2372 Sananda: Vše se odhaluje James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-04-08

Nové vyjádření lásky a jednoty je součástí Velkého plánu, který je v plném proudu. Vy všichni jste těmi, kdo tento plán uskutečňují. Možná oklikou, ale přesto stále postupuje vpřed. Neznáte důsledky všeho, co s tím souvisí. Vaše trojrozměrné vědomí ještě není připraveno to prožít nebo vyjádřit, ale vaše pětidimenzionální vědomí, v němž se čas od času nacházíte, to přijímá. Je tvůrcem všeho, co teprve přijde. Jste tedy všichni ti, na které jste čekali. Nečekáte na ty z nebes, kteří přijdou a zachrání vás. Nečekáte na ty, kteří jsou hluboko uvnitř Země, aby vás přišli zachránit.

Nečekáte na spasitele. Vy jste spasitel. Jste druhým příchodem Kristova vědomí zde na této planetě. Všichni čekají na vás. Přemýšlejte o tom. Vyjádřete to v sobě. Vnímejte to v sobě. Jste totiž mnohem víc, než se zdá nebo než si myslíte, že jste. Mnohokrát jste slyšeli, že jste předtím přišli z mnoha různých systémů. A vše, co nyní děláte, jste dělali již dříve mnoha různými způsoby a v mnoha různých projevech. Tohle je ještě jeden případ, kdy jste se jako duše opět sešli. Vy jste těmi dušemi, které se vracejí společně a tvoří legie pracovníků světla a bojovníků světla zde na planetě. Toto je doba, na kterou jste se připravovali. Nyní, když přichází jaro, jste přímo na pokraji. Jaro vyvěrá a přináší nový život. Aby však tento nový život mohl vystoupit, musí se starý rozpadnout. Musí padnout. Právě to nyní zažíváte, protože se objevuje mnoho pravd a temnota se ukazuje taková, jaká je: iluze. Součást iluze, kterou jste jako tvůrci sami vytvořili. Nechte to tedy nyní všechno odejít. Nechte iluzi, aby se rozpadla uvnitř každého z vás, jako jednotlivce i jako skupiny, a stále více na celé planetě. Vy jste totiž katalyzátory. Stejně jako jsem já jako Ješua chodil po Zemi a přitahoval k sobě mnohé, aby mě následovali, jste nyní vy tím Kristovým vědomím a mnohé vybízíte pokročit vpřed, k vám přišli a našli pro sebe vyjádření, které v sobě máte vy.

Následují vás, i když o tom ještě nevědí. Nejdou nutně za vámi jednotlivě, ale za vámi jako za kolektivem, stále více a více. Začínají vidět pravdy, které vystupují na povrch. Přichází jaro a vše se vynořuje, vyvěrá, všechny věci spojují, aby byly odhaleny. Nemůžeme vám říci, jak přesně budou odhaleny, ale počátky toho všeho vidíte již nyní. Mnohé z domina, které jste hledali, začíná padat. Nemůžeme vám říci, v jakém pořadí budou padat, neboť plně neznáme pořadí, v jakém k tomu dojde, protože vše je založeno na vědomí člověka zde na planetě, na vašem kolektivním vědomí lidstva. A nejen vědomí lidstva, ale i vědomí zvířat, planet a samotných minerálů, to vše se spojuje v jedno, aby vytvořilo nový Zlatý věk, který je nyní nad vámi. Nemůžeme vám říci, kdy k vám plně dorazí, protože to nevíme. Víme však, že Kristovo vědomí vystoupilo zde na planetě, aby ho přijalo stále více a více a více z vás. Jakmile více z vás přijme Kristovo vědomí do svého nitra, pak se vše v okamžiku odhalí. Tento termín používám záměrně. Neboť jste opět na pokraji, na vrcholu, na crescendu Velkého Dění. Velké události, kterou naznačili mnozí vaši vůdci. Ne vůdci temnoty, ale vůdci uvnitř Světla. Já jsem Sananda a nyní vás opouštím v míru a lásce. Abyste se všichni i nadále spojovali v jeden celek. Jste skutečně Jeden..

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/08/sananda-all-is-being-revealed/

Zpět