2341 Spojení rodin duše Jahn J. Kassl

[ Ezoterika ] 2022-03-29

Bůh je na vaší straně a nebeští andělé podporují každou světelnou akci, která je zde na Zemi uvedena v život ve prospěch lidstva a svobody všeho života. Zatímco stále více lidí aktivuje svou světelnou božskou přirozenost, nebesa organizují všechny světelné akce a podporují vás tímto způsobem. Duchovní rodiny z říše Bytí a pozemské rodiny Světla nyní spolupracují. Vzniká tak energetické pole, které je pro temné entity neproniknutelné, mocná aura, která sílí s každým jednotlivcem, který se probudí. Velká revoluce začala a budou se k ní přidávat další a další skupiny inkarnovaných duší. Stále více lidí vidí, kdo a kam chce vést tento svět - a odvrací se od nich s veškerou silou a mocí. Jako zázrakem bude lidstvo zachráněno před ovládnutím temnými entitami bez duší a bude osvobozeno - a to, co začalo nyní, je jen iniciací, předehrou něčeho mnohem většího. Toto poselství hovoří o tom, že v tomto boji těžíte ze značné nebeské podpory. Nejste sami, ani váš boj není marný. Klíč ke svobodě Neviditelné síly působí a působí především ve vašich srdcích. Protože jsou to hlavně lidská srdce, která se proměňují, a jakmile je tato proměna dokončena, je vše v pořádku a božský řád může být obnoven. Vaše srdce je klíčem ke svobodě a míru. Vaše srdce obsahuje všechna řešení a vytváří všechny možnosti - uvnitř i navenek. Bůh nyní otevírá lidská srdce. Z této milosti jsou vyloučeni pouze ti, kteří se zcela uzavírají, zatímco ti, kteří jsou ochotni, ale jejich strach jim zatím znemožňuje probuzení, nyní dostávají další příležitost k osvobození. Bůh je ve vašem životě . Vzhledem k tomu, že tolik lidí - a jejich počet na celém světě denně roste - usiluje o svobodu, jednotu a mír, stalo se možné přímé Boží vedení. Vaše odvaha a vaše odhodlání způsobily, že Bůh zasahuje do vašeho života, dokud nebudete zcela uzdraveni a vaše pozemské poslání nebude dokončeno. Temným entitám dochází čas. Vidí, že se blíží jejich pád, a usilovně proti němu bojují. Proto si v nadcházejících dnech musíte zachovat pevné nervy a vnitřně se spojit s Bohem, Světlem a Božskou láskou. Duchovní vědomí lidstva se probouzí a nakonec zaručuje vítězství světla nad temnotou. Uveďte do pořádku všechny energie strachu, které vás neustále napadají, a připravte půdu pro pravdu a lásku. To, co děláte každý den - duchovně nebo fyzicky - zaručuje, že nakonec bude vše dobré a světlé. Sledujte, jak se stále více lidí konfrontuje a obrací ke světlu pravdy. Vězte, že to je ovoce vaší práce. Ale skutečná sklizeň je teprve před námi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/03/29/united-soul-families-the-great-revolution-has-begun/

Zpět