2375 Arkturiáni: Rozhodněte se nyní Krista Energeticleigh

[ Ezoterika ] 2022-04-07

Naše rasa je plná inspirativních, motivovaných a myšlenkově obratných jedinců. Jsme myslitelé. Neuděláme žádné rozhodnutí, pokud jsme nepromysleli všechny úhly pohledu. Neexistuje žádný spěch. Přišli jsme s vlastním plánem. Pokud se necítíte být na této planetě, má to svůj důvod. Pokud jste řekli dost, je to proto, že se tak vnitřně rozhoduje vaše duše. Nacházíme se na rozcestí. Jsme v době, kdy duše povstanou nebo sestoupí. Pocit, který máte, je vaše duše, která se rozhoduje, jakou cestu chce. Může se nerozhodnout? Co se stane, když se nerozhodnu... vaše nadduše zasáhne. Jaký plán jste měli, když jste přišli na Zemi? Měli jste být vůdcem, nebo následovníkem? Nakonec bude zvolena cesta, kterou jste si vybrali. Naši bratři a sestry, nyní není čas říkat: ʺJe mi to jedno.ʺ Všichni, kdo se o vás starají, jsou v bezpečí. Netrucujte a neříkejte: ʺChtěl bych to, chtěl bych tamto.ʺ Vybrali jste si, vybrali jste si tuto dobu.


Všichni jste v tomto vývoji života. Osobně dospějete ke svému rozhodnutí sami. Do vašeho života mohou vstoupit jednotlivci, kteří vás zavedou na určitou cestu, a cesta se vám zalíbí, nebo z ní budete chtít sejít. Když z ní sejdete, vytvoříte novou a jdete dál. Novou cestu si vytvoříte, když si vyberete, co chcete. Neobviňujte z ničeho své společníky. Můžete se rozhodnout, že se vám něco nelíbí, a razit novou cestu. Nemůžete však čekat. Musíte se rozhodnout, jakou cestu chcete, hned. Musíte si říci, že změnu dělám dnes. Nečekejte! Pokud svůj život nebudete řešit, bude to mít následky.

Musíte začít jednat. Nikdo vás k dalšímu kroku nedoprovodí. Vnitřně vycítíte, co chcete, a půjdete tam. Pokud budete čekat na ostatní, nakonec za svými sny nepůjdete. Nečekejte na to a tamto. Chceme, abyste věděli, že Země se rozděluje na dva světy. Vyberte si, co chcete. Máme Zemi s nižší frekvencí a máme Zemi s vyšší frekvencí. Vaše realita se brzy změní. Splynete s jedním z těchto světů. Se vší intenzitou vám to říkáme. Nyní si musíte vybrat! Žádné čekání! Ne, ale tohle, ale tamto. Rozhodněte se dnes, co dělat, co se vám líbí, a co neslouží. S největší autoritou vám říkáme, že vaše rozhodnutí musí být rychlé. Rozhodněte se vždy pro myšlenku s lepším pocitem. Vyberte si vždy to, co chcete, po čem touží vaše srdce (pozn. zatím má mozek rozumu víc).

Nikdy nenásledujte cestu někoho jiného. Nikdy nechoďte v jejich prachu. Čas pro volbu musí nastat dnes. Nemůžeme vás nechat čekat na lepší dny. Podnikejte kroky, které potřebujete, abyste byli šťastní v tomto okamžiku. Svět se stane jednodušším nebo těžším, je to vaše volba. Jediné, co musíte udělat, je přestat žít život někoho jiného. Jděte si za svými sny. Udělejte rozhodnutí, které chcete učinit. Buďte svým vlastním šéfem, ovládáte sebe.

V následujících dnech sledujte, co se bude dít ve světovém dění. Rozhodněte se, zda to přijmete, nebo budete důvěřovat svému srdci. Buďte si jisti svou životní rolí. Buďte si jisti svými schopnostmi rozhodovat se, nikdy už se nebudete ptát druhého člověka, víte, co je pro vás nejlepší. Musíte být silní a vědět, že jste tvůrci svého světa. Vy si vybíráte výsledek. Vy rozhodujete o tom, co je pro vás a co chcete opustit. Naše vedení je jednoduché. Zamyslete se sami nad sebou. Následujte své srdce. Důvěřujte sami sobě. Evoluce je tady a vy tento krok nemůžete přeskočit. Buď vzestoupíte, nebo sestoupíte. Při rozhodování vám žehnáme. Lásku těm, kdo na Zemi vykonávají těžkou práci. Je čas jít. Jsme Arkturiáni a promluvíme znovu v budoucích časech.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/07/the-awakening-is-happening/

Zpět