že život prostě vznikl náhodou, bez důvodu a bez účelu, přestože statistická šance, že se tak stane, je za hranicí možností. Hmota a forma nejsou v žádném případě tak jednoduché a základní, jak se jeví při pohledu velmi omezenou optikou vnímání, kterou vám poskytují vaše lidské formy. To, co se vám jeví jako mrtvá hmota, mrtvé není a moderní fyzika zcela jasně ukázala, že vše je v neustálém pohybu, ale na otázku, proč tomu tak je, odpověď nemá. Pravdou je, že vše, co existuje, je věčně spojeno s nekonečným polem energie - LÁSKOU - a je s ní v jednotě! A proto stále mluvím o Lásce!

Až budete žít svůj každodenní život, uvědomte si, jak často hledáte, doufáte ve schválení . . o Lásku. Většinou to neděláte vědomě, ale když dokončíte nějaký úkol, duševní nebo fyzický, velmi často je v pozadí naděje, že si vás někdo všimne a ocení, čeho jste dosáhli. Ve Skutečnosti, v Jednotě s vaší existencí a plně si vědomi své existence neustále v Přítomnosti Matky/Otce/Boha, vždy víte, že jste nekonečně milováni a oceňováni svým Zdrojem, a vy samozřejmě nekonečně milujete a oceňujete sami sebe. To je váš přirozený a neměnný stav. Jako lidi ve formě vás bolest z toho, že to neprožíváte nebo nevíte, ohromuje, a proto o to stále usilujete, i když si to většinou nepřipouštíte. Koneckonců věříte, že jste nezávislé bytosti, a tak se snažíte ostatním předkládat obraz sebe sama, který to dokazuje.

Připomínám vám, že jste Láska, v současnosti vtělená do značně omezené lidské podoby, a že musíte být za všech okolností otevřeni Lásce - Zranitelní! Láska je energie, která věčně oživuje existenci, a blokování Lásky kvůli pocitům nehodnosti snižuje životní sílu bytosti ve formě. Proto většinu lidí děsí myšlenka být zranitelný, protože ji nesprávně ztotožňují se ztrátou své moci, zatímco ve skutečnosti být otevřeně zranitelný z vlastního rozhodnutí znamená být plně ve své moci a demonstrovat ji druhým. Protože se mnozí z vás cítí nehodní, nemilovaní, neviditelní, málo hodnotní, předkládáte druhým neskutečný obraz nebo masku, kterou si vaše ego vymyslelo, a doufáte, že neuvidí vaše malé vystrašené já, které se skrývá uvnitř. Postupem času, jak rostete z dětství do dospělosti, začínáte věřit, že jste maskou, kterou světu ukazujete, a je pro vás nesmírně obtížné vidět a pochopit, že bytí ve formě je pro vás příležitostí k duchovnímu vývoji, k uvědomění si své pravé podstaty - Kristova vědomí - věčně sjednoceného se Zdrojem.

Přijměte proto sami sebe! Poznejte se takoví, jací skutečně jste, jak vás zná a věčně vidí Bůh. To, co Bůh stvoří, je vždy dokonalé a zůstává v tomto stavu dokonalosti věčně a neměnně. Jste takoví, jaké vás Bůh stvořil. . . NAVŽDY. To se nikdy nezmění.

Když se denně vydáte na cestu hluboko do svého nitra, do svých vnitřních svatyní - alespoň jednou denně - a když tam stanovíte záměr otevřít svá srdce Lásce, přivede do vašeho vědomí pocit, vědomí hluboko uvnitř vás o božské pravdě, že jste nikdy nebyli odděleni od svého milujícího Zdroje.

Váš pocit oddělenosti je iluzorní, neskutečný, a přesto sílí, jak rostete od dětství směrem k dospělosti, protože vaše ega trvají na tom, že jste svými těly a ničím víc, organismy, které lze velmi snadno zranit nebo poškodit a které jsou nakonec zničeny. Vážíte si svého života, což je dobře, ale protože věříte, že život je krátký, dočasný a končí v okamžiku fyzické tělesné smrti, žijete v hrůze z jeho ztráty. Vyvíjíte velké úsilí, abyste tento strach zamaskovali nebo pohřbili, protože vědomé uvědomování si ho ještě více vyčerpává vaši energii a utvrzuje vás ve vašem zakořeněném a zcela neplatném přesvědčení o vaší nehodnosti a bezvýznamnosti, a vaše ego to podporuje, protože mu to dává velkou moc nad vámi.

Musíte zkrotit své ego a naučíte se to tak, že se denně ponoříte do svého nitra a pozvete Lásku do svého srdce. Pak si uvědomíte, že své ego nepotřebujete. Strach posiluje vaše ego, ale Láska strach rozpouští. Buďte tedy s Láskou zranitelní, a ukažte se takoví, jací skutečně jste. Tím povzbudíte a inspirujte mnoho dalších, mnohem více, než si budete uvědomovat, a pomůžete přivést proces kolektivního probuzení k jeho nejskvělejšímu naplnění. Proto jste se inkarnovali, takže nyní tento proces dokončete tím, že se plně otevřete Lásce a budete svými pravými dokonalými já - zranitelnými a bezpodmínečně přijímajícími všechny ostatní - a tím jim umožníte, aby se plně otevřeli a těšili se z pocitu míru a svobody, který jim toto poznání přináší.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/06/yeshua-fear-empowers-your-egos/

Zpět