2318 Lord Ardal 21: Psychologie 3D Venera Nik

[ Ezoterika ] 2022-03-20

Q: Tak či onak máme co do činění s psychologií, která vnímá informace a snaží se je posuzovat ze své vlastní pozorovatelny. Tak či onak jsem dospěla k závěru, že celá míra našeho porozumění závisí na tom, nakolik si dokážeme vytvořit psychologický portrét lidí kolem nás, něco, co můžeme pochopit v činech, a něco, co ne.
Ardal: Vaše psychologie, to je základ všeho. Začněme od začátku. Co je ve vás vůbec pochopení. Již jsme s vámi hovořili o tom, že duše přichází sem dolů na vývoj, vy na platformě třetí hustoty sloužíte přibližně osm set eonů inkarnací a výše, abychom vám to objasnili, spočítáme to ve vaší obvyklé chronologii. Vezmeme-li průměr padesáti let prožitých v jedné inkarnaci, vezměme průměr eonů, kterými jste prošli, je to tisíc, a odvodíme zhruba přibližný poměr - vyjde nám, že k tomu, abyste se dostali ze třetí hustoty, jste prožili asi padesát tisíc let. Tento údaj se týká pozemských duší, poutníci mají tuto zkušenost mnohonásobně, ne-li desítkykrát větší, ale my se zaměříme na minimální faktor padesáti tisíc let jako hranici pro vstup do čtvrté hustoty. Mírou vašeho porozumění je tedy zkušenost, kterou jste prošli fyzickými inkarnacemi a která je zaznamenána v informačním poli vašich jemnohmotných těl, jinými slovy zkušenost duše, tedy moudrost s mírou porozumění. Duše si nemůže osvojit některé teoretické body, potřebuje projít praxí některých lekcí, aby se jí vryly do duše. To je zdrojem vašeho chápání vaší duše a jednání ostatních duší a lidí. Co je to psychologie?

Zkraťme formulaci: Psychologie je učení o duši, pokud ji bereme v jednoduchém smyslu. Chcete-li pochopit hluboké procesy a všechny vědy, musíte se nejprve vypořádat s elementární úrovní, kterou je poznání sebe sama, a teprve poté můžete přejít k poznání světa kolem sebe, a dokonce celého vesmíru. Třetí úroveň, kterou nyní chápete, je založena na tom, že studujete sebe a svět kolem sebe. Chcete-li se posunout na vyšší úroveň, musíte plně ovládnout svůj druh a prostor kolem sebe. Nestačí jen sedět v lotosové pozici a odletět ze svého fyzického těla, nesmíte se skrývat před realitou tím, že se trvale nacházíte mimo své pracoviště zkoumání třetí úrovně. Jaký smysl má snažit se přejít na čtvrtou úroveň, když jste ještě nezvládli třetí úroveň. Proč jsme vás k tomuto tématu přiváděli postupně, tím, že jsme se zabývali tématy přijetí a ne morálním hodnocením? Postupně pro vás na podvědomé úrovni zaséváme semínka, která nakonec začnou klíčit. Co je tedy čtvrtá úroveň vědomí? To je rozšířené pochopení, moudrost, a to na úkor získaných znalostí, prostřednictvím prošlých lekcí. Kladu důraz, že jde o prošlé lekce, protože to zdaleka není poprvé, kdy se vám podaří projít tou či onou lekcí a nakonec ji zvládnout. Abyste porozuměli svým vlastním činům i činům druhých, musíte pochopit podstatu svých emocí a pocitů, a teprve potom se můžete pokusit porozumět pocitům druhých. Ve vaší filozofii buddhismu je jeden správný aspekt učení: neexistuje hřích, existují okolnosti, které člověka vedou k určitému jednání. Když někoho odsuzujete, je to první známka vašeho nedostatečného přijetí a pochopení. Pokud usilujete o čtvrtou pozitivní hustotu, i když ne o čtvrtou, ale obecně o další pozitivní hustotu, musíte se na všechno a na všechny dívat s láskou a soucitem. Pokud chybí láska a soucit, pak vibrujete na frekvencích negativní složky nebo nemáte dostatek zkušeností s lekcemi, které jste se naučili. Je to velmi jednoduché. Abyste v sobě aktivovali veškerou paměť duše, je třeba na sobě pilně pracovat. Pokud nemáte čas věnovat se vlastnímu rozvoji a nechcete napínat všechny zdroje svého vědomí, znamená to, že nedosáhnete potřebného stupně porozumění pro přechod na vyšší úroveň. Těm, kteří si chtějí hrát, poskytneme platformu, takže se nemusíte bát ani toho.

Q: Mám otázku ohledně současného rozdělení lidí podle politických názorů. V poslední době nejen mezi nevědomou populací, ale i na esoterické úrovni dochází k rozdělení, tak dlouho jsme se snažili sjednotit na pozadí duchovnosti a esoteriky, až po vašem zavedení nástroje chaosu přišla válka nejen na fyzickou, ale i na jemnohmotnou úroveň. Proč došlo k rozkolu? A proč se do tohoto procesu zapojili i někteří kontaktní pracovníci? Ujasněme si nejprve, co je to propaganda a proč se většina nejen nevědomých, ale i těch, kteří se považují za vědomé, staví na její stranu?

Ardal: Vezměme si nyní vaše zkušenosti s inkarnacemi. V současné době přichází na vaši platformu více než šedesát procent velmi mladých duší, jejichž zkušenost nepřesahuje tři sta inkarnací v eonech, což je přibližně méně než patnáct tisíc let zkušeností. Přibližně dvacet procent se nachází ve fázi přechodu do středního stádia, což je mezi patnácti tisíci a přibližně padesáti tisíci lety. Asi deset procent se blíží k posledním inkarnacím, ale ještě je neabsolvovali, jejich zkušenosti jsou padesát tisíc let. a starší. Zbývajících asi deset procent jsou prastaré duše, z nichž jedno procento jsou poutníci. To znamená, že základní masa lidí jsou mladé duše, které nemají žádné zkušenosti, a tedy ani míru pochopení pro to, jak se dostat z maticových programů, které jsou v nich uloženy, prostě na to nemají dostatek prostředků, proto máte stále takové nástroje, jako jsou války, to je standardní program pro mladé duše, aby realizovaly své potenciály ducha. Jsou na to prostě zvědaví a jsou do procesu zcela ponořeni. O své znalosti a zkušenosti se s nimi jednoduše nemůžete podělit, musí si je projít prakticky, žádná teorie nemůže nahradit praxi. Proto má propaganda takový vliv na vědomí. To, že se duše rozhodne být médiem nebo kontaktérem, ještě neznamená, že je to prastará duše s dostatečnými zkušenostmi, pokud se zapojí do hry. Znamená to jediné - nemá dostatek zdrojů, aby mohla plně analyzovat, co se děje, nemá dostatečně jasnou vizi, aby mohla provést úplnou analýzu, potřebujete plný přístup k proběhlým scénářům. Všichni jste jedno, říkají vám to všechny zdroje esoterického a duchovního poznání. Zapojení se do hry na dualitu znamená nepřijetí samotné podstaty této duality a nepochopení celého konceptu této oddělenosti. Práce kontaktéra neposkytuje záruku přechodu do čtvrté úrovně hustoty.

Q: Proč musí spolu s mladými dušemi procházet touto zkušeností války i staré duše, například já považuji válku za naprostý nesmysl a absurditu.

Ardal: Existuje kategorie prastarých duší i poutníků, kteří se rozhodli sloužit v dané situaci v hotspotech. Když je temná energie koncentrovaná, musí být vyvážena vodiči světla, jinak může temnota jednoduše vytlačit všechno světlo podle principu vakua a nakonec celé místo zasáhnout. Proto je to pro mnohé duše příležitost odpracovat si svou karmu. Nezapomeňte, že rozsah odpracování závisí na stupni zatížení. Duše přinášející světlo jím zpravidla neprocházejí samy, i když se nacházejí v nejžhavějším místě, jsou napojeny na celou světelnou rezervu svých nejvyšších aspektů a jsou do nich vlévány zdroje. Když je taková duše v horkém místě, necítí tlak temných vibrací tolik jako duše, které se tam učí, proto vnímání takových duší, které přinášejí světlo, probíhá jakoby s anestetickým účinkem a plně chápou, že jsou zde a nyní ve službě, a cítí se plně napojeny na Vyšší úrovně a chápou, že nejsou samy. Na jemných úrovních v těchto bodech pracují všechny týmy vyšších úrovní, od psychických chirurgů po lékaře, přítomni jsou také korektoři.

Q: Vzpomínám si na náš dialog s vámi na téma pilulky proti bolesti. Nemohla jsem tušit, že bude nasazena na naší rovinu válka, myslela jsem na kataklyzmata.

Ardal: Tak si ty informace přečti ještě jednou a pochopíš, že tam nedošlo jen ke kataklyzmatům. Stále se bráníš své nedůvěře, že jsi kontaktér. To je v pořádku. Když se entita, která si zvolí cestu průvodce, začne podřizovat tomu, co považuje za absolutní kanál, aniž by o tom pochybovala, dostane se do pasti a přináší další dezinformace nebo prostě prázdné informace.

Q: Vraťme se k tématu psychologie. Já tomu rozumím tak, že musíme nejprve pochopit své vlastní problémy, traumata z dětství, dospívání a jejich důsledky. Když porozumíme sami sobě, můžeme porozumět druhým. Nazvala bych to traumaty našich pocitů, a pocity jsou součástí naší duše.

Ardal: Přesně tak, pocity jsou pocity duše. Když tedy něco říkáte nebo děláte, vždy mějte na paměti, že můžete zranit city, přesněji řečeno něčí duši. Když duše dostává od dětství mnoho posměšků, zejména od rodičů, je pro ni později těžší se otevřít, je to ochranný režim, dokonce se stává, že duše zcela vypne svou citlivost a schová se za skořápku ega, která přebírá funkci štítu. Duše sama o sobě je božským aspektem a většinou je velmi jemně citlivá, v jejím projevu není žádná negativita, negativita se projevuje na úrovni ega. Odtud pochází název vaší vědy - psychologie, cesta a studium duše. Proto je velmi důležité, abyste nejprve pochopili všechna svá takzvaná traumata, protože bez tohoto pochopení nebudete schopni správně rozšířit všechny aspekty svého chápání a vědomí. Když pochopíte všechny příčiny toho, před čím se uzavíráte a co pro vás bylo do jisté míry traumatickým zážitkem, budete schopni pracovat na všech svých zkreslených vnímáních jiných entit. Zejména vás upozorňuji na zvyk soudit. Když ve vás tento proces probíhá, znamená to, že musíte věnovat pozornost právě tomuto okamžiku v sobě. EGO v tomto případě hraje roli štítu, a v okamžiku souzení se snaží bránit a dokonce zaútočit, ale než provedete samotný útok, dobře se zamyslete a naslouchejte svým vlastním pocitům, je to nejspíše váš nezpracovaný okamžik, stanovené programy c systémovém matrixu, provokace a útoky, a je třeba si uvědomit, že je to systém odhaluje vaše slabiny, a nevědomé loutkové entity třetí hustoty začne vyvádět z rovnováhy, tím, že houpe kyvadlo. Pokud budete reagovat dojde k řetězové reakci širší škály entit. U nevědomých lidí dochází k masivní práci programů a během zhoršování situace působí obzvlášť synchronizovaně, aby každý, kdo je na cestě vědomí, zpochybnil sám sebe. Zkouška vaší lekce, pokud jste již dosáhli určitého stupně vědomí, je mnohem přísnější a vyžaduje se od vás zcela něco jiného než od těch, kteří jsou stále ve spojení s matrixovým programem. Matrixoví naprogramovanci nemají moc na výběr, nemají ještě žádnou imunitu, hlavní pro ně v této fázi je jen prožít inkarnaci a nemají prakticky žádnou kreativitu při výběru situace, na rozdíl od těch, kterým se podařilo dostat se z pevně zadrátovaných matrixových programů. Veškerý váš odpor ve snaze dokázat nevědomému člověku něco, co není zahrnuto v jeho funkčním myšlení, bude marný. Vy prostě nechápete, s kým se hádáte ve formě nevědomí, což se týká těch, kteří ještě nedospěli k plnému pochopení a uvědomění, ale jsou na cestě k němu. Abyste se mohli otevřít celou svou duší a všemi svými pocity, jak je na cestě vzhůru nezbytné, musíte pochopit jemnosti psychologie. Jaké příčiny a následky se skrývají v samotných zákoutích vašich vzpomínek, co vás bolí a proč, abyste odhalili všechny základní příčiny. EGO se většinou snaží zablokovat přístup, aby mu nepřekážely bolestivé problémy vaší duše, i ono potřebuje být pochopeno a přijato, EGO ve vás hraje významnou ochrannou funkci, většinou pojistku vaší duševní stability. Čím větší je váš duch a čím širší je vaše duše, tím méně vás mohou zranit vnější faktory. Takto se kalí ocel, protože váš duch získává tvrdost díky zkušenostem.

Q: Jaký je rozdíl mezi duchem a duší?

Ardal: Duše a duch jsou jako jin a jang, ženský a mužský rod jednoho celku, jako dva protiklady jemné duše a ocelového ducha. Je to jedna jediná složka.

Q: Ukazuje se, že jsme jako mozaika nebo puzzle, složené z různých částí: Duch, Duše, Ego, vědomí, podvědomí, mysl, srdce, pocity. Někdy je obtížné pochopit, kdo je za co zodpovědný. Proč mají lidé označení duševně nemocní? Existuje mnoho druhů duševních nemocí, od schizofrenie a bipolární poruchy osobnosti až po těžké formy maniodepresivních stavů a podobně, kdy člověka prostě baví vzít někomu život obzvlášť zvráceným a krutým způsobem.

Ardal: To je na samostatné téma, většina mentálních aberací je ve skutečnosti způsobena infikováním duše různými viry, aby získala přirozenou imunitu, téměř každá duše je těmito viry infikována v té či oné inkarnaci. V některých případech dochází k podmanění entitou jemnohmotných světů, převážně negativní hustoty. Zhruba řečeno, člověk se jednoduše stane posedlým.
Schizofrenie se často objeví v souvislosti s pozitivní a negativní rovinou. V případě pozitivní roviny se řídí pravidlem neškodit, negativní entity ne vždy dodržují tato pravidla, a prostě se tak baví, např. hlasy v hlavě, schizofrenik může vidět jiné skutečnosti.
Bipolární porucha osobnosti se vyskytuje v několika různých případech. Některé jsou Orion pokusy umístit v jedné nádobě najednou dvě duše, ale to jsou velmi vzácné případy. Bipolární porucha osobnosti je také způsobena usazováním entit především negativní hustoty. Co se týká duševně nemocných lidí, to se obvykle stává proto, že mladá duše pro inkarnaci převzala úkoly, které nemohla zvládnout, traumatické lekce, a pokud ji žádné štíty nedokázaly ochránit, pak na sebe prostě vzala takovou ránu, kterou později nemohla vydržet, a jako napnutý nerv jí sebemenší podráždění způsobuje bolest a neustále přichází do utrpení. Chci však poukázat na to, že stejným způsobem si duše tuto zkušenost vědomě odnášejí do inkarnace, aby zakusily všechny odstíny duševního utrpení a bolesti. Čím rozmanitější jsou inkarnace, tím vyšší je stupeň pochopení všech procesů. Teď je pro vás těžké si to uvědomit, protože máte k dispozici všechny druhy bolesti, ale když vyjdete z inkarnací, všechny druhy bolesti jsou pryč, vše je uloženo hlubokou zkušeností a takový nástroj, jako je bolest, jen zvyšuje účinek vnímání, taková zkušenost je obzvlášť cenná.

Q: Abych to shrnula, z dnešního rozhovoru s vámi jsem pochopila, že se musíme zabývat svou psychologií jako druh a jako samostatná entita, že klíčem k průchodu je zvládnout toto odvětví vědy, abychom každého jen neodsuzovali a nevynášeli rychlé soudy, které většinou patří nám, protože všichni kolem nás jsou zrcadlem. Že duše v horkých místech konají svou službu a někde nahoře, kam zatím nevidíme, jim za to bude přiznáno uznání, protože si díky takovému sebeobětování si mohou zejména ve větší míře odpracovat svou karmu. Že by se člověk neměl uzavírat před svými pocity a měl by je všechny vynést ven, aby si je vyřešil a zpracoval.

Ardal: Zhruba ano.


Úrovně hustoty https://absolutera.ru/article12696
1 hustota - uvědomění.
2 hustota
- touha po rozvoji, růstu prostřednictvím svého bytí (minerály, zvířata, rostliny. Hlavní podmínkou je dávání a přijímání lásky s esencí 3. hustoty, která přispívá k dalšímu vývoji individuálního vědomí prostřednictvím tzv. zkušenosti s porozuměním).
3 hustota - první hustota vědomí ducha, hustota sebeuvědomění (abstraktní myšlení, spojení racionálního a intuitivního myšlení). Když bytosti 3. hustoty dávají individualitu formám 2. hustoty, přeměňují je v komplex mysli/těla/ducha, který si je vědom sebe sama.
4 hustota - cyklus lásky či porozumění (žádná slova, těžká chemie, disharmonie. Dochází k uvědomování si myšlenek druhých, univerzálních vibrací, soucitu a pochopení strastí 3. hustoty, individuální rozdíly jsou zachovány uvnitř skupinové dohody).
5 hustota - cyklus světla nebo moudrosti (zodpovědnost / čest)
6 hustota
- cyklus světla / lásky, lásky / světla nebo jednoty
7 hustota
- cyklus průchodu (existence ve všem - žádný čas, žádná individualita, žádná paměť - spojení s Stvořitel)
8 hustota
-(1 krok další oktáva) - vstup do svátosti.

Čistění čaker
https://absolutera.ru/article12700
Mnoho lidí má zablokované některé čakry. Čím déle blok sedí, tím obtížnější je ho odstranit, roste v čakře a sílí roky, desetiletí. Někomu se zablokuje mozek, stane se neschopným, někomu se zablokuje srdce, neví, co je láska a nevěří v ni. Pro některé jsou zablokované spodní čakry, nevědí, co jsou peníze, úspěch a zdraví. Po proceduře odstranění bloků trvá 7 dní, než tělo znovu přemění čakrový systém na nulu. Uvolní se spousta místa, je potřeba ho zabrat. Pokud naplní čakry po 6-7 dnech mistr, následuje úplné uzdravení. Pokud mistr pouze čistí čakry a neplní je a neaktivuje, tak samoléčení čaker trvá 3-4 měsíce.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12689

Zpět